Erityisellä tuella omalle uralle

Tule mukaan kehittämään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden urapolkuja! Koulutuksissamme luodaan toimintamalleja ja käytänteitä tukemaan pitkäjänteisesti oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisten urapolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Koulutushankkeen tavoitteena on luoda uutta yhteistä ymmärrystä ja yhteistyöverkostoja nivelvaiheisiin ja vahvistaa tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumista. Koulutusten lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintoihin ja työelämään kiinnittymisen tukeminen.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista tai lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja oman työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Voit myös tilata koulutuksen alueellesi tai oppilaitokseesi!

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083