Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Tutustu AMK- ja YAMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin. Hakuaika syksyn yhteishaussa on 4.-14.9.2023 klo 15 saakka.

Ryhmä opiskelijoita luennolla

Hakemus

Hakuaikana pääset hakulomakkeelle Opintopolun etusivulta tai jokaisesta koulutuksesta klikkaamalla Täytä hakulomake –painiketta.

Voit hakea samalla yhteishaun hakulomakkeella kuuteen eri koulutukseen. Syksyn yhteishaussa sinun tulee laittaa hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle.

Voit hakuaikana muokata jo lähettämääsi hakemusta sähköpostitse saamasi linkin tai Oma Opintopolku -palvelun kautta. Mieluisuusjärjestyksen muokkaaminen, yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat kevätlukukaudella 2024.

Hakijan terveydentila sosiaali- ja terveysalalle haettaessa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Alimmat pisterajat aiemmissa hauissa AMK-tutkintoihin

AMK-tutkinnot

Huomaathan, että kyseiset pisterajat koskevat ainoastaan Jamkin tutkinto-ohjelmia. Nykymuotoinen todistusvalinta on ollut käytössä keväästä 2020 ja valtakunnallinen AMK-valintakoe syksystä 2019. Aiempien hakujen valintakokeita ei julkaista. Pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijajoukon ollessa eritasoista. Näiden pisterajojen jälkeen on voitu vielä hyväksyä opiskelijoita varasijoilta.

Alimmat pisterajat syksyn 2022 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2022 toisessa yhteishaussa

Alimmat pisterajat syksyn 2021 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2021 toisessa yhteishaussa

Alimmat pisterajat syksyn 2020 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2020 toisessa yhteishaussa

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Listaus hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista AMK-tutkintoihin. Alta löydät tiedot myös mahdollisista koulututodistusliitteiden toimituksista. Sivulta alempaa (kohta 3. Miten opiskelijat valitaan?) voit lukea rakennusmestari (AMK) -koulutuksen työkokemuksesta saatavista pisteistä ja tarvittavista liitteistä.

A. Lukion oppimäärä tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä kopio/kuva lukion päättötodistuksesta sekä ylioppilastutkinnosta. 

Voit hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella (lukion oppimäärä suoritettu), joka ei ole mukana todistusvalinnassa. Liitä kopio/-kuva lukion päättötodistuksesta hakemuksellesi.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 3.4.2024 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Hakukautena pelkän lukion päättötodistuksen saavat liittävät lukion päättötodistuksen hakemukselleen syksyn 2023 yhteishaussa 27.12.2023 klo 15 ja kevään 2023 yhteishauissa 11.7.2024 klo 15 mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit. Syksyllä kirjoitetut yo-arvosanat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnassa. Kevään yhteishaun todistusvalinnassa ovat mukana myös keväällä valmistuvat abit.

B. Kansainväliset ylioppilastutkinnot IB, EB, RP, DIA

Liitä kopio/kuva European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tutkintotodistuksestasi (Diploma) hakemuksellesi. Suomessa suoritetusta RP/DIA-tutkinnosta toimitetaan myös vastaavuustodistus.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15.
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

Hakukautena valmistuvat

Jos valmistut hakukeväänä/-syksynä, liitä IB/EB lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) tai DIA-tutkinnon lopulliset arvosanat (sekä DIA-tutkinnon vastaavuustodistus) hakemuksellesi

 • 3.4.2024 klo 15 (kevään haut),
 • 21.9.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

Hakukautena IB-, EB-, DIA-tutkintoon valmistuvat liittävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion hakemuksellensa (IB: transcript of grades)

 • 11.7.2024 klo 15 (kevään haut),
 • 27.12.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit, mutta he eivät ole mukava todistusvalinnassa.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

C. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden. Mahdollisessa todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 jälkeen valmistuneet ammatilliset perustutkinnot, joita ei ole suoritettu kokonaan näyttöinä.

