Avoimen väylä, syksy 2022

Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK- tutkintoihin avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta.

Opiskelijaryhmä tekee tehtävää

1.-15.11.2022

Syksyn avoimen väylä
Haku Jamkin avoimen väylän lomakkeella opintopolku.fi-palvelussa

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu erillishaun lomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. Hakuaikana pääset hakulomakkeelle Opintopolusta jokaisesta haussa olevasta koulutuksesta klikkaamalla Täytä hakulomake –painiketta tai alla olevasta linkistä. Hakulomakkeelle voit valita kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. 

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle. Voit hakuaikana muokata jo lähettämääsi hakemusta sähköpostitse saaman linkin tai Oma Opintopolku -palvelun kautta. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen, yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan, jossa opinnot alkavat kevätlukukaudella 2023.

Hae nyt!

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Syksyn 2022 avoimen väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakiessa opintojen tulee olla suoritettu Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Muiden koulutusten osalta hyväksytään missä tahansa Suomen avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot.
 • Opinnoista vähintään 30 op (30/55 op) tulee olla suoritettuna ja merkittynä hakuajan päättymiseen 15.11.2022 mennessä.

Soveltuvista opinnoista:

 • Vähintään 3 op  (3/55 op) tulee olla pakollisia matematiikan opintoja (tekniikan alalle haettaessa).
 • Enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja.
 • Enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja. Myös sosiaali- ja terveysalalle hakiessa opintoihin saa sisältyä 20 op hyväksiluettuja opintoja. Opintojen tulee näkyä Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteella. 

  Erillisiä suoritettuja kieliopintoja ei vaadita väylähaussa.

  Kaikki vaadittavat opinnot tulee olla tehtynä ja merkittynä (myös hyväksilukemiset) opintosuoritusrekisteriin 20.12.2022 mennessä.

  Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintojen osalta opintosuoritukset tarkistetaan suoraan Pepistä. Toisen amkin avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista tulee toimittaa opintosuoritusote Opintopolun hakemukselle 15.11.2022 mennessä ja lopullinen opintosuoritusote 20.12.2022 klo 15 mennessä.  

  Sosiaali- ja terveysala: Hakijan terveydentila

  Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
   opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.

  Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

  Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

  Paikkamäärät AMK-tutkintoihin

  Syksyn 2022 haussa olevat AMK-tutkinnot Päivätoteutus Monimuotototeutus
       
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot - 5
  Insinööri (AMK), logistiikka - 15
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka - 10
  Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka - 10
  Kätilö (AMK) 5 -
  Sairaanhoitaja (AMK) 20 45
  Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 3 -
  Bachelor of Business Administration (BBA), Business Information Technology 3 -

   

  Valintakriteerit

  Avoimen ammattikorkeakoulun väylän syksyn 2022 valinnoissa kaikissa AMK-tutkinnoissa valintaperusteena on keskiarvo

  Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, vähintään 30 op hakuajan päättymiseen (15.11.2022) mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen keskiarvon perusteella. 

  • Keskiarvo lasketaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelta tai opintosuoritusotteilta, joissa on merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot.
  • Keskiarvoon lasketaan mukaan vain haettavaan tutkintoon soveltuvat avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, joista vapaasti valittavia opintoja huomioidaan enintään 10 op ja hyväksiluettuja opintoja enintään 20 op.
  • Keskiarvo lasketaan opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.
  • Mikäli hakijalla ei ole yhtään numeerisesti arvioitua tutkintoon soveltuvaa opintojaksoa opintosuoritusotteellaan, voidaan hakija haastatella ja pisteyttää sen perusteella.

  Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.

  Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12.2022 tarkistetaan, että syksyn 2022 avoimen väylän kaikki valintakriteerit täyttyvät.

  Avoimen väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee:

  1. hakutoivejärjestys 
  2. haettavaan tutkintoon soveltuvien suoritettujen opintojen opintopistemäärä (huomioidaan max 10 op vapaasti valittavia, max 20 op hyväksiluettuja opintoja)
  3. arvonta

  Hakeminen ja aikataulu

  • Syksyn väylähaku järjestetään 1.-15.11.2022 Jamkin avoimen väylän hakulomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. 
  • Hakulomakkeelle voi laittaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. 
  • Vaadittavasta avoimen opintojen kokonaismäärästä (55 op) tulee olla väh. 30 op suoritettuna 15.11.2022 mennessä. 
  • Ehdolliset valinnan tulokset julkaistaan 25.11.2022 mennessä.
  • Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 2.12.2022 klo 15. 
  • Lopullinen opintosuoritusote ja kaikkien syksyn 2022 avoimen väylän vaatimusten täyttyminen tarkistetaan 20.12.2022. Mikäli kaikki avoimen väylän valintakriteerit eivät täyty, ehdollinen opiskelupaikka puretaan. 
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

  Liitteet

  • Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintosi Jamkissa, tarkistamme opintojesi tiedot suoraan Pepistä. 
  • Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja muualla kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, sinun tulee liittää opintosuoritusote Opintopolun hakemukselle 15.11.2022 mennessä ja lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa hakemukselle tai hakijapalveluihin viimeistään 20.12.2022 klo 15. 

