jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Tarvaalan kampuskirjaston kokoelma keskittyy biotalouden alaan. Kirjastoon hankitaan aineistoa ensisijaisesti maatalouden, metsätalouden, ympäristöalan, bioenergian ja yrittäjyyden aloilta. Myös tutkimuksen tekemisen oppaita ja kasvatustieteen kirjallisuutta on tarjolla. Kokoelma sisältää painettua ja sähköistä kirjallisuutta, aikakaus- ja sanomalehtiä sekä opinnäytetöitä.

Tarvaalan kampuskirjasto sijaitsee Saarijärvellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa. Vuonna 2010 valmistunut kiinteistö on energiatehokkaan rakentamisen tuotekehitysympäristö, jonka lämmityksestä huolehtii oma kiinteän polttoaineen lämpölaitos. Tarvaalan kampuskirjasto on Keski-Suomen ensimmäinen kirjasto, jossa otettiin käyttöön etätunnistustekniikkaan (RFID) perustuva lainausjärjestelmä.

Tietoa kirjastosta

Asiakaspaikkoja yhteensä 12 kpl
Kirjaston pinta-ala yhteensä 66 m2

Tietotekniikka ja laitteet asiakkaiden käyttöön kpl

  • Työasemat tiedonhakua varten 3
  • Tulostin 1
  • Lainaus-palautusautomaatti 1
  • Langaton verkko