Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Kemian tuotekehityspalvelut

Kemian tuotekehityspalveluitamme palvelee monipuolinen kemian laboratorio. Laaja laitekantamme mahdollistaa erilaiset ja vaativatkin laboratoriotestaukset ja -tutkimukset. Palvelumme soveltuvat sekä yritysten että erilaisten projektien tutkimus- ja kehitystyöhön. Tarjoamme käyttöösi sekä teoreettista osaamista että soveltavaa asiantuntijuutta.

Työntekijä JAMKin kemian laboratoriossa
Hinta
Hinta määrittyy tapauskohtaisesti.
Toteutus
Palvelut toteutetaan Jamkin tiloissa. Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen.

Asiakkaidemme saamat hyödyt

 • Meiltä asiakas saa tuekseen erinomaisen laboratorioympäristön ja osaamisen, joita voi hyödyntää ketterästi esimerkiksi soveltavassa tutkimuksessa ja uusien menetelmien kehityksessä. 
 • Meillä asiakas voi itse osallistua. Uskomme tiiviin ja sujuvan yhteistyön asiakkaan kanssa mahdollistavan oikean suunnan tutkimus- ja kehitystyölle.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä myös eri yritysten, koulutusorganisaatioiden ja laboratorioiden kanssa, jolloin asiakkaan on mahdollista saada kaikki tarvitsemansa palvelut kauttamme.

Monipuolinen ympäristö tutkimus- ja kehitystyöhön

Kemian tuotekehityspalveluiden ytimenä toimivan laboratoriomme varusteisiin kuuluvat mm. seuraavat laitteet:

 • kaasukromatografi, mikrokammio-TD-GC-MS (orgaaniset ja synteettiset aineet, aineiden tunnistaminen ja pitoisuuden määritys)
 • ICP-OES, Thermo Scientific, iCAP 6500 Duo (monipuoliset alkuaineanalyysit)
 • grafiittiuuni-AAS, Perkin-Elmer Analyst 400 (monipuoliset alkuaineanalyysit)
 • märkäpolttouuni, CEM Mars5 (näytteiden hajottaminen nestemäiseksi)
 • UV-VIS-spektrofotometri, PerkinElmer Lambda 25 (alkuaineiden ja molekyylien pitoisuuden määritys)
 • valomikroskooppi Leica DM2000 (2,5x, 10x, 40x, 50x oil, 100x oil-objektiivit) + väridigitaalikamera (3,15 Mpx). LAS-interaktiviinen mittausohjelmamoduuli (xyz-tasot), sekä pintavaloyksikkö, joka mahdollistaa valoa läpäisemättömien näytteiden tutkimisen
 • Käänteismikroskooppi, Zeiss Axiocam 105 color, suurennokset 50x, 100x, 200x, 500x ja 1000x sekä kamera 5,0 Mpx (esim. metallurgisten kappaleiden tarkastelu)
 • pH- ja johtokykymittarit
 • gravimetriset analyysivarusteet
 • sentrifuugit, Eppendorf Centrifuge 5415D (näytetilavuus 2 ml), Hettich Rotina 420 (näytetilavuus 4 x 200 ml)
 • erilaisia titrausvaihtoehtoja, kuten veden määritys näytteestä Karl Fischer -titrauksella
 • hehkutusuuni, Nabertherm (max. 1100 °C:een asti)
 • lämpökaappi, Memmert UN110 (max. 350 °C)
 • spektrofotometri, Hach Lange DR 3900 (mm. BOD, COD, ravinteet)
 • valmiudet home-, hiiva- ja bakteerianalyyseihin
 • ultraäänipesuri, FinnSonic m08
 • arkkimuottilaite, Rapid-Köthen Sheet Former
 • vetolujuuslaite, SDL Atlas H5KS
 • FT-IR –spektrofotometri, PerkinElmer SpectrumOne (orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden tunnistaminen sekä tunnettujen yhdisteiden analysointi).

Esimerkkejä toteuttamistamme projekteista

 • vedyn tuottokokeet
 • alkuaineiden määritys teollisuuden sivuvirroista (lentotuhka, soodasakka)
 • mikrobien kasvun seuranta betonin ja betoninkaltaisen materiaalin pinnalla
 • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) tunnistaminen myös kiinteistä kappaleista, kuten rakennusmateriaaleista
 • puun antimikrobisten yhdisteiden uuttaminen
 • biohajoavan ruukkupinnoitteen kehittäminen
 • nestemäisten biopolttoaineiden testaus (EN 14214)
 • kiinteiden biopolttoaineiden testaus
 • kloridipitoisuuden määritys kuivasta betonista
 • ultraäänipesurin puhdistuskyvyn testaus erilaisiin materiaaleihin
 • energiapuuhakkeen mikrobitoiminnan tutkiminen
 • metsäteollisuuden sivuainevirtojen hyödyntämistutkimus
 • paperimassojen mikroskopointi
 • paperiarkkien valmistus eri raaka-aineista arkkimuottikoneella
 • levän klorofyllimääritykset sekä kosteikkovesien mikroskopointi

Hinnat

Kemian tuotekehityspalvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Leena Turunen

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406312199