   

  Lukuvuosimaksut englanninkielisissä koulutuksissa

  Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.

  Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoihin

  Avoimen väylän kautta voit hakeutua YAMK-tutkintoon, mikäli olet suorittanut tai suorittamassa avoimessa ammattikorkeakoulussa:

  • 30 op (90 op:n tutkinto-ohjelma) tai 20 op (60 op:n tutkinto-ohjelmat) haettavaan tutkintoon soveltuvia YAMK-opintoja. Opinnot pitää olla suoritettuna 20.12.2022. 
  • Opinnoista tulee olla suoritettuna 10 op (tekniikan ala / luonnonvara-ala) tai 15 op (sosiaali- ja terveysala) hakuajan päättymiseen 15.11.2022 mennessä. 

  JA 

  • Täytät vaadittavan pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.

  YAMK-koulutuksiin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot saavat sisältää myös hyväksiluettuja opintoja.

  Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus

  YAMK-tutkintoihin hakiessa vaaditaan, että sinulla tulee olla soveltuva pohjakoulutusvaatimuksen täyttävä tutkinto sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen.

  Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi hakukelpoisuuden voi saada myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Näillä tutkinnoilla hakevat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

  Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 27.12.2022 mennessä.

  Työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2022 mennessä.

  Sinun tulee toimittaa tutkinto- ja työtodistukset hakemukselle hakuajan päättymiseen 15.11.2022 mennessä. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen tarkemmat tiedot löydät hakemasi tutkinto-ohjelman omilta sivuilta. 

  Haussa olevat YAMK-koulutukset

  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK  
  - Sosiaali- ja terveysalan johtaminen  
  - Terveyden edistäminen  
  - Monialainen kuntoutus  
  - Kliininen asiantuntija  
  Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala  
  Projektijohtaminen, sosiaali- ja terveysala  
  Digital Rehabilitation*  
  Sport and Exercise Physiotherapy*  
  Vähähiilinen rakentaminen  
  Elinkaaren hallinta  
  Biotalouden kehittäminen  

  * Englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksut. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK- ja YAMK-tutkinnoissa. Lisätietoa lukuvuosimaksuista.

  Valinta YAMK-koulutukseen

  Kaikki vähintään 10/15 op (tutkinto-ohjelman laajuudesta riippuen) haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hakuajan loppuun 15.11.2022 mennessä suorittaneet hakukelpoiset hakijat valitaan koulutukseen niissä koulutuksissa, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä avoimen väylän hakua syksyllä 2022.

  Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12.2022 tarkistetaan, että kaikki syksyn 2022 avoimen väylän valintakriteerit täyttyvät (suoritetut opintopisteet sekä pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus, ks. yläpuolelta). 

  Mikäli sinulla ei ole vaadittavia opintoja näkyvissä opintosuoritusotteellasi 20.12.2022 tai pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus ei täyty, mahdollinen tarjottu ehdollinen opiskelupaikka perutaan. 

  Hakeminen ja aikataulu

  • Syksyn väylähaku järjestetään 1.-15.11.2022 Jamkin avoimen väylän hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelussa. 
  • Mikäli et ole suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja Jamkissa, sinun tulee liittää opintosuoritusote Opintopolun hakemukselle 15.11.2022 mennessä
  • Vaadituista opinnoista (30 op tai 20 op) tulee olla vähintään 10 op (tekniikan ala / luonnonvara-ala) tai 15 op (sosiaali- ja terveysala) suoritettuna hakuajan päättymiseen 15.11.2022 mennessä.
  • Ehdolliset valinnan tulokset ilmoitetaan 25.11.2022 mennessä.
  • Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 2.12.2022 klo 15.
  • Lopullinen opintosuoritusote ja kaikkien syksyn 2022 avoimen väylän vaatimusten täyttyminen tarkistetaan 20.12.2022. Mikäli kaikki avoimen väylän valintakriteerit eivät täyty, ehdollinen opiskelupaikka puretaan. 
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

  Liitteet

  Tutkinto- ja työtodistukset

  • Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa tutkinto- ja työtodistukset hakemukselle hakuajan päättymiseen 15.11.2022 mennessä. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen tarkemmat tiedot löydät hakemasi tutkinto-ohjelman omilta sivuilta. 

  Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi hakukelpoisuuden voi saada myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Näillä tutkinnoilla hakevat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Toimita silloin tutkinto- ja työtodistusten lisäksi tutkinnon opintosuoritusote sekä CV. 

  Opintosuoritukset

  • Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintosi Jamkissa, tarkistamme opintojesi tiedot suoraan Pepistä eikä sinun tarvitse toimittaa liitteitä suorittamistasi avoimen amkin opinnoista.
  • Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja muualla kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, sinun tulee liittää opintosuoritusote sekä suoritettujen opintojen opintojaksokuvaukset Opintopolun hakemukselle 15.11.2022 mennessä. Lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa hakemukselle tai hakijapalveluihin viimeistään 20.12.2022 klo 15. 

  Oikaisumenettely

  Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

  Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
  PL 207
  Rajakatu 35
  40101 Jyväskylä

  Hakijapalveluiden yhteystiedot

  Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

  Usein kysyttyä hakemisesta

  Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.