Korona asetti opetuksen digiloikan riman korkealle - Jamkissa aloitettu kehitystyö antoi alkuvauhdin

 

Opiskelija tietokoneella lounge-tilassa.

JAMK keskeytti lähiopetuksen 16.3.2020 alkaen koronapandemian vuoksi, minkä jälkeen valtaosa vuoden 2020 opetuksesta annettiin etänä. Poikkeustilanteessa opettajien digitaidot joutuivat pakon edessä testiin. Lähiopetuksen keskeyttäminen ja siirtyminen pääasiallisesti verkko-opetukseen sujui kuitenkin JAMKissa mallikkaasti. Suurelle osalle JAMKin opettajista verkko-opetus onkin ollut olennainen osa työtä jo kauan. JAMKilla on tarjolla useita tutkinto-ohjelmia, jotka ovat jo valmiiksi kokonaan verkossa opiskeltavia kokonaisuuksia.

"JAMKin opettajilla oli jo valmiiksi varsin hyvä valmiudet verkko-opettamiseen. Toki myös tukea on annettu: opettajien valmennusta on järjestetty jatkuvasti ja verkkopedagogiikan asiantuntijat ovat toimineet ohjauksen tukena", kertoo JAMKin koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry tiedotti maalis-huhtikuussa 2020, että ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopetukseen oli sujunut erinomaisesti.

Koronaviruksen myötä ammattikorkeakoulujen yhteistyötä on tiivistetty entisestään. Ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavat vararehtorit ja verkkopedagogiikan asiantuntijat kokoontuivat vuonna 2020 säännöllisesti varmistaakseen etäopetuksen sujuvuutta.

JAMKissa verkkopedagogiikan suunnittelijat ovat koronan myötä auttaneet erilaisten järjestelmien käyttöönotossa, hyvissä käytännöissä ja oppimateriaalien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opettajien tukena etäopetuksen suunnittelussa ovat toimineet myös pedagentit eli opettajakollegat, jotka oman työnsä ohella antavat pedagogista ohjausta.

Myös JAMKin Digikeskus on ollut ahkerassa käytössä. Digikeskuksen kautta opettajat saaneet laitteet ja tuen etäopetuksessa tarvittavien videomateriaalien tekoon.

"Korona-aikana Digikeskuksen studioita on varattu todella paljon. Monelle opettajalle digikeskus on mahdollistanut myös rauhallisen tilan etäopetuksen toteuttamiseen", kertoo verkkopedagogiikan suunnittelija Mari Varonen.

eAMK antoi digiloikkaan vauhtia

Yhtenä kriittisenä osatekijänä sujuvasti etäopetukseen siirtymisessä voidaan nähdä myös JAMKin koordinoima eAMK-hanke (2017-2020), joka on vauhdittanut digipedagogisen osaamisen kehittämisen ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa on avitettu digiloikkaa tuottamalla ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa, kehittämällä työkaluja digipedagogiikkaan ja tutkimalla oppimisen ekosysteemejä. Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistut verkkototeutusten laatukriteerit ovat tätä nykyä käytössä jo kaikissa ammattikorkeakouluissa.

eAMK-hankkeessa tehdyn työn konkreettisin tulos on kuitenkin ollut 23 ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjontaa kokoava CampusOnline.fi -portaali. CampusOnline mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa. Jo vuoden 2019 aikana portaalin kautta suoritettiin lähes 110 000 opintopistettä ja suoritusten määrä kasvoi edelleen koronavuonna: portaalin kautta suoritettiin vuonna 2020 yhteensä 212 000 opintopistettä. Luku vastaa yli 900 tutkintoa ja on n. 3,4% ammattikorkeakoulujen vuonna 2020 suorittamista opintopisteistä.

eAMK-hankkeen päätyttyä digipedagogiikan kehitystyötä jatketaan JAMKin hallinnoimassa CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –hankkeessa, jonka keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää CampusOnline -palvelua edelleen.

COL-hanke seuraa tiiviisti korkeakoulujen DigiVisio2030 –työtä ja linkittää CampusOnline –palvelun ja kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisella tavalla valtakunnallisiin kehittyviin ratkaisuihin.