 • Ennen 2018 valmistuneista ammatillisista perustutkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Mikäli olet valmistunut 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana ammatilliseen perustutkintoon (joka ei ole kokonaan suoritettu näyttönä), ilmoita yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotettu keskiarvo.
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.
 • Hakuvuonna valmistuvista hakijoista todistusvalinnassa mukana ovat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 13.5.2024 (kevään haut) / 11.10.2023 (syksyn haku) mennessä. Arvosanakorotukset jotka on suoritettu 1.7.2023 alkaen ja jotka saadaan suoraan KOSKI-tietovarannosta otetaan huomioon todistusvalinnassa. 
 • Jos valmistut hakusyksynä/-keväänä, tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 1.6.2024 (kevään haut) / 27.12.2023 (syksyn haku), jotta voit olla hakukelpoinen
 • Ahvenanmaalla suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta tulee liittää kopio hakemukselle.
Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset)

3.4.2024 klo 15

Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

D. Muut ammatilliset tutkinnot

 • kokonaan näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen. Vuonna 2018 ja sen jälkeen valmistuvien tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Jos valmistut hakusyksynä/-keväänä, tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 1.6.2024 (kevään haut) / 27.12.2023 (syksyn haku).

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 3.4.2024 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

E. Kaksois- tai kolmoistutkinto

Mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) tai kolmoistutkinnon (koko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto), olet hakukelpoinen ja mukana kummassakin todistusvalintatavassa yllä olevien ehtojen (kohdat A ja C) mukaisesti.

F. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukautena valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi. 

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakusyksynä/-keväänä valmistuvat liittävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta viimeistään

 • kevään yhteishaut: 11.7.2024 klo 15,
 • syksyn yhteishaku: 27.12.2023 klo 15 mennessä.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet osallistuvat valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Pakolaiset/turvapaikanhakijat

Jos hakija on Suomessa turvapaikanhakija, pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Lomakkeen voi pyytää hakijapalveluista. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä sekä taustaselvityslomake kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin seuraavasti

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15,
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15,
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15 mennessä.

G. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Yleisen AMK-hakukelpoisuuden voit saada myös, mikäli olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

 • Ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja ennen 2003 valmistuneista suomalaisista korkeakoulututkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Hakuajan jälkeen valmistuvien tulee liittää viimeistään viikko hakuajan jälkeen opintokortti tai oppilaitoksen lausunto valmistumisesta ja lopullinen tutkintotodistus myöhemmin hakemukselle.
 • Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle:

Jo valmistuneiden lopullinen tutkintotodistus / hakuajan jälkeen valmistuvien opintokortti siihen mennessä suoritetuista opinnoista tai/ja oppilaitoksen lausunto valmistumisesta:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakuajan jälkeen valmistuvien lopullinen tutkintotodistus:

 • kevään hauissa 31.7.2024 klo 15,
 • syksyn haussa 27.12.2023 klo 15 mennessä.

H. Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan Jamkin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa (esim. lukion oppimäärä, ammatillinen tutkinto), voit hakea kevään ensimmäisessä yhteishaussa harkinnanvaraisesti Jamkin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Sinun tulee ottaa yhteys hakijapalveluihin hakuaikana, jos haet harkinnanvaraisena. Koulutuspäällikkö päättää hakijan hakemuksen tietojen perusteella, täyttyvätkö hakijalla edellytykset opiskeluun.

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto / muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Katso tarkemmat vaatimukset alta kyseisen tutkinto-ohjelman kohdalta.

Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 27.12.2023 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.12.2023 saakka.

Hakukelpoisuus: biotalouden kehittäminen, agrologi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (agrologi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK), ympäristösuunnittelija (AMK), hortonomi (AMK) tai opistoasteen agrologitutkinto). Muut opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen  ja korkeakoulutason tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisina tapauskohtaisesti. 
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään soveltuva työkokemus korkeakoulu- opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakukelpoisuus: elinkaaren hallinta, insinööri (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakukelpoisuus opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla haettaessa

Jos edellä mainituissa hakukelpoisuusvaatimuksissa ei ole mainittu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa, nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista on valmistuttu pääasiassa 1990-luvulla. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot / ammattitutkinnot / erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Työkokemus ja -todistukset sekä hakemuksen liitteet

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemusta alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus voidaan laskea siis vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen. Työkokemusta voi laskea syksyn yhteishaussa 31.12.2023 saakka. 

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Jamk hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen.

