AMK-tutkinto

Opiskele restonomiksi, kestävän gastronomian asiantuntijaksi verkossa

Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK), monimuoto

Oletko ruuasta kiinnostunut muutoksen tekijä? Jamkin palveluliiketoiminnan ohjelmassa voit erikoistua kestävään gastronomiaan. Nyt voit suorittaa koko tutkinnon verkossa!

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Henkilö ottamassa kuvaa ruoka-annoksesta kännykällä
Laajuus
210
Aloituspaikat
40
Hakuaika
04.09.2023 - 14.09.2023
Tutkinto
Restonomi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
04.01.2024

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus

Oletko kiinnostunut kestävästä ruokajärjestelmästä? Haluatko kehittää osaamistasi alan johtamis- ja esihenkilötehtävissä? Opintojen keskeisinä teemoina ovat mm. johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, kestävät tuotantotavat, ruokakulttuuri ja trendit, laatukysymykset, sekä ruuan vaikutus hyvinvointiin.

Opintojen aikana opit tarkastelemaan ruokaa sekä paikallisesta että maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Opit miksi vastuullisuus on tärkeää sekä kuluttajalle että tuottajalle sekä miten se voi toimia myös kilpailuvalttina yrittäjälle. Ravitsemisala on merkittävä osa globaalia bisnestä.

Opintosuunnitelma

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman ytimessä on tulevaisuuden palvelut, vastuullinen liiketoimintaosaaminen sekä asiakaslähtöinen kehittäminen ravitsemisalalla. Tutkinto-ohjelmassa edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja sen mukaisia toimintamalleja osana kilpailukykyistä palveluliiketoimintaa.

Valmistunut restonomi osaa kehittää ravitsemispalvelujen laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Esihenkilöinä toimiessaan restonomit luotsaavat vastuullisesti monikulttuurisia työyhteisöjä sekä Suomessa että ulkomailla. Uusien palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on koulutuksen keskiössä.

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 100 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opiskeltavia aiheita

 • ravitsemisalan johtaminen
 • esihenkilötyö
 • kestävät tuotantopolut
 • ympäristötekijöiden vaikutus alan kehitykseen
 • kuluttajakäyttäytyminen
 • ruokakulttuuri ja trendit
 • ruuan ja palvelun laaduntekijät

Aiheita tarkastellaan sekä kotimaisesta että globaalista näkökulmasta.

Restonomiksi verkossa

Voit suorittaa koko restonomitutkinnon verkossa. Monimuotototeutus tarjoaa joustavan mahdollisuuden kaikille, jotka eivät työn, elämäntilanteen tai vaikkapa asuinpaikkakunnan vuoksi voi osallistua lähiopetukseen. Verkko-opiskeluun kuuluvat mm. verkkokeskustelut ryhmän tai ohjaajan kanssa, sekä tehtävien että raporttien palautus verkko-oppimisympäristöön.

Lähiopetuspäivät

Lukuvuoden aikana järjestetään 2 x 3 päivän lähiopetusjaksoa, joissa käydään läpi laajoja osaamiskokonaisuuksia ja tuetaan opiskelijan edistymistä sekä osaamisen syventymistä opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopetuspäivissä on hyvä mahdollisuus verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa.

Lähiopetuspäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Aiempia opintoja ja työkokemusta voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Opinnot on mahdollista suorittaa 2 - 4 vuodessa. Voit opiskella joustavasti työn ohella.

Jos olet yrittäjä tai kiinnostunut yrittäjyydestä, tarjoamme sinulle sparrausta ja valmennusta liikeideasi kehittämiseen. Vapaavalintaisilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyön aiheen valinnalla voit suunnata osaamistasi.

Fast Track

Sinulla on mahdollisuus hakea opintoihin hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta (työkokemus ja aiemmat korkeakouluopinnot). Fast track -opinnot suunnitellaan yksilöllisesti oman tutoropettajan kanssa opintojen alussa.

"Valitsin restonomiopinnot, koska haaveilin ammattiopettajan töistä ravitsemisalalla. Opintojen aikana silmäni kuitenkin aukesivat myös muille restonomiopintojen tarjoamille mahdollisuuksille, erityisesti tuotekehitys-, palvelumuotoilu- ja yrittäjäopintojen myötä.”

Hanna-Riikka Kantelinen

Lue Hanna-Riikan koko tarina

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin restonomi (AMK), monimuotototeutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilas-tutkintotodistus 20% 40%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 30% 50%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 50% 40%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

3. AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Valintakokeella/valintaopintojakson perusteella valittavien tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Kestävä gastronomia jo sinällään on herättänyt todella paljon kiinnostusta työmarkkinoilla hakiessani uusia työpaikkoja. Löysin viimein ihannetyöpaikan ruoka- ja ravitsemusasiantuntijana, joka vastaa täysin tätä mitä nyt opiskelen ja jossa saan toisaalta myös käyttää kaikkea aiemmin hankkimaani osaamista.

Niina Vihelä

Tutustu Niinan tarinaan

Lisätietoja koulutuksesta

Karoliina Väisänen

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879

Marianne Tiitinen-Ritvanen

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358504382603