Opekorkean opiskelija

Opintojen keskeytyminen tai päättyminen / Todistuksen hakeminen

Todistuksen hakeminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen valmistuessa tulee ajankohtaiseksi todistuksen hakeminen, mikä jokaisen opiskelijan tulee itse huolehtia.

Opiskelijan täytettyä sähköisen lomakkeen, hakemus siirtyy ensin opintoasiainkoordinaattorille, joka tarkastaa tarvittavat opintokorttitiedot. Opintoasiainkoordinaattori siirtää hakemuksen sähköisesti koulutusohjelman päällikölle, joka hyväksyy opiskelijan todistushakemuksen. Hyväksytty hakemus palautuu opintoasiainkoordinaattorille, joka laatii todistuksen.

Prosessin aikana opiskelijaa muistutetaan mm. lähtöpalautekyselyyn vastaamisesta, velvoitteista Jamkin kirjastolle sekä avainten ja muiden lainattujen materiaalien palauttamisesta. Huomioithan, että verkkotunnuksesi, sähköpostisi ja H-asemasi lukkiutuvat valmistumisen yhteydessä, eli ota sähköpostistasi ja H-asemalta kaikki tärkeät dokumentit talteen jo ennen todistushakemuksen lähettämistä.

Lähtöpalautekysely opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijoille löytyy Moodle-työtilasta.
 

Huomioithan, että ennen todistushakemuksen jättämistä kaikki opintosi (60 op) tulee olla suoritettuina ja opintorekisteriin merkittyinä.

Todistushakemuksia käsitellään joka kuukauden toinen (2.) ja neljäs (4.) maanantai. Jos arviointipäiväksi osuu arkipyhä, käsittely siirtyy seuraavaan arkipäivään. Kesäkuussa ja joulukuussa on vain yksi käsittelypäivä, heinäkuussa hakemuksia ei käsitellä. Todistushakemus tulee jättää viimeistään viikkoa ennen aiottua käsittelypäivää. Mikäli todistushakemus tulee myöhemmin, se siirtyy automaattisesti seuraavaan käsittelypäivään.

Todistus liitteineen lähetetään kolmen (3) viikon kuluessa käsittelypäivästä. Todistus päivätään käsittelypäivämäärälle ja sen allekirjoittavat ammatillisen opettajakorkeakoulun yksikönjohtaja ja ammattikorkeakoulun rehtori.  

 

Syksyn 2022 todistushakemusten käsittelypäivät Kevään 2023 todistushakemusten käsittelypäivät
8.8. 9.1.
22.8. 30.1.
12.9. 13.2.
26.9. 27.2.
10.10. 13.3.
24.10. 27.3.
14.11. 10.4.
28.11. 24.4.
19.12. 8.5.
  22.5.
  19.6.

 

Todistus ja sen liitteet

Ammatillisen opettajakorkeakoulun suomenkielisistä opinnoista valmistuva saa aina suomenkielisen todistuksen ja opintokortin. Todistuksen liitteenä valmistuva saa aina myös maksutta englanninkielisen opintokortin ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuva Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Tämän lisäksi myös todistuksen voi tilata englanninkielisenä, hinta 50 euroa.

Englanninkielisestä opettajankoulutuksesta valmistuvat saavat tutkintotodistuksen aina englanninkielisenä veloituksetta.

Englanninkielisen todistuksen voit tilata vain valmistumisesi yhteydessä todistushakemuslomakkeella, jälkikäteen tehtyjä tilauksia ei huomioida.

Maksu tulee suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilille:

IBAN: FI38 5290 0220 4210 34
BIC: OKOYFIHH
Viite: 1122

Maksukuitti tulee lähettää osoitteeseen opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi. Kuitista tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus (joka osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä). Pyyntöä ei käsitellä, mikäli maksukuitti puuttuu.

Opintojen keskeyttäminen / Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Mikäli opiskelija haluaa ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi, tulee hänen anoa siihen lupaa opettajakorkeakoulun johtajalta erillisellä poissaolohakemuksella. Poissaolohakemus löytyy Ammatillisen opettajakorkeakoulun Opiskelijalle-sivuilta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet. Poissaolo-oikeus myönnetään vain erityisestä syystä (varusmiespalvelus, pitkäaikainen sairaus, äitiysloma, vanhempainvapaa).

Läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi tai päinvastoin vain ilmoittautumisaikana. Poissaolohakemukseen tulee liittää perustelua tukevat todistukset. Hakemus liitteineen tulee lähettää ammatillisen opettajakorkeakoulun osoitteeseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opiskelijapalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä.

Opiskelijapalveluissa tehdään merkintä poissaolevasta opiskelijasta Peppi-opiskelijahallintojärjestelmään myönteisen päätöksen jälkeen.
 

Eroaminen - ilmoitus opintojen lopettamisesta

Mikäli opiskelija lopettaa opintonsa opettajakorkeakoulussa kokonaan opiskeluoikeusajan aikana, hänen tulee täyttää erillinen eroilmoitus sähköisen asioinnin kautta.

Tällä lomakkeella opiskelija eroaa lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu Jamkiin. Opiskelijan tulee varmistaa, että kaikki suoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.