Uudistuva ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen uudistuessa korostuvat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja erilaiset oppimisympäristöt. Tarjoamme  monipuolista tukea toimintakulttuurin muutokseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Tutustu koulutuksiin

Koulutushankkeissamme tarjoamme Opetushallituksen ja OKM:n rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta. Samoista teemoista voit tilata myös maksullisia koulutuksia sekä organisaatioille räätälöityjä palveluja.

 

YTOT vauhtiin

YTOT vauhtiin

Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.
Rohkeasti eteenpäin

Rohkeasti eteenpäin

Koulutushankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180