 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. 
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
 • Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistukset

Kaikesta työkokemuksesta tulee toimittaa työtodistukset tai työsuhteen jatkuessa väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 

Hakemuksen liitteet

Liitä seuraavat dokumentit Opintopolun hakemukselle viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 mennessä (esimerkiksi pdf-muodossa):

 • Kopiot haussa käytettävästä alkuperäisestä tutkintotodistuksesta (korkeakoulu- tai opisto/ammatillisen korkea-asteen tutkinto)
 • Kopiot työtodistuksista, ks. vaadittavat tiedot kohdasta Työtodistukset (vähintään 2 vuotta alalta haussa käytettävän tutkinnon valmistumisen jälkeen)
 • Mikäli tutkintosi tai työkokemuksesi on joltain muulta kuin haettavaan tutkintoon soveltuvalta alalta, liitä hakemukselle myös haussa käytettävän tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.
 • Mikäli todistukset ovat jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä hakemukselle myös auktorisoidut käännökset jollain em. kielistä. Käännöksissä tulee olla auktorisoidun kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Huomaathan, että Jamk tarkistaa tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset opiskelijaksi valituilta ja valinta on ehdollinen, kunnes valinnan perusteena olleet todistukset ovat tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan perua, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.  Hakemukselle toimitettujen liitteiden lisäksi Jamk tarkastaa valituksi tulleen alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tietojasi ei saada sähköisesti.

AMK-tutkintojen valinnat

Valintatavat, opiskelupaikkojen jakautuminen ja ensikertalaisuus

Alla on kerrottu kuinka opiskelupaikat jakautuvat Jamkissa eri valintajonojen kesken eli kuinka paljon kustakin jonosta valitaan.

Tutkinto-ohjelma Ylioppilastutkinnon todistusvalinta Ammatillinen perustutkinnon todistusvalinta AMK-valintakoe Muu valintatapa / Lisätietoja
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 31%, joista ensikertalaisille 40% 20%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 31%, joista ensikertalaisille 40% 20%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus - - - Oma valintaopintojakso* 100%, joista ensikertalaisille 50%
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus - - 100%, joista ensikertalaisille 40%

Rakennusalan työkokemuksesta saa pisteitä.
 

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15%, joista ensikertalaisille 40% 15%, joista ensikertalaisille 50% 70%, joista ensikertalaisille 40% -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 20%, joista ensikertalaisille 40% 30%, joista ensikertalaisille 50% 50%, joista ensikertalaisille 40%
 
-
Sairaanhoitaja (AMK) ja kätilö (AMK), päivätoteutukset 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 70% -
Sairaanhoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Toimintaperapeutti (AMK) monimuotototeutukset 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 60% -

 

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat muilla hakijoilla.

Todistusvalinta

Ylioppilastutkinnossa pisteitä saa äidinkielestä, matematiikasta, vieraasta/toisesta kotimaisesta kielestä sekä kahdesta parhaasta pisteitä tuottavasta aineesta reaaliaineet/vieras kieli. Syksyllä valmistuvat abiturientit eivät ole mukana saman syksyn todistusvalinnassa. 

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet. Kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa. Ammatillisessa perustutkinnossa pisteitä saa painotetusta keskiarvosta sekä kolmesta tutkinnon yhteisten osien arvosanasta.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe 30.10. - 1.11.2023

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe.

 • Huomaa poikkeuksena sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutus, jossa on oma valintaopintojakso.

AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. 

 1. Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.
 2. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

  Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

 3. Ota valintakokeeseen mukaan:
  - tunniste
  - voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus
  - kannettava tietokone ja virtajohto
  - halutessasi langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda valintakoetilaan)
  - kynä

 4. Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus yleiseen liitteiden palautuspäivään mennessä (7 vuorokautta hakuajan päättymisestä).

Sähkö- ja automaatiotekniikan valintaopintojakso

Jamkin sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeuksen valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Muista myös hakea yhteishaussa Opintopolussa hakuaikana!

Opintojakso on Jamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)-tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso (Sähkötekniikka 1). Opintojakson tentti suoritetaan Jamkin kampuksella.

