YAMK-tutkinto

Johtamisen monialaiset YAMK-opinnot tukevat matkaasi vastuulliseksi johtajaksi

Johtamisen ylempi AMK -tutkinto

Haluatko edetä urallasi vaativiin johtamis-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtäviin? Opiskele Johtamisen ylempi AMK-tutkinto! Maisteritasoisessa YAMK-tutkintoohjelmassa opit johtamaan ja uudistamaan organisaatiotasi ja työyhteisöäsi. Yhdistät opinnoissasi tutkimusta, ajankohtaista teoreettista tietoa ja käytännön osaamista uudistaen työelämää sekä kartuttaen johtamistaitojasi. Voit kytkeä opinnot oman työsi ja organisaatiosi toiminnan kehittämiseen.

Hae Opintopolku.fi -palvelussa 13. - 27.3.2024
Jamkissa johtamista opiskeva nainen katsoo kameraan
Laajuus
60-90 op
Aloituspaikat
140
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Agrologi (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK), musiikkipedagogi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, tradenomi (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Alkaa
23.08.2024

Jamk Master Schoolin yhteisillä monialaisilla opintojaksoilla kehität osaamistasi talouden ja henkilöstön johtamisessa ja strategioiden laatimisessa. Johtajana kehittymisen opintojaksolla uudistat ja arvioit omaa johtajuuttasi, mikä tukee johtajana kasvuasi. Saat valmiuksia johtaa työyhteisöä ja organisaatiota eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Opinnossa sovellat tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä johtamisen alan tutkimustietoa uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.    
 
Tutkinnossa valitset opinnot aiemman tutkintosi ja/tai työelämäkokemuksen perusteella. Näin syvennät osaamistasi oman alasi näkökulmasta.  

Valmistu vastuullisiin esihenkilö- ja johtamistehtäviin

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Opintojen laajuus 60 - 90 op

 • Yhteinen johtamisosaaminen 10 - 20 op (yhteiset, monialaiset opinnot)
  • Johtajana kehittyminen
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Strateginen johtaminen
  • Talouden johtaminen
 • Tutkimusosaaminen 5 - 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Alakohtainen syventävä johtamisen ydinosaaminen 0 - 25 op
 • Täydentävä osaaminen 5 - 10 op

Koska tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen joko 60 tai 90 opintopistettä, on opintojen rakenteessa vastaavasti vaihtelua. Tutustu eri koulutusalojen opintoihin tarkemmin alla. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojen rakenteista ja opintojaksoista julkaistaan myöhemmin. Lisäämme siinä vaiheessa linkit opetussuunnitelmiin tällä verkkosivulla.

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Agrologi (ylempi AMK), 60 op

Biotalouden johtamisessa olet luonnonvarojen kestävän ja kannattavan käytön ammattilainen. Opinnoissa laajennat ja syvennät osaamistasi johtajana biotalouden näkökulmasta. Johtajalla tulee olla tiedolla johtamisen osaamista, kykyä johtaa oman organisaationsa prosesseja ja muutosta kohti vihreää siirtymää.

Menestyvä organisaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, verkostoa ja/tai ekosysteemiä. Jokainen organisaatio tarvitsee ympärilleen yhteistyökykyisen ja -haluisen verkoston. Menestykseen vaaditaan kykyä tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi. Samaan aikaan organisaation operaatiot vaativat vahvaa osaamista ja johtamista, jotta yksittäisen organisaation kestävä ja kannattava tulevaisuus voidaan taata.

Opinnoissasi voit kehittää osaamistasi esimerkiksi projektijohtamisessa, tuotekehityksen johtamisessa tai hankintojen johtamisessa. Voit hyödyntää Jamkin monipuolista YAMK-opintojaksotarjontaa täydentävissä opinnoissasi. Opinnäytetyöprojektissa voit konkreettisesti kehittää organisaatiosi toimintaa.

Toteutustapa

Lisätietoa tulossa.

Insinööri (ylempi AMK), 60 op

Insinöörin Johtamisen YAMK-opinnoissa laajennat ja syvennät osaamistasi johtajana oman alasi näkökulmasta. Uudistuvassa teollisuudessa johtaminen vaatii kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kykyä ymmärtää erilaisia syy-seuraus -suhteita ja kykyä löytää uusia kehkeytyviä mahdollisuuksia kompleksisessa toimintaympäristössä.

Menestyvä organisaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, verkostoa ja/tai ekosysteemiä. Jokainen organisaatio tarvitsee ympärilleen yhteistyökykyisen ja -haluisen verkoston. Menestykseen vaaditaan kykyä tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi. Samaan aikaan organisaation operaatiot vaativat vahvaa osaamista ja johtamista, jotta yksittäisen organisaation kestävä ja kannattava tulevaisuus voidaan taata.

