Erityinen tuki, moninaisuus ja monikulttuurisuus

Eläköön moninaisuus! Erilaisuus voimavaraksi - osaamista ja työkaluja moninaisten oppijoiden ohjaukseen, erityiseen tukeen ja oppilaitoksen erityisopetuksen kehittämiseen.

Oppilaitoksessa sekä opiskelijakunta että henkilöstö koostuvat moninaisista ja monikulttuurisista ihmisistä: on eri ikäisiä, erilaisista kulttuuritaustoista tulevia, luonteeltaan tai toimintakyvyltään erilaisia kollegoita ja opiskelutovereita. Erilaisuuden arvostaminen sekä koko oppilaitosyhteisön osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Erilaisuuden kunnioittaminen, hyvät monikulttuuriset käytänteet, kulttuurisensitiivisyys ja kielitaito ovat kullanarvoisia kehittämiskohteita. Yhteisön hyvinvointi lisääntyy, opettajien on sujuvampaa työskennellä, kansainvälisten opiskelijoiden ohjaaminen paranee ja opiskelijat saavat taitoja kohdatakseen moninaisuutta myös työelämässä.

Osa moninaisuutta on erityisen tuen tarve. Opetushenkilöstöltä edellytetään monipuolisia taitoja yksilöllisen oppimisen tukemiseen - jokainen opettaja tarvitsee valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Hyvin toteutuva tuki edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua erityisopetusta oppilaitoksissa.

Erityisopettajan rooli oppilaitoksessa on muuttunut aiempaa enemmän konsultatiiviseen ja kehittävään suuntaan. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan osaavien erityisopettajien lisäksi opettajia ja muuta henkilöstöä, joilla on valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Koulutuksissamme saat työkaluja erityisopetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lisäksi räätälöimme oppilaitoksen tarpeisiin suunniteltua konsultaatiota sekä erityisopetuksen kokonaisselvityksiä ja kehittämisprosessien ohjausta.

Tutustu koulutuksiin

Koulutushankkeissamme tarjoamme Opetushallituksen ja OKM:n rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta. Samoista teemoista voit tilata myös maksullisia koulutuksia sekä organisaatioille räätälöityjä palveluja.

Kehittyvä TUVA-opettajuus

TUVA-opettaja, tule kehittämään TUVA-pedagogiikkaa ja vahvistamaan opetus- ja ohjausosaamistasi!

Moninaisten oppijoiden yhdenvertainen kohtaaminen

Opetusryhmät ovat ammatillisessa koulutuksessa yhä useammin monimuotoisia ja monikielisiä. Opettajat tarvitsevat kulttuurisensitiivistä, kielitietoista ja kohtaamisosaamista, jotta yhdenvertaisuus ja yksilölliset oppimispolut toteutuvat.

Onnistunutta tukea aikuisten opinpoluille

Vahvista osaamistasi ohjata ja tukea suunnitellusti erityistä tukea tarvitsevia aikuisopiskelijoita!

Erityistä ohjausta

Yksilöllisten opintopolkujen laadukas toteutuminen edellyttää toimivaa roolijakoa, moniammatillista yhteistyötä sekä oppilaitoksen koko henkilöstön erityisen tuen ja ohjauksen osaamisen kehittämistä. Erityistä ohjausta - opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat toistensa tukena -hanke vastaa tähän haasteeseen.

POVERI - Parasta osaamista vaativaan erityiseen tukeen

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarve ulottuu opintojen lisäksi myös arkeen ja työllistymiseen. POVERIn koulutuksissa kehität osaamistasi ja työyhteisösi käytäntöjä vaativan erityisen tuen järjestämisessä.

TUVA kohti tulevaa

TUVA-opettaja, tule kehittämään TUVA-pedagogiikkaa ja vahvistamaan opetus- ja ohjausosaamistasi!

Tilauskoulutusta teemasta

Tutustu erityisen tuen tilauskoulutuksiin.

Koulutus ja kehittäminen

Pedagoginen sparraus

Mietityttääkö oppimisympäristöjen rakentaminen, eri tilanteisiin sopivat pedagogiset menetelmät, työelämäyhteistyön muodot, erityisen tuen järjestäminen tai muu ajankohtainen aihe? Älä jää yksin, vaan kutsu apuun pedagoginen sparraaja.

Koulutus ja kehittäminen

Ohjauksen ja oppimisen tukipalvelujen kehittäminen ammattikorkeakoulussa

Haluatteko vahvistaa henkilöstönne osaamista ohjauksen ja erityisen tuen kysymyksissä? Tai kehittää ammattikorkeakoulunne ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi? Kehitetään yhdessä!

Lue Erityisopettaja-verkkolehteä

Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ylläpitämä Erityisopettaja.fi -verkkolehti on suunnattu kaikille ammatillisesta erityisopetuksesta kiinnostuneille.  Julkaisemme artikkeleita ja sisältöjä liittyen ammatillisen erityisopetuksen ja ohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja kehittämistyöhön. Artikkelit ovat puheenvuoroja opekorkeamme kouluttajien, vierailevien asiantuntijoiden sekä erityisopettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen opiskelijoidemme kynästä.

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357