 • Syksyn yhteishaussa Opintopolussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
 • Opintojakso alkaa 20.9.2023.
 • Opintojakson tentti on 8.11.2023 Jamkin pääkampuksella.
 • Opintojakso päättyy 8.11.2023 klo 23.55.
 • Hakijan on saatava opintojaksosta yhteensä väh. 30/60 pistettä (tentti max 30 p. ja tehtävät max. 30 p.) ja osallistuttava tenttiin voidakseen tulla valituksi. Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
 • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)-tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Rakennusmestari (AMK)-koulutuksen työkokemus ja -todistukset

Rakennusmestari (AMK)-monimuotototeutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavasti:

 • AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä.

Rakennusalan työkokemuksesta tulee toimittaa työtodistukset tai työsuhteen jatkuessa väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
 • työnantajan allekirjoitus, allekirjoituspäivämäärä ja yhteystiedot (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Jos työtodistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä kuukausina.

 • Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Työtodistukset tarkastetaan ennen valintoja. Työkokemuksen kertyminen huomioidaan hakuajan päättymiseen saakka. Työtodistukset tulee liittää hakemukselle viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. Työkokemuskuukaudet lasketaan määräaikaan mennessä toimitettujen työtodistusten perusteella ja mahdollinen hakijan hakulomakkeella ilmoittama eri tieto muutetaan todistusten mukaisiksi. 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein AMK-tutkintoihin haettaessa:

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille

 • Agrologi (AMK), insinööri (AMK), logistiikka, ja tradenomi (AMK) -tutkinnoissa tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen
 • Restonomi (AMK) ja kaikissa sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa valitaan kaikki tasasijalla olevat.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  (III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille

 • Agrologi (AMK), insinööri (AMK), logistiikka, ja tradenomi (AMK) -tutkinnoissa tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen
 • Restonomi (AMK) ja kaikissa sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa valitaan kaikki tasasijalla olevat.

Valintakoevalinta:

 1. Hakutoivejärjestys 

Jos tällä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille

 • Agrologi (AMK), insinööri (AMK), logistiikka, rakennusmestari (AMK) ja tradenomi (AMK) -tutkinnoissa tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen
 • Restonomi (AMK) ja kaikissa sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa valitaan kaikki tasasijalla olevat.

Valintaopintojakso:

 1. Hakutoivejärjestys 

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto: Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

YAMK-tutkintojen valinnat

Valintakoe: biotalouden kehittäminen, agrologi (ylempi AMK)

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe sisältää haastattelun, josta on saatava vähintään 15 p./60 p. sekä kirjallisen tehtävän, josta on saatava vähintään 5 p./40 p.

Valintakokeen ajankohta ja paikka: 25.10.2023 klo 8 - 18 välisenä aikana verkossa

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, kaikki tasasijalla olevat valitaan.

Valintakoe: elinkaaren hallinta, insinööri (ylempi AMK)

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe koostuu haastattelusta (max. 40 p.) ja kirjallisesta kokeesta (max. 60 p.). Hakijan on saatava  haastattelusta vähintään 10 p. ja kirjallisesta kokeesta vähintään 15 p. voidakseen tulla valituksi.

Yksipäiväinen valintakoe järjestetään to 2.11.2023 verkossa.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, kaikki tasasijalla olevat valitaan.

Valintakoe: monialainen kuntoutus / terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Valintakoe on osa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa opintojaksoa ja suorittamalla valintakokeen hakija saa kyseisen opintojakson osan suoritettua osaksi tutkintoaan. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutuille lähetetään ohjeet valintakoejärjestelyistä. 

 • Valintakokeeseen kuuluva ennakkoaineisto julkaistaan 9.10.2023 Moodle-oppimisympäristössä. Osa aineistosta on englanninkielistä. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa.
 • Valintakoe järjestään torstaina 2.11.2023 klo 8-21 välisenä aikana Moodle-oppimisympäristössä. Valintakoe suoritetaan kirjautumalla Moodle-oppimisympäristöön valintakoepäivänä. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. Koeaika on 3 tuntia.

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20/100 p.), jossa on useita osioita. Hakijan tulee suorittaa kaikki osiot hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

  Haettaessa useampaan Jamkin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään syksyn yhteishaussa.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoe
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

  Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus yleiseen liitteiden palautuspäivään mennessä (7 vuorokautta hakuajan päättymisestä).

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Oikaisumenettely

  Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

  Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
  PL 207
  Rajakatu 35
  40101 Jyväskylä

  Usein kysyttyä hakemisesta

  Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

  Hakijapalveluiden yhteystiedot

  Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.