OPH:n toteutus: Laaja-alainen hyvinvointiosaaminen ja hyvinvointitaitojen edistäminen

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

Hyvinvointitaidot jaksamisen, mielen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 2 op

Kukkaniitty

Kysy lisää:

Sanna Peltola

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927