Hoitotyön ja sen koulutuksen tutkiminen ja kehittäminen

iloinen tiimi tekee töitä yhdessä

Hoitotyö ja hoitotyön koulutus on ollut tutkimuksen ja kehittämisen kohteina jo pitkään. Esimerkiksi sairaanhoitajien urakehitystä ja hoitotyössä tarvittavia osaamisia on kehitetty ja tutkittu. Lisäksi sairaanhoitajien ja lääkärien välisiä tehtäväsiirtoja on tuettu tuottaen niistä suosituksia. Sairaanhoitajien osaamista perusterveydenhuollossa on myös kehitetty eri projekteissa.

Edellisten lisäksi osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesta näkökulmasta käsin on tutkittu laajassa ja merkittävässä OSUVA-tutkimusprojektissa. Tällöin tutkimuskohteeksi rajautuivat sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset muutostilanteet.Valmennusmateriaalia opiskelijoiden ohjaajille ja toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle on kehitetty eri hankkeissa. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun laadun kehittäminen ja tutkiminen olivat kohteena SOULBUS-hankkeessa, jossa tuotettiin muun muassa valmennusmateriaalia monikulttuurisuudesta harjoittelun ohjaajille. eBoss-hankkeessa puolestaan rakennettiin hyvinvointivalmennuksen malli, jonka kohderyhmänä ovat ammattiopistoissa opiskelevat nuoret.Pelillisyys mielenterveyspalveluiden ja -hoitotyön kehittämisessä on ollut pitkään eräs JAMKin Hyvinvointiyksikön kehittämis- ja tutkimuskohde. ”Pelaten terveeks? Edutainment ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen”, ”Pelaten osalliseks” ja ”Pelaten Duuniin!” hankkeet ovat tuottaneet merkittävän määrän tutkimus- ja arviointitietoa siitä, miten digipelaamista ja pelillisyyttä voidaan hyödyntää mielenterveyspalveluissa. Tutkimustietoa on tuotettu muun muassa siitä, millaisia ovat pelillistämisen mahdollisuudet nuorten mielenterveyskuntoutujien arjessa. Lisäksi on tutkittu millaisia merkityksiä mielenterveyspalveluiden käyttäjät antavat digipelaamiselle sekä millaisia kokemuksia ammattilaisilla on asiakkaiden digipelaamisesta ja pelillisyyden hyödyntämisestä työssään.

Asiantuntijat

Hanna Hopia

Yliopettaja, Principal Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989446

Johanna Heikkilä

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408488623

Katja Kokkinen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976767