Asiantuntijapalvelut

BioPaavon innovaatiopalvelut

Bio- ja kiertotaloudesta ratkaisuja yritysten kestävyyshaasteisiin!

Tarjoamme Jyväskylän ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavossa liiketoimintalähtöisiä innovaatiopalveluita, joiden avulla yrityksille haetaan uudenlaisia ratkaisuja ja innovatiivisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi biotalouteen, kiertotalouteen ja kestävyyteen liittyviin liiketoiminnan haasteisiin. Innovaatiopalveluiden tuloksena voi syntyä niin uusia tuotteita ja palveluita kuin uutta liiketoimintaakin. Yrityskiihdyttämömme asiantuntijat ovat yritysten tukena liiketoiminnan kehittämisessä sekä alueellisesti että kansainvälisesti.

Pilviä ja ilmakehää maapallon ympärillä

Mitä tarjoamme?

Kaikki innovaatiopalvelumme sisältävät määrittelyvaiheen, jonka aikana sovitaan palvelun tarkempi sisältö. Tyypillisimmät palvelutuotteemme on kuitenkin esitelty alla.

Innovaatiohaku

Innovaatiohaku tuo saman pöydän ääreen uusia bio- ja kiertotalouden innovaatioita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Haku voidaan toteuttaa toimeksiannosta yritykselle tai organisaatiolle, joka haluaa laajan esittelyn uusista esimerkiksi tiettyä toimialaa, kehittämishaastetta tai teknologiaa koskevista innovaatioista ja aktiivisista toimijoista.​

Innovaatiohaun tavoitteena on jakaa tietoa olemassa olevasta kehittämistyöstä ja jo valmiista ratkaisuista sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.​

Innovaatiohaku sisältää muun muassa

 • haasteen muotoilun yhdessä toimeksiantajan kanssa sekä haasteen julkaisun ja markkinoinnin​
 • ideoiden hakuprosessin​
 • verkostoitumistapahtuman​
 • tulosten yhteenvedon ja mediatiedotuksen​
 • yhteiskehittämisen työpajan toimeksiantajan ja 1 - 3 kiinnostavimman tiimin/ehdotuksen kanssa​.

Hackathon Suomessa

Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa haetaan toimeksiantajalle uusia yhteistyökumppaneita ja uusia ideoita liiketoimintalähtöisiin haasteisiin. Ratkaisuja jalostetaan hackathon-prosessin aikana, ja osallistujat saavat sparrausta ideansa kehittämiseen.

Hackathon-prosessin läpivieminen vaatii toimeksiantajalta vain muutaman työpäivän verran omaa työpanosta, eli se on erittäin tehokas tapa kartoittaa potentiaalisia ratkaisuja ja uusia yhteistyökumppaneita.

Kerro meille haasteesi, niin suunnitellaan yhdessä tarpeidesi mukainen hackathon. BioPaavon ja Kasvu Openin laajasta, innovatiivisten kasvuyritysten ja toimijoiden verkostosta löydämme osaajia ratkomaan näitä haasteita. Lisäksi apunamme on useita tutkimus- ja koulutusorganisaatioita.

Innovaatiokilpailu on ns. avaimet käteen -palvelu, joka sisältää muun muassa
•    haasteen muotoilun yhdessä toimeksiantajan kanssa sekä haasteen julkaisun ja markkinoinnin
•    ideoiden hakuprosessin
•    kickoff-työpajan (½ päivää)
•    hackathon-päivän (1 päivä), jossa mukana monialainen asiantuntijatiimi sparraamassa ratkaisujen hiomisessa
•    tulosten yhteenvedon ja mediatiedotuksen
•    yhteiskehittämisen työpajan toimeksiantajan ja 1 - 3 kiinnostavimman tiimin/ehdotuksen kanssa.

