Opekorkean opiskelija

Opintojen keskeytyminen tai päättyminen / Todistuksen hakeminen

Todistuksen hakeminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen valmistuessa tulee ajankohtaiseksi todistuksen hakeminen, mikä jokaisen opiskelijan tulee itse huolehtia.

Opiskelijan täytettyä sähköisen lomakkeen, hakemus siirtyy ensin opintoasiainkoordinaattorille, joka tarkastaa tarvittavat opintokorttitiedot. Opintoasiainkoordinaattori siirtää hakemuksen sähköisesti koulutusohjelman päällikölle, joka hyväksyy opiskelijan todistushakemuksen. Hyväksytty hakemus palautuu opintoasiainkoordinaattorille, joka laatii todistuksen.

Prosessin aikana opiskelijaa muistutetaan mm. lähtöpalautekyselyyn vastaamisesta, velvoitteista Jamkin kirjastolle sekä avainten ja muiden lainattujen materiaalien palauttamisesta. Huomioithan, että verkkotunnuksesi, sähköpostisi ja H-asemasi lukkiutuvat valmistumisen yhteydessä, eli ota sähköpostistasi ja H-asemalta kaikki tärkeät dokumentit talteen jo ennen todistushakemuksen lähettämistä.

Lähtöpalautekysely opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijoille löytyy Moodle-työtilasta.
 

Huomioithan, että ennen todistushakemuksen jättämistä kaikki opintosi (60 op) tulee olla suoritettuina ja opintorekisteriin merkittyinä.

Todistushakemuksia käsitellään joka kuukauden toinen (2.) ja neljäs (4.) maanantai. Jos arviointipäiväksi osuu arkipyhä, käsittely siirtyy seuraavaan arkipäivään. Kesäkuussa ja joulukuussa on vain yksi käsittelypäivä, heinäkuussa hakemuksia ei käsitellä. Todistushakemus tulee jättää viimeistään viikkoa ennen aiottua käsittelypäivää. Mikäli todistushakemus tulee myöhemmin, se siirtyy automaattisesti seuraavaan käsittelypäivään.

Todistus liitteineen lähetetään sähköisesti kolmen (3) viikon kuluessa käsittelypäivästä. Valmistuville opiskelijoille annetaan ainoastaan sähköinen todistus, joka on rehtorin Digi- ja väestötietoviraston varmenteella allekirjoittama pdf-tiedosto. Opiskelija saa valmistumisen jälkeen sähköpostilla linkin, josta hän voi 30 päivän ajan ladata sähköisen todistuksen itselleen. Varmista siis, että Pepissä on ajantasainen ja toimiva henkilökohtainen sähköpostiosoite. Muista ladata ja tallentaa sähköinen todistus ennen linkin vanhenemista.

 

Syksyn 2024 todistushakemusten käsittelypäivät Kevään 2024 todistushakemusten käsittelypäivät
12.8. 8.1.
26.8. 22.1.
9.9. 12.2.
23.9. 26.2.
14.10. 11.3.
28.10. 25.3.
11.11. 8.4.
25.11. 22.4.
16.12. 13.5.
  27.5.
  17.6.

 

Opintojen keskeyttäminen / Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Mikäli opiskelija haluaa ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi, tulee hänen anoa siihen lupaa opettajakorkeakoulun johtajalta erillisellä poissaolohakemuksella. Poissaolohakemus löytyy Ammatillisen opettajakorkeakoulun Opiskelijalle-sivuilta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet. Poissaolo-oikeus myönnetään vain erityisestä syystä (varusmiespalvelus, pitkäaikainen sairaus, äitiysloma, vanhempainvapaa).

Läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi tai päinvastoin vain ilmoittautumisaikana. Poissaolohakemukseen tulee liittää perustelua tukevat todistukset. Hakemus liitteineen tulee lähettää ammatillisen opettajakorkeakoulun osoitteeseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opiskelijapalvelut, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä.

Opiskelijapalveluissa tehdään merkintä poissaolevasta opiskelijasta Peppi-opiskelijahallintojärjestelmään myönteisen päätöksen jälkeen.
 

Eroaminen - ilmoitus opintojen lopettamisesta

Mikäli opiskelija lopettaa opintonsa opettajakorkeakoulussa kokonaan opiskeluoikeusajan aikana, hänen tulee täyttää erillinen eroilmoitus sähköisen asioinnin kautta.

Tällä lomakkeella opiskelija eroaa lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu Jamkiin. Opiskelijan tulee varmistaa, että kaikki suoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.