Avoimen väylä, kevät 2023

Opiskelijat istuvat Lutakossa

Tervetuloa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi Jamkiin avoimen väylän kautta!  Katso ohjeet, kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen väylän haussa.

2.-15.5.2023

Kevään avoimen väylä
Haku Jamkin avoimen väylän lomakkeella opintopolku.fi-palvelussa

Mikä on avoimen väylän haku?

Avoimen väylän haku on Jamkin erillishaku, jossa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi AMK-tai YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hakukelpoisuus perustuu avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettaviin haettavaan tutkintoon soveltuviin opintoihin.

Avoimen väylän haussa AMK-tutkintoon haettaessa aiemmat tutkinnot eivät vaikuta hakukelpoisuuteen, joten jos et ole suorittanut AMK-tutkintoihin hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, saat kelpoisuuden suorittamalla alta löytyvien vaatimusten mukaiset avoimen ammattikorkeakoulun opinnot!

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu erillishaun lomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. Hakuaikana pääset hakulomakkeelle alla olevan linkin kautta tai Opintopolun etusivulta Täytä hakulomake –painikkeen kautta. Samalla hakulomakkeella voit hakea kahteen eri koulutukseen eli hakutoiveelle. Hakutoiveet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen. Hakutoiveista tarjotaan ylintä mahdollista ja alempi hakutoive mitätöityy.

Saat sähköpostiisi vahvistusviestin lähetettyäsi hakemuksen. Viestistä löydät linkin hakemukselle. Voit muokata hakuaikana jo lähettämääsi hakemusta saamasi linkin tai Oma Opintopolku -palvelun kautta. Hakutoivejärjestyksen muuttaminen ja hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2023.

Hae 2.-15.5.2023

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuteen vaaditut opinnot

Kevään 2023 avoimen väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joista

 • väh. 3 op pakollisia matematiikan opintoja (tekniikan alalle ja ICT-alalle haettaessa)
 • enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia
 • enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja

Erillisiä suoritettuja kieliopintoja ei vaadita.

Kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, poislukien suomenkieliset liiketalouden päivä- ja monimuotototeutukset sekä kaikki sosiaali- ja terveysalan koulutukset, joissa vaaditaan, että opintojen tulee olla suoritettu Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opintojen suorittamisen määräajat

Jos suoritat opinnot Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2023 mennessä.

Jos teet osan tai kaikki avoimen opinnot muussa avoimessa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2023 mennessä.

Sosiaali- ja terveysala: Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Huomioitavia asioita sosiaali- ja terveysalalle haettaessa:

 • Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttää hyvää henkistä tasapainoa.
 • Ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle.
 • Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydellisiksi ongelmiksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä.
 • Veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.
 • Useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Liitteet

Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutuksissa sekä kaikissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa vaatimuksena on, että haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojen tulee olla Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja. Muissa koulutuksissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot. 

 • Jos olet suorittanut avoimen opintosi Jamkissa, tarkistamme opintojesi tiedot suoraan Pepistä eikä sinun tarvitse toimittaa liitteitä suorittamistasi avoimen amkin opinnoista. 
 • Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi jossain muussa avoimessa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, opintojen tulee olla tehtyinä ja merkittyinä opintosuoritusrekisteriin 31.5.2023 mennessä ja sinun tulee toimittaa opintosuoritusotteet ja opintojaksokuvaukset Opintopolun hakemukselle viimeistään 31.5.2023 klo 15 mennessä.

Paikkamäärät AMK-tutkintoihin

Haussa olevat AMK-tutkinnot Päivätoteutus Monimuotototeutus
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 5 5
Logistiikka, insinööri (AMK) 5 15
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 5  -
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 5  - 
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 10 30
Information and Communication Technology 5  - 
Automation and Robotics 5  - 
Purchasing and Logistics Engineering 5  - 
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 5 5
Liiketalous, tradenomi (AMK) 10 15
Tiimiakatemia, tradenomi (AMK) 5  - 
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 5  - 
Business Information Technology 10  - 
International Business 4  - 
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK)  5  10
Tourism Management 5  - 
Sairaanhoitaja (AMK) 20 20
Fysioterapeutti (AMK)  3 7
Toimintaterapeutti (AMK)  -  10
Sosionomi (AMK)  -  30
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)  -  13
Nursing 2  - 

Valintakriteerit AMK-tutkintoihin

Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kevään 2023 valinnoissa kaikissa AMK-tutkinnoissa valintaperusteena on keskiarvo

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen) eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, asetetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen keskiarvon perusteella.

 • Keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteesta (Jamkissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista).
 • Keskiarvo lasketaan opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista eli osasuorituksia ei huomioida (osasuoritusten opintopisteet kuitenkin huomioidaan hakukelpoisuuteen vaadittavassa opintopisteiden yhteismäärässä) 
 • Jos opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S tai H, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.
 • Jos hakijalla ei ole yhtään numeerisesti arvioitua tutkintoon soveltuvaa opintojaksoa opintosuoritusotteellaan, voidaan hakija haastatella ja pisteyttää sen perusteella.

Avoimen väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee hakutoivejärjestys. Mikäli tällä ei saada hakijoiden välille eroa, kaikki tasasijalla olevat valitaan.

Aikataulu

 1. Hae kevään 2023 avoimen väylän haussa järjestetään 2.-15.5.2023 Jamkin avoimen väylän hakulomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. 
 2. Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi muussa kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, opintojen tulee olla tehtyinä ja merkittyinä opintosuoritusrekisteriin 31.5.2023 mennessä ja sinun tulee toimittaa opintosuoritusotteet Opintopolun hakemukselle viimeistään 31.5.2023 klo 15 mennessä.
 3. Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot tulee olla merkittynä opintosuoritusrekisteriin 20.6.2023 mennessä. 
 4. Tulokset julkaistaan 7.7.2023 mennessä.
 5. Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15 tai jos tulet valituksi varasijalta, ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa ilmoitetun henkilökohtaisen aikataulusi mukaan.
 6. Varasijalta voi tulla valituksi 1.8.2023 klo 15 saakka, jos haettavassa tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja.
 7. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuteen vaaditut opinnot

YAMK-tutkintoihin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot saavat sisältää myös hyväksiluettuja opintoja.

 • 90 op laajuiseen YAMK-tutkintoon hakiessa sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
 • 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa (tekniikan ala ja luonnonvara-ala) sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 20 op soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Huomaathan, että myös pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen tulee täyttyä (ks. alla).

Opintojen suorittamisen määräajat

Jos teet osan tai kaikki avoimen ammattikorkeakoulun opinnot muussa avoimessa kuin Jamkissa, opintojen tulee olla tehtynä ja merkittynä 31.5.2023 mennessä.

Jos suoritat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2023 mennessä.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus

Pohjakoulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi hakukelpoisuuden voi saada myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Muulla kuin pohjakoulutusvaatimuksissa ilmoitetuilla tutkinnoilla hakevat hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 14.7.2023 mennessä.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemus alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemusta voidaan laskea siis vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen. Työkokemusta voi laskea 31.7.2023 saakka.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimusten tarkemmat tiedot löydät tutkinto-ohjelmittain alla olevan linkin kautta.

Liitteet

Tutkinto- ja työtodistukset

Kaikkien hakijoiden tulee liittää Opintopolun hakemukselle tutkinto- ja työtodistukset 22.5.2023 klo 15 mennessä. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimusten tarkemmat tiedot löydät YAMK-tutkintojen hakuohjesivulta.

Muulla kuin pohjakoulutusvaatimuksissa ilmoitetuilla tutkinnoilla hakevat hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Toimita tässä tilanteessa tutkinto- ja työtodistusten lisäksi tutkinnon opintosuoritusote sekä CV. 

Opintosuoritukset

Jos olet suorittanut avoimen opintosi Jamkissa, tarkistamme opintojesi tiedot suoraan Pepistä 20.6.2023 jälkeen eikä sinun tarvitse toimittaa liitteitä suorittamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Jos olet suorittanut kaikki tai osan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi muualla kuin Jamkissa, sinun tulee liittää Opintopolun hakemukselle opintosuoritusote sekä suoritettujen opintojen opintojaksokuvaukset 31.5.2023 klo 15 mennessä.

Haussa olevat YAMK-tutkinnot

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
  • Terveyden edistäminen
  • Monialainen kuntoutus
  • Kliininen asiantuntija
 • Projektijohtaminen, sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala
 • Digital Rehabilitation
 • Sport and Exercise Physiotherapy
 • Restonomi (ylempi AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Verkostojohtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Organisaation ja talouden johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Verkostojohtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • Master of Business Administration, International Business Management
 • Master of Business Administration, Sport Business Management
 • Insinööri (ylempi AMK), Logistiikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Verkostojohtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Robotiikka
 • Master of Engineering, Professional Project Management
 • Master of Engineering, Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Master of Engineering, Full Stack Software Development

Valinta YAMK-tutkintoihin

Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6.2023 jälkeen).

