Asiantuntijapalvelut

Automaattinen vedenlaadun mittaus

Automaattisella mittauksella saadaan tarkkaa tietoa vedenlaadun vaihteluista ja kuormituksesta.

Perinteisesti vedenlaatua on tutkittu ottamalla vesinäytteitä. Näiden heikkoutena on, että näyte kertoo vain sen hetkisen vedenlaadun. Automaattisen vedenlaadunmittauksen etuna on tulosten jatkuva mittaaminen 24/7, jolloin saadaan tarkempaa tietoa vedenlaadusta ja sen muutoksista. Menetelmä sopii erityisesti kohteille, jossa haluaan saada tarkkaa tietoa pitemmältä ajanjaksolta. 

Automaattisen vedenlaadun mittalaitteet voidaan asentaa monenlaiseen eri kohteeseen riippuen tarpeistasi. Mittalaitteet toimivat automaattisesti, mitaten vedenlaatua esim. yhden tunnin välein. Mittaustulokset tulevat reaaliaikaisesti nettisivulle, josta niitä voidaan tarkastella tai ladata excel-tiedostona milloin vain. 

Laitelista: 

  • TRIOS Opus
  • SCAN Multilyser
  • SCAN Nitrolyser
  • YSI EXO2
  • Systea Micromac 1000 -analysaattori (PO4-P)

Automaattisen vedenlaadunmittaus vaatii säännöllistä laitteiden huoltoa, mittausdatan tarkkailua ja myös vesinäytteitä tulee ottaa, jotta mittausdata saadaan kalibroitua luotettavaksi.

Lisätietoa

Samuli Lahtela

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405962378