Talouden tunnusluvut 2020

Vuosi 2020 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 24. toimintavuosi, johon maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittävästi.

Graafeja paperilla ja kynä

Vuosi 2020 oli pääosin ns. koronavuosi. Toiminta jouduttiin pandemian vuoksi toteuttamaan pääosin etäyhteyksin ja kampukset olivat kokonaan suljettuja osan keväästä. Toinen merkittävä asia oli uuden Peppi-opintohallintojärjestelmän käyttöönotto.

Tilikauden tulosta ennakoitiin pandemian alussa heikoksi, mutta toiminta pystyttiin pitämään lähes suunnitellussa tasossa, ainoastaan palvelutoiminnan jäädessä tavoitteesta. Tähän vaikutti myös se, että kaikki kohtasivat pandemian samalla tavalla ja siten jokaisella osapuolella oli eri tilanteissa yhteistä halua joustaa ja selvitä pandemian vaikutuksista mahdollisimman hyvin. Lisäksi tilannetta helpotti se, että koko organisaatiolla oli erittäin hyvät digitaaliset valmiudet operoida etänä.

Operatiivisen toiminnan tulos oli voitollinen 1 122 723 euroa (tilikauden tulos 1 498 649 euroa), mikä yllätti positiivisuudellaan alkuvuoden synkkiin pandemia-ennusteisiin verrattuna. Pandemian aiheuttamat rajoitukset johtivat kuitenkin merkittäviin säästöihin palvelujen ostoissa ja matkakuluissa, minkä ansiosta tulos toteutui näin hyvänä.

Tuloslaskelman tuotot 2020

Tuloslaskelman tuotot 61,9M€ 100%
OKM perusrahoitus 46,3M€ 75 %
Määrärahatuotot 1,6M€ 3 %
Koulutustuotot 4,4M€ 7 %
Muut myyntituotot 1,8M€ 3 %
T & K -tuotot 7,2M€ 12 %
Muut tuotot 0,6M€ 1 %

Tuloslaskelman kulut 2020

Tuloslaskelman kulut 60,4M€ 100%
Henkilöstökulut 43,5M€ 72 %
Palvelut 7,0M€ 12 %
Aineet ja tarvikkeet 0,9M€ 1 %
Avustukset 1,0M€ 2 %
Vuokrat 6,9M€ 11 %
Muut kulut 0,4M€ 1 %
Poistot 1,2M€ 2 %
Rahoitustuotot -0,4M€ -1 %

Tunnusluvut

Tunnusluvut Konserni       Emoyhtiö      
  2020 2019 2018 2017 2020 2019 2019 2017
Liikevaihto M € 61,9 59,8 58,7 57,0 61,9 59,8 58,8 57,0
Liikevaihdon muutos -% 3,5 % 1,8 % 3,1 % 5,0 % 3,5 % 1,8 % 3,1 % 5,0 %
Liikevoitto t € 1 121 -1 020 410 881 1 123 -1 018 411 882
Liikevoitto -% 1,8 % -1,7 % 0,7 % 1,5 % 1,8 % -1,7 % 0,7 % 1,5 %
                 
Oman pääoman muutos -% 4,8 % -0,02 % 2,6 % 3,6 % 4,8 % -0,02 % 2,6 % 14,4 %
Oman pääoman tuotto -% 4,7 % -1,6 % 1,0 % 3,0 % 4,7 % -1,6 % 1,0 % 3,2 %
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin -%                
  • Handelsbanken
        5 % 6 % -1 % -
  • Osuuspankki
        4 % 13 % -4 % -
                 
Quick ratio 3,3 3,1 2,6 3,6 3,3 3,0 2,6 3,6
Kassan riittävyys päivissä 112,0 82,6 80,7 150,0 109,3 79,9 77,9 147,1
Omavaraisuusaste -% 81,1 % 81,5 % 80,5 % 78,8 % 81,1 % 81,5 % 80,5 % 78,9 %
Nettovelkaantumisaste -% -57,7 % -44,5 % -42,0 % -34,8 % -56,3 % -43,0 % -40,5 % -33,2 %

Maksuvalmiuden tunnusluvuissa Jyväskylän kaupungin konsernitili on laskettu mukaan rahavaroihin.
Vertailuvuosien luvut on muutettu uuden opetus- ja kulttuuriministeriön talouskoodiston mukaisiksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on solminut uuden sopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sopimuskaudelle 2021 – 2024. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on perustunut OKM:n tulosmittareihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta on ollut OKM:n tulosmittareiden näkökulmasta tarkastellen laajaa ja yltänyt kattavasti hyviin tuloksiin. Lisäksi OKM:n strategiaperusteista rahoitusta on saatu sopimuskaudelle tavoitellusti.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (PDF)

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 744 (v. 2019 743 henkilöä) ja henkilötyövuosia kertyi 669. Henkilöstökulut nousivat 1,6 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Muut OKM:n taloushallinnon koodiston mukaiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut löydät toimintakertomuksesta.

Henkilöstön määrä JAMKissa vuosittain: 2016: 686, 2017: 717, 2018: 739, 2019: 743, 2020: 744

Henkilöstön määrä Jamkissa

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen keskeisimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Hiltunen, KHT/Hanna Keskinen, KHT, JHT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Jussi Halttunen, toimitusjohtaja, rehtori
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Pertti Malkki, yksikönjohtaja, hyvinvointiyksikkö
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö (1.1. – 10.5.2020)
  Minna-Maaria Hiekkataipale, yksikönjohtajan sijainen, liiketoimintayksikkö (11.5.-31.10.2020), yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö (1.11.2020 – 31.12.2020)

Henkilöstön edustaja

Pekka Natunen, lehtori (1.1. – 31.7.2020)
  Heljä Kautto, johdon assistentti (1.8. – 31.12.2020)

Sihteeri

Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallitus ja jäsenet

Sinuhe Wallinheimo Puheenjohtaja
Aila Paloniemi Varapuheenjohtaja 3.5.2020 saakka
Jari Vähäpesola Varapuheenjohtaja 4.5.2020 alkaen
Lotta Ahola Hallituksen jäsen
Vesa Arkko Hallituksen jäsen
Jouni Kurkela Hallituksen jäsen
Ahti Ruoppila Hallituksen jäsen
Mirja Nojonen Henkilöstön edustaja
Mikael Rauhansalo Opiskelijoiden edustaja (1.1.-4.5.2020)
Niklas Sillander Opiskelijoiden edustaja (4.5.-31.12.2020)

sekä Jyväskylän kaupungin controllerina Eino Leisimo.

Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen.

Varsinainen yhtiökokous oli 4.5.2020.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.