Aikataulu

 1. Hae kevään 2023 avoimen väylän haussa järjestetään 2.-15.5.2023 Jamkin avoimen väylän hakulomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. 
 2. Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi muussa kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, opintojen tulee olla tehtyinä ja merkittyinä opintosuoritusrekisteriin 31.5.2023 mennessä ja sinun tulee toimittaa opintosuoritusotteet Opintopolun hakemukselle viimeistään 31.5.2023 klo 15 mennessä.
 3. Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot tulee olla merkittynä opintosuoritusrekisteriin 20.6.2023 mennessä. 
 4. Tulokset julkaistaan 7.7.2023 mennessä.
 5. Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6.2023 jälkeen).
 6. Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.
 7. Työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2023 mennessä.
 8. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Opiskelupaikan vastaanotto

Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, saat asiasta sähköpostiviestin.

 • Sinun täytyy ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä (viimeistään 14.7.2023 klo 15.00), sillä muuten menetät paikan.
 • Jos sinut hyväksytään varasijalta myöhemmin, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan. Tällöin määräaika umpeutuu 7. vuorokautena hyväksymisestäsi klo 15.00. Varasijalta voi tulla valituksi 1.8.2023 klo 15 saakka.
 • Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä.
 • Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan.

 • Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 14.7.2023 klo 15.00.
 • Jos sinut hyväksytään varasijalta myöhemmin, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan ja tehdä läsnäoloilmoittautuminen. Tällöin määräaika umpeutuu 7. vuorokautena hyväksymisestäsi klo 15.00.

Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

Huomaa, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan laissa määritellyistä syistä (armeija, raskaus, oma sairaus). Mahdollinen laissa määritellyn syyn todentava dokumentti on toimitettava 14.7.2023 klo 15.00 mennessä opiskelijapalveluihin.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Lukuvuosimaksut englanninkielisissä koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 9000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 10 000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.

Uuden opiskelijan opas

Tutustu uuden opiskelijan oppaaseemme, josta löydät kaiken tarvittavan tiedon opintojesi aloittamiseksi. 

Tervetuloa opiskelemaan Jamkiin!

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Näin varaat etäohjausaikasi

 • Siirry yläpuolelta löytyvän linkin kautta varaussivulle.
 • Valitse sopiva ajankohta kalenterista. Näet tarjolla olevat ajat kalenterista tummennettuna.
 • Valitse toivomasi ohjauspalvelun toteutustapa (puhelimitse tai verkossa). Jos valitsit verkko-ohjauksen, saat sähköpostiisi varausvahvistuksen, joka sisältää linkin Zoom-palvelussa toteutettavaan verkkotapaamiseen.
 • Vastaa lomakkeen lisätietokysymyksiin koskien ohjaustarvettasi.
 • Kerrothan myös lyhyesti, miten voimme auttaa sinua.

Ohjeet verkossa tapahtuvaan ohjaukseen

 • Verkko-ohjauksemme toteutetaan Zoom-palvelussa. Jos Zoom-palvelu ei ole sinulle ennestään tuttu, lataa ohjeet Zoom-palvelun käyttöön.
 • Jos valitsit etäohjauksesi toteutustavaksi verkko-ohjauksen, saat tuntia ennen ohjausajan alkua sähköpostiisi muistutuksen, joka sisältää linkin Zoom-palvelussa pidettämään verkkotapaamiseen.
 • Liity Zoom-tapaamiseen linkin kautta ja testaa halutessasi mikrofonisi ja kamerasi toimivuus ennen tapaamisen alkua. Ohjeita tähän löydät Zoom-ohjeistamme.
 • Kun olet liittynyt Zoom-tapaamiseen, sinut vastaanotetaan ensin odotushuoneeseen ("waiting room"), josta sinut ohjataan sisään ohjausaikasi alkaessa.

Ohjeet puhelimessa tapahtuvaan ohjaukseen

 • Jos valitsit etäohjauksesi toteutustavaksi puhelinsoiton, saat tuntia ennen ohjausajan alkua sähköpostiisi muistutuksen ohjausajastasi.
 • Ohjausaikasi alkaessa hakukoordinaattorimme soittaa ajanvarauksessasi ilmoittamaasi numeroon. Tarkistathan ennen ohjausaikaasi, että ilmoittamasi numero on oikein!

Avoin

Avoimen opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat sinulle, kun haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi AMK- tai YAMK-opintoihin.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.