uutinen 14.6.2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK) sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr (Likes) yhdistävät voimansa 1.1.2022 alkaen. Toimintojen yhdistäminen vahvistaa JAMKin hyvinvointiosaamisen laaja-alaisuutta sekä sosiaali- ja terveysalan osaamista ja nostaa JAMKin Suomen kärkiosaajien joukkoon liikunnan ja liikkumisen edistäjänä. Samalla vahvistuu Jyväskylän asema Suomen liikuntapääkaupunkina.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa.png

Aiesopimus yhdistymisestä allekirjoitettiin lokakuussa 2020. Tämä jälkeen neuvotteluja yhdistymisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista on käyty aktiivisesti. JAMKin hallitus hyväksyi toimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen reunaehdoin kokouksessaan 14. kesäkuuta 2021. Likesin hallitus käsittelee sopimusta kokouksessaan perjantaina 18. kesäkuuta. Koko Likesin henkilöstö Jyväskylässä ja Helsingissä siirtyy JAMKin hyvinvointiyksikköön.

Yhdistymisen tavoitteena on uudistaa terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimialoja sekä muuttaa työelämän ja yhteiskunnan toimintakulttuureja hyvinvointia edistäviksi. Monialaisen JAMKin ja Likesin osaamisen yhdistäminen luo mahdollisuuksia uusien innovatiivisten avauksien löytämiseen.

– Likesin osaaminen tuo lisäarvoa erityisesti monialaisen kuntoutuksen vahvuusalallemme. Monialaisen kuntoutuksen lähtökohtana on aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus. Likesin korkean profiilin liikunnan ohjelmatyö ja tutkimus sekä JAMKin monialaisen kuntoutuksen kehittäminen muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ja valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti, merkittävän kokonaisuuden, JAMKin rehtori Jussi Halttunen kommentoi.

– JAMK tulee vahvistamaan entisestään yhteyttämme niin elinkeinoelämään kuin koulutusorganisaatioihin. Tutkimuksen ja käytännön yhteys toteutuu jo Likesin sisällä koordinoidessamme hallitusohjelmaan kirjattuja Liikkuvat-ohjelmia. Näiden ohjelmien tavoitteena on muuttaa toimintakulttuureja liikkumista suosiviksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella ja kolmannella asteella sekä työelämässä. Yhteisiä aihioita tutkimus- ja kehittämishankkeille on tunnistettu JAMKin kanssa jo useita, kertoo Likesin johtaja Eino Havas.

Yhdistymisprosessi jatkuu syksyllä yhteisen toiminnan suunnittelulla toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 0400 644913
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Eino Havas, johtaja
Likes
p. 0500 605 527
etunimi.sukunimi@likes.fi