 

BioBaavon järjestämien hackathonien asiakastyytyväisyys on 4,5/5

Hackathon-toimeksiantajilta saadun palautteen mukaan hackathonit ovat olleet heille erittäin vaivaton ja tehokas tapa kartoittaa kyseisen aihepiirin aktiivisia toimijoita, potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja ideoita, joita yrityksen sisällä ei usein ollut tultu vielä ajatelleeksikaan. Toimeksiantajien mukaan hackathonin toteuttaminen tuo myös erittäin myönteisellä tavalla esiin toimeksiantajayrityksen aktiivisuutta bio-kiertotalousteemoissa ja innovaatiotoiminnassa ja myötävaikuttaa myönteisen brändi- ja työnantajakuvan rakentumiseen. 

(Lähde: Osallistujakyselyt)

Kansainvälinen hackathon

Kansainvälinen hackathon on samankaltainen kuin Suomessa toteutettava innovaatiokilpailu eli hackathon, mutta kilpailun toteutuskieli on englanti ja haasteeseen haetaan ratkaisuja myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa haetaan toimeksiantajalle uusia yhteistyökumppaneita ja uusia ideoita liiketoimintalähtöisiin haasteiseen. Ratkaisuja jalostetaan hackathon-prosessin aikana, ja osallistujat saavat sparrausta ideansa kehittämiseen. Hackathon-prosessin läpivieminen vaatii toimeksiantajalta vain muutaman työpäivän verran omaa työpanosta, eli se on erittäin tehokas tapa kartoittaa potentiaalisia ratkaisuja ja uusia yhteistyökumppaneita.

Kerro meille haasteesi, niin suunnitellaan yhdessä tarpeidesi mukainen hackathon. BioPaavon ja Kasvu Openin laajasta, innovatiivisten kasvuyritysten ja toimijoiden verkostosta löydämme osaajia ratkomaan näitä haasteita. Lisäksi apunamme on useita tutkimus- ja koulutusorganisaatioita.​

Kansainvälinen innovaatiokilpailu on englanniksi toteutettava palvelu, joka sisältää muun muassa

 • haasteen muotoilun yhdessä toimeksiantajan kanssa sekä haasteen julkaisun ja kansainvälisen markkinoinnin​
 • ideoiden hakuprosessin​
 • kickoff-työpajan (½ päivää)​
 • hackathon-tapahtuman (1 - 2 päivää), jossa mukana monialainen asiantuntijatiimi sparraamassa ratkaisujen hiomisessa​
 • tulosten yhteenvedon ja mediatiedotuksen​
 • yhteiskehittämisen työpajan toimeksiantajan ja 1 - 3 kiinnostavimman tiimin/ehdotuksen kanssa​.

 

BioBaavon järjestämien hackathonien asiakastyytyväisyys on 4,5/5

Hackathon-toimeksiantajilta saadun palautteen mukaan hackathonit ovat olleet heille erittäin vaivaton ja tehokas tapa kartoittaa kyseisen aihepiirin aktiivisia toimijoita, potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja ideoita, joita yrityksen sisällä ei usein ollut tultu vielä ajatelleeksikaan. Toimeksiantajien mukaan hackathonin toteuttaminen tuo myös erittäin myönteisellä tavalla esiin toimeksiantajayrityksen aktiivisuutta bio-kiertotalousteemoissa ja innovaatiotoiminnassa ja myötävaikuttaa myönteisen brändi- ja työnantajakuvan rakentumiseen. 

(Lähde: Osallistujakyselyt)

Innovaatiotyöpaja

BioPaavon järjestämät ja fasilitoimat innovaatiotyöpajat ovat erinomainen keino koota yhteen erilaista osaamista ja monipuolisia näkökulmia uusien ideoiden synnyttämiseksi ja esimerkiksi yhteisen hankesuunnittelun käynnistämiseksi. Työpajojen tuloksena on lähtökohtaisesti yhteinen ja kaikkien osallistujien käytettävissä oleva tuotos, jonka tarkoituksena on edistää yhteistä tekemistä ja työskentelyn kohteena olevaa teemaa. ​

Järjestämme työpajoja kontakti-, verkko- ja hybriditoteutuksena. Työpajan sisältö, kesto ja markkinointi suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan kanssa työpajan teemaan ja tarkoitukseen sopivaksi. BioPaavon työpajoissa hyödynnetään Howspace-verkkofasilitointialustaa, joka mahdollistaa osallistujien vuorovaikutteisen keskustelun myös verkko- ja hybriditoteutuksissa.​

Työpajat sisältävät muun muassa​

 • työpajan suunnittelun ja sen tavoitteiden määrittelyn yhdessä toimeksiantajan kanssa​
 • työpajan julkaisun ja markkinoinnin​
 • työpajatoteutuksen fasilitoinnin​
 • tulosten yhteenvedon​.

Kenelle?

BioPaavon innovaatiopalvelut soveltuvat erikokoisille yrityksille, jotka etsivät uudenlaisia ratkaisuja ja innovatiivisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi biotalouteen, kiertotalouteen ja kestävyyteen liittyviin liiketoiminnan haasteisiin. BioPaavon innovaatiopalvelut soveltuvat hyvin myös esimerkiksi hanketoimijoille ja kehittämishankkeiden työkaluksi kiinnostuneiden toimijoiden kartoittamiseen ja aktivointiin jostakin tietystä aihepiiristä.

Hinta

Innovaatiopalvelun hinta määrittyy valittavan palvelun mukaan. Toteutuksen yksityiskohdista sovimme aina asiakkaan kanssa etukäteen.

15

Hackathonia
toteutettu yhteistyökumppaneiden kanssa

18

Yritysten yhteistyöhanketta
käynnistynyt BioPaavon yhteensaattamana

6

Uutta aluekehityshanketta
BioPaavon toiminnan tuloksena

Miksi valita meidät?

Missionamme on auttaa yrityksiä synnyttämään uutta bio- ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Meillä on BioPaavon oman asiantuntijatiimin lisäksi erittäin laaja kotimainen ja kansainvälinen asiantuntijaverkosto ja yhteistyökumppaneita eri aloilta, mikä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa. Samalla asiakkaamme voivat vahvistaa omia verkostojaan.

Meillä on valmiudet toteuttaa palveluitamme sekä virtuaalisesti verkossa että paikan päällä esimerkiksi yrityskiihdyttämö BioPaavon tiloissa. Myös erilaiset hybriditoteutukset ovat mahdollisia.

Asiakkailta saamamme palautteen perusteella innovaatioprosessimme ovat erittäin sujuvia, ketteriä ja nopeita. Innovaatiopalveluiden on myös todettu olevan oivallinen tapa kartoittaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja uusia ideoita liiketoiminnan kehittämisen haasteisiin.

BioPaavon hackathon-konsepti on toimiva ja professionaalinen, mutta maanläheinen tapa löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa osaamisverkostoja. Näihin päiviin kannattaa toimeksiantajana käyttää aikaa, koska näistä saa paljon irti. Ja vaikka yksi tiimi voittikin, kaikissa tiimeissä on paljon potentiaalia yhteistyöhön tulevaisuudessa.

Mikko Lehikoinen, Vice President, Marketing, Valtra Inc.

Yrityskiihdyttämö on hyvä sana; pidän siitä, että tehdään ja kokeillaan asioita nopeasti yhdessä. Odotukset ovat korkealla, että tämän hackathonin avulla voidaan ratkaista isojakin ongelmia. Kaikkien tiimien ideoissa oli potentiaalia, ja yhteistyö jokaisen tiimin kanssa on tulevaisuudessa mahdollista.

Harri Bergholm, Kehitysjohtaja, Betset Yhtiöt Oy

Referenssivideo: ValtraHackathon

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää innovaatiopalveluistamme ja siitä, miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504642563

Tapani Sauranen

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404805137

BioPaavo

BioPaavo on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen.