Moninaisten oppijoiden yhdenvertainen kohtaaminen

Opetusryhmät ovat ammatillisessa koulutuksessa yhä useammin monimuotoisia ja monikielisiä. Opettajat tarvitsevat kulttuurisensitiivistä, kielitietoista ja kohtaamisosaamista, jotta yhdenvertaisuus ja yksilölliset oppimispolut toteutuvat.

Moninaisten oppijoiden yhdenvertainen kohtaaminen -koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimivien opettajien osaamista ohjata ja tukea moninaisia oppijoita. Hankkeen koulutuksissa opettajat ja ohjaajat perehtyvät kulttuurisensitiivisiin, kielitietoisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja kehittävät kohtaamisosaamistaan, joka hyödyttää opettajia opetustyön arjessa sekä edistää oppijoiden yhdenvertaisuutta.

Kenelle?

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen opettajille ja ohjaajille.

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutukset

Moninaisten oppijoiden tukeminen 4 op

Koulutuksessa kehität valmiuksiasi moninaisten oppijoiden tukemiseen. Perehdyt siihen, mitä kulttuurisensitiivisyys on ja miten voit toteuttaa sitä omassa työssäsi. Kehität omia tunnetaitojasi, josta on hyötyä mm. trauman kokeneiden (esim. pakolaistaustaisten) oppijoiden kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurisensitiivisyys opettajan ja ohjaajan työssä
 • kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tukevat pedagogiset taidot ja menetelmät
 • tunnetaidot
 • trauman kohtaaminen opetuksessa ja ohjauksessa
 • psykologisesti turvallisen tilan luominen

 

Kielitietoinen opetus ja ohjaus 4 op

Koulutuksessa kehität osaamistasi kielellisesti moninaisten oppijoiden kohtaamisessa ja opettamisessa. Perehdyt siihen, mitä on kielitietoinen pedagogiikka ja mitä se tarkoittaa niin oman työsi kuin oppilaitoksen näkökulmasta. Tutustut monikieliseen pedagogiikkaan, jossa monikielisyys nähdään resurssina.

Keskeiset sisällöt

 • kielitietoinen pedagogiikka
 • monikielinen pedagogiikka
 • selkokielisyys

 

Dialogitaidot yhdenvertaisessa kohtaamisessa 4 op

Koulutuksessa opit hyödyntämään dialogisuutta moninaisten oppijoiden opetuksessa. Koulutuksessa tutustut opetukseen ja ohjaukseen kehitettyyn dialogiosaamisen viitekehykseen, jonka avulla tarkastelet dialogisen kohtaamisen merkitystä ja opit toimimaan dialogisesti myös käytännössä.

Keskeiset sisällöt

 • toisen ihmisen arvostava kohtaaminen
 • yhdenvertaisuus ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 • dialogiosaaminen ja dialogiset menetelmät

 

TUVA-koulutus maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tukena 3 op

Koulutuksessa kehität valmiuksiasi tukea maahanmuuttotaustaisia oppijoita. Tutustut kielitietoiseen opetukseen ja ohjaukseen ja opit huolehtimaan oppijan osallisuuden varmistamisesta. Koulutuksessa pääset kehittämään TUVA-koulutusta maahanmuuttotaustaiset oppijat huomioiden ja jakamaan toimivia käytänteitä muiden osallistujien kesken.

Keskeiset sisällöt

 • TUVA-koulutuksen rakentaminen maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tarpeisiin
 • kielitietoinen TUVA-koulutus
 • toimivat integraatiokäytännöt
 • verkostoituminen ja toimivien käytänteiden jakaminen

Tilaa oppilaitoskohtainen toteutus

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083