jamk.fi
Rehtori Jussi Halttusen lukuvuoden 2016-2017 avajaispuhe

Hyvät uudet opiskelijat, henkilökunta ja arvoisat kutsuvieraat

"Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää tänä syksynä alkavan juhlavuoden, sillä ensi syksynä 2017 on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun JAMK aloitti toiminnan vakinaisena ammattikorkeakouluna. Kuluneiden 20 vuoden aikana korkeakoulustamme on valmistunut liki 20 tuhatta eri alojen ammattilaista: insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, restonomeja, agrologeja ja muita työelämän ammattilaisia."

Olemme olleet yksi Suomen menestyksekkäimmästä korkeakouluista ja vetovoimassa eli hakijoiden määrässä aloituspaikkaa kohden olemme olleet aina viiden parhaan joukossa. Verkossa toteutettavat koulutukset ovat viime vuosina olleet erittäin suosittuja ja myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjonnassa olemme valtakunnan kärkeä. Aikuis- ja täydennyskoulutuksen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Esimerkiksi tarjoamamme avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ”myytiin loppuun” kahdessa minuutissa ilmoittautumisportaalin avautumisesta. Te uudet opiskelijat, jotka nyt aloitatte opiskelunne JAMKissa, olette päässeet kovan karsinnan kautta sisään arvostettuun oppilaitokseen, jossa pidämme hyvää huolta kaikista opiskelijoistamme. Haluan onnitella teitä siitä ja kiittää teitä kun olette ottaneet opiskelupaikan vastaan JAMKissa. Uskon, että olette tehneet hyvän valinnan.

Koulutuksen olosuhteet ovat Suomessa nykyisin varsin haasteelliset.  Suomi on käytännössä ainoana OECD-maana tehnyt selkeitä ja mittavia leikkauksia korkeakoulujen julkiseen rahoitukseen vuodesta 2012 lähtien jo kahden perättäisen hallituskauden aikana. Myös toisen asteen ammatillista koulutusta uhkaavat mittavat rahoitusleikkaukset lähivuosina.

Vaikka valtiontalouden heikko tila maassamme puoltaakin julkisten menojen supistamista, tuntuvat näin suuret koulutusleikkaukset kuitenkin kohtuuttomilta. Niiden vaikutukset voivat kostautua myöhemmin mittavina lisäkustannuksina valtiontaloudelle mm. nuorten syrjäytymisen osalta. Koulutusleikkaukset ovat selkeä poliittinen arvovalinta, mihin kaikki eduskunnan puolueet ovat vuorollaan ryhtyneet. Silti niitä on syytä pitää vääränä politiikkana, mitä ihmetellään monissa muissa maissa, joista tullaan mielellään tutustumaan maailman parhaana pidettyyn suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jota nyt osittain ajetaan määrätietoisesti alas.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto asetti toukokuussa 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorin selvitysmieheksi, jonka tehtävänä on tutkia ja selvittää JAMKin ja Jyväskylän yliopiston tiiviimmän yhteistyön edellytyksiä ja toimintamalleja. Lokakuun lopussa jätettävässä selvitysmiehen raportissa julkistetaan esityksiä korkeakoulujen uusiksi yhteistyömuodoiksi. Selvitystyö tehdään korkeakoulujen johdon, opiskelijoiden ja sidosryhmien haastattelujen muodossa ja sitä täydennetään tukipalvelujen osalta tehtävillä tarkemmilla analyyseillä. Lisäksi selvityksen tietomateriaalina käytetään korkeakoulujen toimintaa kuvaavia tulostietoja. Haastattelukierros on lähtenyt liikkeelle hyvässä hengessä ja sen pohjalta näyttää nousevan paljon uusia yhteistyöavauksia. Kahden vahvan ja menestyneen korkeakoulun tiiviimpi yhteistyö tuo monia merkittäviä hyötyjä mm. opetusyhteistyön, joustavampien opintopolkujen, opintojaksojen ristiinvalinnan sekä vahvempien tutkimushankkeiden muodostamisen osalta. Myös selkeitä toiminnallisia säästöjä odotetaan saatavan tukipalveluyhteistyöstä sekä tilojen tiiviimmän yhteiskäytön osalta. Yhteistyöselvityksen lähtökohtana ovat korkeakoulujen vahvuudet ja painoalat sekä niiden pohjalta kehitettävät toiminnalliset yhteistyömuodot opetuksen, tutkimuksen sekä niiden tukipalveluiden alueilla.

Nykyinen korkeakoululainsäädäntö Suomessa edellyttää, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkinnot säilyvät tulevaisuudessakin erillään ns. duaalimallin mukaisesti. Myös niiden rahoituspohjat pidetään valtiontaloudessa jatkossakin erillisinä. Tällöin ammattikorkeakoulua ja yliopistoa ei voida myöskään suoraan yhdistää yhtenäiseksi korkeakouluksi. Toki on mahdollista, että yliopistot voivat omistaa ammattikorkeakouluyhtiöiden osakkeita ja muodostaa sitä kautta erilaisia konsernirakenteita. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan syksyn aikana hallituksen esitystä amk- ja yliopistolain muuttamiseksi opetuksen järjestelyn osalta.  Tämä antaisi mahdollisuuden opetuksen järjestämiseen korkeakoulujen yhteistyönä samoilla koulutusaloilla yliopiston kandidaattitutkinnon ja amk-tutkinnon osalta tietyillä reunaehdoilla. Uudistettava lainsäädäntö palvelisi useita vireillä olevia korkeakoulujen yhteistyöhankkeita mm. Tampereella, Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa, Jyväskylässä sekä pääkaupunkiseudulla.

Huolimatta korkeakoulupolitiikan turbulenssista ja rakenteellisen kehityksen kiihtymisestä Jyväskylän ammattikorkeakoulu lähtee uuteen lukuvuoteen luottavaisin mielin ja vahvoista toiminnallisista asetelmista. JAMKin toimintaympäristössä Keski-Suomessa on tapahtumassa paljon positiivista kehitystä ja siellä tehdään suuria investointeja sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. JAMK on käynnistänyt yhdessä yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa strategisen EduFutura-yhteistyön, jossa yhtenä merkittävänä asiana on myös oppilaitosten ja työelämän tiiviimpi vuorovaikutus. Eri asteen oppilaitokset ovat merkittäviä aluekehityksen dynamoja koko Keski-Suomessa ja niiden panos Jyväskylän kaupunkiseudun kehittämisalustojen (mm. Kangas, Hippos, Uusi ja vanha sairaala) osalta on merkittävä. Näyttää siltä, että Keski-Suomi toimii merkittävässä roolissa kansakunnan talouden elpymisessä ja oppilaitokset ovat sen kehityksen keskeisenä moottorina.

Toivotan kaikille opiskelijoillemme, henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneillemme hyvää uutta lukuvuotta 2016-2017 !

 

Jaa

Takaisin