Rehtorin tilinpäätös

Vuosi 2020 jää historiaan erikoisena koronavuotena, jolloin moni asia muuttui ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoitettiin monella tavoin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu selviytyi kuitenkin poikkeuksellisesta vuodesta olosuhteisiin nähden hyvin.

Jussi Halttunen

Kun katsomme vuoden 2020 tuloksia, rehtorilla on selvästi aihetta tyytyväisyyteen. Viime vuonna saavutimme Jamkissa uuden ennätyksen AMK-tutkintojen määrässä (yli 1400). Myös YAMK-tutkintoja suoritettiin ennätysmäärä. Lisäksi TKI-toiminnan volyymi ja ulkoinen rahoitus ylsivät uuteen ennätykseen.

Jamk säilytti asemansa kolmen vetovoimaisimman ammattikorkeakoulun joukossa, kun sitä mitataan AMK-tutkintoon hakeneiden ensisijaisten hakijoiden määrällä per aloituspaikka. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n liiketulos noin 1,5 M€ on kaikkien aikojen parhaimpia ja myös oman pääoman osuus taseessa lienee vahvimpia koko AMK-kentässä.

Koronavuosi 2020 merkitsi suorastaan ”kvanttihyppyä” kohti strategiseksi tavoitteeksi asettua Uuden sukupolven korkeakoulua. Siirtyminen etäoppimiseen ja erilaisten joustavien hybridimallien käyttöön onnistui hyvin viime keväänä. Jamkilla on ollut erittäin hyvä etulyöntiasema digipedagogiikan ja digitaalisen transformaation toteuttamisessa. Olemme vuodesta 2016 johtaneet mittavaa eAMK-nimistä kehitysprosessia, jossa olemme olleet aitiopaikalla uusien asioiden omaksumisessa. Vuonna 2019 käynnistetty Digikeskus on ollut merkittävä kehityksen moottori ja se on osaltaan mataloittanut opettajien ja muun henkilöstön kynnystä oppia uusia digitaalisen pedagogiikan oppimisen taitoja.

Jamk on valtakunnan edelläkävijä sovelletun kyberturvallisuuden alueella ja olemme panostaneet merkittävällä tavalla siihen liittyvän infrastruktuurin ja osaamisen kehittämiseen. Jamkin panos kansallisen Digivision 2030 toteuttamisessa voi olla jatkossakin vahva.

Etätyö on positiivisella tavalla mullistanut asiantuntijatyön tekemisen tapaa ja tuonut siihen uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta. Se on myös karsinut pois turhat työmatkat, jotka aiemmin kuluttivat paljon henkilöstön työaikaa ja lisäsivät merkittävästi kustannuksia. Uskon, että myös koronan jälkeisenä aikana etätyö säilyttää merkittävän aseman ja monet asiat voidaan hoitaa ilman matkustamista jopa aiempaa paremmin. Etätyö mahdollistaa jatkossa myös ammattikorkeakoulun vuokraamien toimitilojen vähentämisen sekä tilankäytön selkeän tehostamisen.

Rehtorin vaihtuessa syyskuun 2021 alussa on lopuksi hyvä arvioida kulunutta 15 vuotta Jamkin peräsimessä. Teen tämän puhtaasti numeerisen tarkastelun kautta. Myöhemmät historian tutkijat voivat arvioida myös muita asioita oman rehtorikauteni 2006-2021 osalta. Vuonna 2015 Jamkin liikevaihto laski mittavien OKM:n leikkausten johdosta 50 miljoonan euron tuntumaan. Siinä vaiheessa asetimme johtoryhmässä tavoitteen systemaattisesti lisätä OKM:n ulkopuolisen täydentävän rahoituksen osuutta vähintään 30 %:iin liikevaihdosta. Viime vuoden tilinpäätöksessä Jamkin liikevaihto ylitti selkeästi 60 miljoonan euron rajapyykin. Viidessä vuodessa olemme siis kasvaneet yli 10 miljoonaa euroa ja täydentävän rahoituksen osuus lienee noin 25 %, koska myös OKM:n perusrahoitus on kasvanut samana aikana. Jamk on menestynyt erittäin hyvin ammattikorkeakoulujen välisessä tuloskilpailussa ja olemme selkeästi viiden tuloksellisimman AMK:n joukossa.

Uskon vahvasti, että uusi rehtori tuo Jamkiin paljon uusia mahdollisuuksia, verkostoja sekä uudenlaista toimintakulttuuria. Ennen kaikkea se mahdollistaa hallituksen puheenjohtajan peräänkuuluttaman rytminvaihdoksen, jota varmaankin tarvitaan. Tulevaisuudessa merkittäviä asioita ovat mahdollinen LIKES-integraatio, yliopistoyhteistyön kehittyminen sekä Jamkin uudet kiinteistöratkaisut. Näiden avulla voidaan vahvistaa strategiseksi tavoitteeksi asetettua Uuden sukupolven korkeakoulua.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita sekä Jamkin henkilöstöä kuluneista vuosista!

Jussi Halttunen, rehtori