Jamkin ja Likesin välille aiesopimus yhdistymisestä

Vuonna 2020 Jamkissa käynnistettiin selvitystyö LIKES-säätiön ylläpitämän liikunnan tutkimuksen toiminnan siirtämiseksi osaksi Jamkin TKI-toimintaa. Selvitystyö eteni lokakuussa aiesopimukseen yhdistymisestä.

Kahvakuulia lattialla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr allekirjoittivat lokakuussa 2020 aiesopimuksen yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena on Jamkin ja Likesin toimintojen yhdistäminen siten, että Likesin toiminta ja henkilöstö siirtyvät Jamkille 1.1.2022 mennessä.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on muodostaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava kokonaisuus, joka pystyy osaamisellaan ja tutkimustiedolla muuttamaan työelämän ja yhteiskunnan toimintakulttuureja hyvinvointia edistäviksi ja uudistamaan terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimialaa.

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille, tekee aktiivista asiantuntijatyötä ja koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia Liikkuva aikuinen, Liikkuva opiskelu, Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus. Likesin palveluksessa on 66 henkilöä, ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Säätiön tarkoituksena on koko ajan ollut liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen.

Yhdistymisen tavoitteena on uudistaa terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimialoja sekä muuttaa työelämän ja yhteiskunnan toimintakulttuureja hyvinvointia edistäviksi. Monialaisen Jamkin ja Likesin osaamisen yhdistäminen luo mahdollisuuksia uusien innovatiivisten avauksien löytämiseen.

Jamkin hallitus hyväksyi toimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen reunaehdoin kokouksessaan 14. kesäkuuta 2021.