Ralla 2.0 - Digitaalinen työskentelyalusta

RALLA 2.0 -sovellus on lapsen taitojen havainnointiin ja analysointiin tarkoitettu digitaalinen työskentelyalusta, jota käytetään mm. toimintaterapiassa.

Henklö käyttää Ralla 2.0 sovellusta tietokoneella

RALLA 2.0 -sovellus on lapsen taitojen havainnointiin ja analysointiin tarkoitettu digitaalinen työskentelyalusta. RALLA -tuoteperhe palvelee kuntoutus- ja kasvatusalojen asiantuntijoita tuoden systemaattisuutta työhön.

RALLA -sovelluksen käyttö tuo luotettavuutta ja systemaattisuutta lapsen arjessa tehtyjen havaintojen kokoamiseen, analysointiin ja raportointiin. Leikkitaitojen ja kaveritaitojen havainnot kootaan RALLA -sovelluksen avulla tutkimukseen pohjaaviksi raporteiksi, jotka tuottavat tasavertaista tietoa lapsen osaamisesta, sekä vahvuuksista että oppimisen haasteista.

RALLA -työkalujen käyttö mahdollistaa tavoitteiden ja keinojen keskittämisen lapselle merkityksellisten taitojen oppimiseen.

RALLA ideologia vastaa kuntoutuksen nykykäytänteisiin, joka korostaa lapsen toimijuutta ja osallisuutta. Tämä tarkoittaa, että kuntoutuminen keskittyy lapsen taitojen tukemiseen omissa arjen ympäristöissä. RALLA -työkalujen käyttö mahdollistaa tavoitteiden ja keinojen keskittämisen lapselle merkityksellisten taitojen oppimiseen. RALLA -työkalujen käytön avulla kuntoutuksen- ja kasvatuksen asiantuntija tai alan opiskelija kehittää myös havainnointitaitojaan.

Kaksi lasta leikkimässä

Kysy lisää

Jaana Ritsilä

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949