Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Rakenteiden väsymistestaus

Meillä Jamkissa voit testauttaa tuotteiden rakenteiden ja materiaalien dynaamista tai staattista kuormituskestävyyttä. Laboratoriostamme löytyy pienempien kappaleiden väsymistestaukseen soveltuva pulsaattori sekä suurempien kappaleiden dynaamiseen tai staattiseen testaukseen soveltuva kuormituskehä.

Kenelle
Yrityksille, jotka haluavat testauksen avulla selvittää tuotteidensa kuormituksen alaisen kestävyyden.
Hinta
Hinta määrittyy tapauskohtaisesti. Palvelun yksityiskohdista neuvotellaan aina asiakkaan kanssa etukäteen.
Toteutus
Testaukset tehdään Jamkin tiloissa.

Kuormituskehä

Kuormituskehällä tehdään materiaalien ja rakenteiden dynaamista ja staattista kuormitustestausta. Testauksella varmistetaan rakenteiden kestävyys todellisen kuormituksen alaisena. Kuormituskehä on varustettu kalibroiduilla voima- ja asema-antureilla. Testattava rakenne voidaan varustaa myös venymäliuskamittauksella, jolloin saadaan lisätietoa testattavan rakenteen kuormituksesta. Testien yhteydessä voidaan simuloida myös testattavan laitteen käyttöolosuhteita hyödyntäen olosuhdekaappia, jonka lämpötilaa voidaan säätää matalaan tai korotettuun lämpötilaan ja samalla altistaa testattava laite korroosion vaikutukselle.

Testaukset tehdään asiantuntevan henkilöstömme toimesta. Laajat laboratoriopalvelumme ja yhteistyöverkostomme mahdollistavat testaukseen tarvittavien asennus- ja muutostöiden, lisäosien ja jopa itse testattavien kappaleiden valmistuksen. Asiakkaana voit halutessasi seurata testausta kuormituskehän ohjaamotilasta.

Kuormituskehä soveltuu esimerkiksi

 • erilaisten koneen osien, osakokoonpanojen ja rakenteiden väsymiskestävyyden ja kestoiän mittaamiseen.
 • eri materiaalien vetolujuuden testaukseen.
 • erilaisten kiinnitysmekanismien kestävyyden mittaamiseen staattisessa ja dynaamisessa kuormituksessa.
 • erilaisten nostolaitteiden väsytystestaukseen.
 • rikkoutumisen, taipuman yms. aiheuttavan voiman määrittämiseen erilaisissa rakenteissa, materiaaleissa ja tuotteissa.

Kuormituskehän tekniset ominaisuudet

 • Kuormituskehässä on kaksi servo-ohjattua hydraulisylinteriä
  • Suuremman sylinterin kuormitusvoimat:
   • Tykyttävä kuormitus 0…600 kN
   • Vaihtokuormitus ± 300 kN
  • Pienemmän sylinterin kuormitusvoimat:
   • Tykyttävä kuormitus 0…250 kN
   • Vaihtokuormitus ± 125 kN
 • Dynaamisissa testeissä kuormitustaajuus on tyypillisesti 1 - 2 Hz
 • Testikappaletta voidaan kuormittaa molemmilla sylintereillä samanaikaisesti, jolloin koejärjestelyillä voidaan saada aikaan monimutkaisempia kuormitustapauksia
 • Ohjausjärjestelmässä on voima- ja asematakaisinkytkennät
 • Testaustila 1000 x 1500 x 1800 mm
 • Testikappaleen suurin paino 3 000 kg

Pulsaattori

Pulsaattorilla testataan dynaamisen kuormituksen alaisia koneenosia ja rakenteita, kuten hammaspyöriä. Laite perustuu testattavien rakenteiden ominaistaajuuden hyödyntämiseen ja näin ollen laitteella saavutetaan lyhyessä testiajassa suuri kuormanvaihtojen määrä. Pulsaattorilla voidaan selvittää tehokkaasti esimerkiksi eri materiaalien väsymiskäyttäytyminen, eli tehdään testattava osa erilaisista vaihtoehtoisista materiaaleista ja ajetaan rinnakkaisia testisarjoja, joiden tulosten perusteella voidaan tehdä kohteeseen materiaalivalinta.

Pulsaattori soveltuu esimerkiksi

 • hammaspyörien väsymistestaukseen, jolloin kuormitus on tykyttävää.
 • vetosauvojen väsymistestaukseen, jolloin kuormitus voi olla vaihtokuormitusta tai tykyttävää kuormitusta.

Pulsaattorin tekniset ominaisuudet

 • Kuormittava voima:
  • Tykyttävä kuormitus 0…360 kN
  • Vaihtokuormitus ± 180 kN
 • Kuormitustaajuus 30…120 Hz
 • Testattavan kappaleen maksimimitat 650 x 600 x 350 mm
 • Testattavan kappaleen maksimipaino 500 kg

Hinnat

Laboratorioympäristömme palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja riippuen palvelun toteuttamismuodosta.

LH Liftin ja Jamkin yhteistyö on kestänyt jo vuosia. Alkujaan yhteistyö alkoi kuormituskehällä tehdystä väsytystestauksesta.

Lue LH Liftin toimitusjohtaja Kari Piltosen ja Supply Chain Manager Eero Viikin haastattelu yhteistyön kulusta.

Lue lisää

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Timo Malvisalo

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of Renewable Industry
Teknologia, School of Technology
+358504795873