jamk.fi

Tilannekuva

JYVSECTEC tilannekeskuksen ominaisuudet mahdollistavat samoista lähteistä tuotettavan tilannekuvan tuottamisen eri käyttäjäryhmille (tekniikka, hallinto, johto,
operatiivinen liiketoiminta).

Tilannekeskus mahdollistaa vuorovaikutteisten näyttötekniikoiden hyödyntämistä tilannekuvan visualisoinnissa ja hyödyntämisessä osana toimintaa. Tilannekeskuksessa on mahdollista harjoittaa myös koulutus-, testaus-, analysointi-, valvonta- ja johtamistoimintaa.