Talouden tunnusluvut
Talouden tunnusluvut
Rehtorin tilinpäätös
Rehtorin tilinpäätös
Koulutus
Koulutus
Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys
Koronavuosi 2020
Koronavuosi 2020

Vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 jää historiaan koronavuotena, jolloin moni asia muuttui. Ihmiset siirtyivät etätöihin, matkustamista rajoitettiin ja opiskelukin suoritettiin pääasiallisesti verkossa. 

Vuosikertomus 2020: Rehtorin tilinpäätös

Koronavuosi 2020 merkitsi suorastaan ”kvanttihyppyä” kohti strategiseksi tavoitteeksi asettua Uuden sukupolven korkeakoulua. Siirtyminen etäoppimiseen ja erilaisten joustavien hybridimallien käyttöön onnistui hyvin.

Vuosikertomus 2020: Uudet tuulet puhaltavat yhteisössämme

Mennyt vuosi on ollut kaiken kaikkiaan erikoinen niin hallituksen, henkilöstön kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Siirtyminen etäopetukseen ja -opiskeluun tapahtui käytännössä yhdessä yössä.

Vuosikertomus 2020: Uusi sopimuskausi ja strategia – visiona uuden sukupolven korkeakoulu

Vuoden 2020 lopussa allekirjoitettiin OKM:n kanssa sopimus uudelle kaudelle, vuosille 2021–2024. Sitä valmisteltiin huomattavasti aiempia sopimuksia kauemmin ja perusteellisemmin niin JAMKin kuin OKM:n puolelta.

Talouden tunnusluvut 2020

Vuosi 2020 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 24. toimintavuosi, johon maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittävästi.

Jamk kouluttaa vuonna 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 2020 ennätysmäärä tutkintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tutkintotavoitteet ylittyivät kirkkaasti. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin jälleen ennätysmäärä opintopisteitä.

Jamk tutkii ja kehittää vuonna 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta jatkoi vuodesta 2015 alkanutta kasvuaan ja saavutti ennätyksellisen volyymin vuonna 2020.

Jamk palvelee työelämää vuonna 2020

Jamk jatkoi palveluliiketoimintojaan vuonna 2020 koronapandemiasta ja kansainvälisen matkustamisen lähes täydellisestä pysähtymisestä huolimatta. Yhteistyössä sovellettiin etäyhteyksiä. Paikallisia yrityksiä autettiin mukautumaan korona-arkeen.

Jamk luo kestävää tulevaisuutta vuonna 2020

Kestävän kehityksen työryhmä vie eteenpäin kestävyys- ja vastuullisuustyötä Jamkissa. Jamk sitoutui muiden ammattikorkeakoulujen tavoin rehtorineuvosto Arenen vuonna 2020 julkaisemaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan.

Koronavuosi 2020 Jamkissa

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 2020 yltynyt koronavirusepidemia vaikutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaan valtaosan vuotta. Etäopetukseen siirryttiin käytännössä yhdessä yössä. TKI-toimintaa jatkettiin rajoitusten mukaisissa puitteissa.

Korona asetti opetuksen digiloikan riman korkealle - Jamkissa aloitettu kehitystyö antoi alkuvauhdin

Maaliskuussa 2020 elettiin historiallinen hetki, kun ammattikorkeakoulujen opetus vietiin kertarysäyksellä verkkoon. Digiloikka vaati suuren ponnistuksen, mutta valmiuksia siihen oli onneksi kerrytetty vuosien varrella.

Jamk Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu - verkko-opintojen suosio kasvoi jälleen

Kevään 2020 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita Jamkiin oli noin nelinkertaisesti, mikä sijoitti Jamkin jälleen Suomen kolmanneksi vetovoimaisimmaksi ammattikorkeakouluksi.‬‬‬‬‬

Jamk mukaan kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio FISC ry:n toimintaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu valittiin vuonna 2020 kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio Finnish Information Security Cluster (FISC ry) jäsenyritykseksi. Jäsenistöön kuuluu kansallisesti merkittäviä kyberturvapalveluja tarjoavia yrityksiä.

Jamkille EUR-ACE -laatuleima toistamiseen ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa

Akkreditointi kertoo, että Jamkin logistiikan koulutusohjelmalla on samat laatukriteerit kuin Euroopan johtavien oppilaitosten vastaavilla koulutusohjelmilla. Myös opiskelupaikkaa hakeville tunnustus on merkki koulutuksen laadusta.

Jamk mukaan eurooppalaiseen kone- ja valmistustekniikan EFFRA-verkostoon

Jyväskylän ammattikorkeakoulu liittyi vuonna 2020 osaksi European Factories of the Future Research Associationin (EFFRA) -verkostoa. Verkosto koostuu EU-maiden konetekniikan ja teollisen valmistuksen yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista.

Jamkin terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle kansainvälistä tunnustusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma uusi kansainvälisen IUHPE-akkreditoinnin ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa.

Jamk Suomen elektronisen urheilun liiton jäseneksi

SEULin jäsenyys on Jamkin johdonmukaisen ja aktiivinen toiminnan tulosta. Liiton mukaan Jamk on tehnyt töitä e-urheilun kehittämiseksi ja lajin tunnettuuden lisäämiseksi.

Jamk vahvistaa asemaansa kehitysyhteistyön osaajana

Jamk jatkaa hyvää menestystään kehittyvien maiden tukemisessa. Tavoitteena kehittyviin maihin suuntautuvassa työssä on, että koulutus tavoittaisi tasavertaisemmin kaikkia oppijoita.

Jamk perustaa kuntoutusinstituutin – tavoitteena johtava asema valtakunnallisessa kuntoutusosaamisessa

Kuntoutusinsituutti toimii alustana, jossa yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kouluttajat kohtaavat.

Jamkin ja Likesin välille aiesopimus yhdistymisestä

Vuonna 2020 Jamkissa käynnistettiin selvitystyö LIKES-säätiön ylläpitämän liikunnan tutkimuksen toiminnan siirtämiseksi osaksi Jamkin TKI-toimintaa. Selvitystyö eteni lokakuussa aiesopimukseen yhdistymisestä.

Jamk kartoitti kyberharjoitusympäristöjä Euroopassa

Yritykset ja organisaatiot käyttävät kyberharjoitusympäristöjä henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä toimintansa jatkuvuuden ja palautumiskyvyn kehittämiseen kyberhäiriöiden varalta.

Uuden teknologian avulla tutkitaan ympäristön vaikutusta iäkkäiden liikkumiseen

Ympäristön merkitys liikuntaan osallistumisen mahdollistajana tai estäjänä on todettu useissa tutkimuksissa. Aiemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan pystyneet osoittamaan yksilötasolla, miten ympäristö suoranaisesti vaikuttaa kävelyn muutoksiin.

Jamk ja Kasvu Open yhteistyöhön ratkomaan yritysten kestävyyshaasteita

Yhteistyön tavoitteena on auttaa yrityksiä toimimaan entistä vastuullisemmin, ympäristöystävällisemmin ja vähentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään.