YTOT vauhtiin

Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Hanke koostuu neljästä 4 opintopisteen laajuisesta koulutusosiosta, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat ja esihenkilöt

Toteutustapa: Koulutusosiot koostuvat 1-3 lähipäivästä / webinaarista, omaan työhön kytkeytyvistä oppimistehtävistä sekä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutus alueellesi tai oppilaitokseesi!

Ota yhteyttä

Anna Leppäkorpi

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357