Opinnoissasi voit kehittää osaamistasi esimerkiksi verkostojen johtamisessa, asiakaskokemuksen johtamisessa, tuotekehityksen johtamisessa, teknologialiiketoiminnan johtamisessa ja/tai hankintojen johtamisessa. Voit hyödyntää monipuolisesti Jamkin tekniikan alan YAMK-tarjontaa täydentävissä opinnoissasi.

Toteutustapa

Lisätietoa tulossa.

Restonomi (ylempi AMK), 90 op

Vastuullisuuden ja palveluiden johtamisen opinnot sopivat sinulle, joka haluat edetä urallasi ja kehittyä vastuullisena johtajana ja esihenkilönä. Sinulla on halu uudistaa ajatteluasi ja soveltaa tutkittua tietoa vastuullisuudesta ja palveluliiketoiminnasta organisaation ja johtajuutesi kehittämisessä. Tutkinto on suunnattu ensisijaisesti restonomeille ja tradenomeille, jotka ovat toimineet vähintään kaksi vuotta alan tehtävissä valmistumisensa jälkeen. Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos työkokemuksesi on liiketalouden tehtävistä. Opit uudistamaan organisaation ja työyhteisön toimintatapoja vastaamaan kestävyyden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Opinnoissa syvennytään palveluliiketoiminnan johtamisen keskisiin strategisiin, ympäristöä, sosiaalista ja eettistä vastuuta sekä turvallisuutta ja riskien hallintaa käsitteleviin aiheisiin.

Jamkin liiketoimintayksikkö kuuluu YK:n alaiseen Principles of Management Education -verkostoon, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Verkosto vahvistaa organisaatioiden vastuullista johtamista.

Toteutustapa

Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee.  

Järjestämme puolivuosittain mahdollisuuden ryhmätapaamiseen Jamkin kampuksella. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Osa opinnoista sisältää aikataulutettuja webinaareja (arkena päivällä tai illalla) ja osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa.

Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat omatoimisesti halutessaan sopia tapaamisia. Oman valinnan mukaan on mahdollista osallistua opintomatkoille (erillisestä maksusta). 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK 90 op

Hyvinvointipalveluiden uudistavan johtamisen opinnoissa laajennat näkemystäsi toimia johtajana ja asiantuntijana hyvinvointialueilla ja verkostoissa, joissa tuotetaan hyvinvointipalveluita asiakaslähtöisesti.  Opintojen aikana  syvennät henkilöstöjohtamisen ja hyvinvointipalveluiden uudistamisen osaamistasi digitalisoituvissa sekä kansainvälistyvissä toimintaympäristöissä.   Saat valmiudet innovatiiviseen ja vastuulliseen johtamiseen. Analysoit ja ennakoit näyttöön perustuvaa tietoa ja muotoilet tulevaisuuden vaihtoehtoisia toimintamalleja monialaisissa ympäristöissä.  
 
Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa monialaisia työyhteisöjä sekä kehittää asiantuntijuutta toiminnan uudistamiseksi (Työyhteisön toiminnan kehittämisosaaminen). Osaat ennakoida ja innovatiivisesti uudistaa digitaalisia palvelukokonaisuuksia muutoksessa (Tulevaisuusosaaminen).  Saat valmiudet analysoida palvelujärjestelmien toimintaa ja tehdä tietopohjaisia johtopäätöksiä toiminnan uudistamiseksi (Palvelujärjestelmäosaaminen) ja osaat toimia tuloksellisesti ja rakentaa vaikuttavia yhteistyösuhteita sekä johtaa monialaisia verkostoja hyödyntäen viestintä-, neuvottelu-, ja esiintymistaitoja (Monialaiset yhteistyötaidot). 

Toteutustapa

Opintojen aloituspäivät ovat pääkampuksella (Rajakatu 35) lähiopetuksena 23.8.2024 kello 10–17 ja 24.8.2024 kello 9–14. Lähipäivinä alkaa opintojakso ”sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisosaaminen”, jonka aikana perehdytään aiheeseen ryhmissä sekä käydään läpi ennakkotehtävä. Tämän jälkeen opetus tapahtuu etänä webinaarien muodossa, jotka ovat pääasiassa arki-iltoina (2–3 tuntia). Keskeistä oppimisprosessissa on monialaisen opiskelijaryhmän vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen hyvinvointipalvelujen eri asiantuntija-aloilta. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävien avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi.  
 

Tradenomi (ylempi AMK), 90 op

Organisaation ja talouden johtamisen opinnot sopivat sinulle, joka haluat edetä esihenkilöurallasi organisaation johtamisen tai talousjohtamisen osaamisalueilla. Tutkinto on suunnattu ensisijaisesti tradenomeille ja restonomeille, jotka ovat toimineet vähintään kaksi vuotta liiketalouden tehtävissä valmistumisensa jälkeen. Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos työkokemuksesi on liiketalouden tehtävistä. Motivaation ja soveltuvuuden näkökulmasta tutkinto sopii henkilöille, joilla on kyky ja halu organisaatioiden toimintojen kehittämiseen sekä halu uudistaa organisaation ja talouden johtamisen käytäntöjä.

Edistyneet organisaatiot palkkaavat johtotehtäviin henkilöitä, jotka osaavat johtaa taloutta ja ihmisiä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Organisaation johtamisopinnoissa opiskelet ja kehität mm. johtajuutta ja vastuullisen sekä moninaisen työyhteisön johtamista. Talousjohtamisen opinnoissa opiskelet ajankohtaisia teemoja mm. talousjohtamisen etiikasta ja strategisesta sekä julkisorganisaatioiden talousjohtamisesta.

Toteutustapa

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Suurin osa opinnoista on aikataulutettuja webinaarien ja tehtävien palautuspäivin sekä -ajoin (webinaarit arkena päivällä tai illalla). Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti halutessaan sopia tapaamisia. Oman valinnan mukaan on mahdollista osallistua opintomatkoille (erillisestä maksusta). 

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin, jolla on selkeästi käytäntöön soveltuva luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva rooli. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi tutkimustiedon soveltamisessa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan johtamis- tai asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehittämistehtävä.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakukelpoisuus: Johtamisen ylempi AMK

Tähän monialaiseen ylempään AMK-tutkintokoulutukseen voi hakea usealla eri pohjakoulutuksella. Pohjakoulutusvaatimus ja työkokemukseen soveltuva ala määräytyvät hakijan pohjakoulutuksen perusteella.

Koulutuksesta voi saada vain pohjakoulutusta vastaavan ylemmän AMK-tutkinnon tutkintonimikkeen. Esimerkiksi insinööri (AMK) -pohjakoulutuksella hakevan tutkintonimike on valmistumisen jälkeen insinööri (ylempi AMK).

Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen 31.7.2024 saakka.

Agrologi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: Agrologi (AMK) tai opistoasteen agrologitutkinto. Muut tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisina tapauskohtaisesti.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Soveltuva työkokemus. Työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.

Insinööri (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: Insinööri (AMK) 240 op, diplomi-insinööri, tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Tekniikan alan työkokemus. 

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: Musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK). Tai muu soveltuva musiikkialan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto, jotka käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Lisäksi: Hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ennen valintakoetta, viimeistään pe 17.5.2024.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Musiikin alan työkokemus.

Restonomi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus:  Restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK). Tai soveltuva korkeakoulututkinto, tai opistoasteen tutkinto, jotka käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Matkailu- ja ravitsemisalan tai liiketalouden alan työkokemus.

Tradenomi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: Tradenomi (AMK) tai restonomi (AMK). Tai soveltuva korkeakoulututkinto, esim. KTK, KTM tai opistoasteen tutkinto, jotka käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Liiketalouden alan tai matkailu- ja ravitsemisalan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • Pohjakoulutusvaatimus: Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Tai soveltuva yliopistotutkinto, jotka käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemusvaatimus (väh. 24 kk): Sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Hakuaika: 13. - 27.3.2024 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2024 toisessa yhteishaussa.

 • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 27.3.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Valintakoe: Johtamisen ylempi AMK

Opiskelijavalinta tehdään verkko-oppimisympäristössä suoritettavan valintaopintojakson perusteella.

Valintaopintojakso sisältää ennakkoaineiston, joka julkistetaan verkko-oppimisympäristössä ke 24.4.2024. Osa aineistosta on englanninkielistä, mutta kokeessa kysymyksiin vastataan suomeksi. Aineisto saa olla mukana kokeessa.

Valintaopintojakson koe sisältää kirjallisen kokeen, jossa on kaksi osaa. Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 20p./100p. voidakseen tulla valituksi ja kaikki kokeen osiot tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Valintakoe suoritetaan verkko-oppimisympäristössä ti 21.5.2024. Opiskelija voi vastata kokeen kysymyksiin klo 8-20 välisenä aikana.

Valintakoeyhteistyötä tekevät Jamkin Johtamisen, Projektijohtamisen ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto-ohjelmat. Jos hakija hakee usempaan näistä hakukohteista, hän suorittaa valintaopintojakson vain kerran.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2024 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 4.7.2024. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

 • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 11.7.2024 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voit myöhemmin täydentää osaamistasi esimerkiksi jatkuvan oppimisen parissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin YAMK-tutkintoihin. Hakuaika 13. - 27.3.2024 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Sari Järvinen

Yliopettaja, Principal Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080

Sami Kalliomaa

Yliopettaja, Principal Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400707536

Anne Törn-Laapio

Yliopettaja, Principal Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609

Hannariina Honkanen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504325820

Matti Siistonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358407497162

Sami Sallinen

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358403518350