Onnistunutta tukea aikuisten opinpoluille

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toteutusmallissa aikuisopiskelijoiden tuki ja ohjaus on jäänyt vähäiselle huomiolle. Tuen tarpeiden tunnistaminen, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen vaatii erityispedagogiikan rinnalla aikuispedagogiikan ja sosiokulttuurisen viitekehyksen tuntemista ja tulkintaa. Aikuisten elämäntilanteen ja kokemusmaailman tietämys sekä opiskelustrategioiden hyödyntäminen ovat avaimia vaikuttavaan erityiseen tukeen ja ohjaukseen.

Onnistunutta tukea aikuisten opinpoluille -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä opettajien osaamista ohjata ja tukea erityistä tukea tarvitsevia aikuisopiskelijoita ja kehittää oppilaitosten erityisen tuen järjestämismalleja aikuisopiskelijoille. Hankkeen koulutuksissa perehdytään aikuisopiskelijoiden tukeen opettajan osaamisena: mihin aikuiset tarvitsevat tukea ja miten tukitoimet järjestetään kaikille yhteisessä koulutusmallissa.

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Taitotalon kanssa.
 

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen erityisen tuen käytänteistä ja kehittämisestä kiinnostuneille aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen toimijoille.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

 

Koulutukset

Aikuiset opinpolulla: erityinen tuki mahdollisuutena -seminaari

Seminaarissa luodaan katsaus ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien aikuisten erityisen tuen nykytilaan sekä oppilaitoskohtaisiin ratkaisuihin.

Keskeiset sisällöt

 • Erityinen tuki opettajan ja ohjaajan osaamisena
 • Aikuisten oppiminen – vahvuudet ja vaikeudet
 • Perustaidot oppimisen perustana (Opvaa ja tuvaa eri tarpeisiin eri tavoin; YTO-opintojen merkitys ammattitaidon perustana)
 • Jatkuvan haun kehittäminen - oppimisvalmiuksien kartoittaminen

Seminaari järjestetään syksyllä 2022 Helsingissä.

Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus opettajan osaamisena 3 op

Koulutuksessa keskitytään aikuisten opiskelun ja oppimisen haasteisiin, erityiseen tukeen ja ratkaisuihin opinpolun eri vaiheissa. Tavoitteena on tehdä aikuisten tuki näkyväksi osana oppilaitoksen erityisen tuen palvelujärjestelmää.

Keskeiset sisällöt

 • Erityinen tuki koulutuksen järjestäjän tehtävänä
  • Aikuisopiskelijoillakin on oppimisen vaikeuksia
  • Erityinen tuki – miten oppilaitoksen suunnitelmissa kuvataan ja mitä osaamista opettajalta edellytetään?
 • Rakenteissa ratkaistua
  • OPVA ja TUVA oppimispolun käynnistäjänä
  • Jatkuvan haun joustavat elementit
  • HOKS toimivaksi
 • Tuki, ohjaus ja erityinen tuki yhdessä tehden
  • Valmiudet vahvaksi
  • Perustaidot haastaa
  • Erityinen tuki vaikuttaa

Koulutus toteutetaan syksyllä 2022.

Pitoa ja luistoa aikuisten opinpoluille 3 op

Tavoitteena on löytää opiskeluun kiinnittymisen keinoja ja arvioida kriittisesti toimintaympäristön mahdollisuuksia. Koulutuksessa arvioidaan ohjauksen ja tuen toimivuutta eri oppimisympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • Tunnista tuen tarpeet ja opiskelijan omat strategiat
 • Osallista ja ohjaa onnistumaan
  • Yhteisöllisyys tukena
  • Ohjauksen dialogisuus – kysy ja kuuntele
 • Tuen vaikuttavuus
  • Tuki ja ohjaus eri oppimisympäristöissä
  • Aikuisuus elämäntilanteena
 • Uraohjaus jatkuvan oppimisen mahdollistajana
  • Tutkinnon osa kerrallaan kohti tutkintoa
  • Opiskelua omiin tarpeisiin
  • Täsmätutkinnoilla työelämään

Koulutus toteutetaan keväällä 2023.
 

Lisätietoja

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083