Rekrytoi opiskelija

Valjasta 8500 käytännönläheisen opiskelijan osaaminen yrityksesi tai organisaatiosi hyödyksi. Opiskelijamme voivat toteuttaa opiskelijaprojektin, harjoittelun tai opinnäytetyön. Samalla löydät potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudeksi. 

Ota opiskelija avuksi

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työelämässä suoritettava harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelijaprojekti. Haluamme auttaa ja toteuttaa ne yhdessä teidän kanssanne. Kun haluat rekrytoida opiskelijan tai vastavalmistuneen, ota yhteyttä harjoittelun yhteyshenkilöihimme tai käytä ilmoituslomakettamme.

Rekrytointiyhteistyöt Jamkin kanssa ovat olleet onnistuneita, jopa menestyksiä.
- Ville Nuutilainen, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Ulkomaalainen opiskelija yrityksesi voimavaraksi

Jamkissa on noin 850 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa 76 maasta. Jos liiketoimintanne kasvattaminen kohdistuu tiettyyn maahan, voi kyseisen kulttuurin hyvin tunteva opiskelija perehdyttää maan liiketoimintakulttuuriin ja auttaa luomaan kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin kotimaassaan. Ulkomaalainen opiskelija voi myös parantaa työntekijöidenne valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä.

Kiinnostuitko ulkomaalaisen opiskelijan rekrytoinnista? Luo rekryilmoitus englanniksi tai ota yhteyttä Talent Boostiin niin etsitään juuri teidän tarpeisiinne sopiva ratkaisu: 
Piia Hynynen
puh. +358405591802
etunimi.sukunimi@jamk.fi.

Harjoittelija Jamkista

Harjoittelu on olennainen osa opiskelijan ammatillista kehittymistä. Harjoittelijoiden avulla yrityksellä on tilaisuus olla luomassa tulevaisuuden tekijöitä. Samalla organisaatio tulee tunnetuksi työnantajana ja työnantaja saa potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudeksi.

Työnantajien kokemusten mukaan harjoittelijat kehittävät paitsi omaa, myös harjoittelupaikkansa osaamista. Harjoittelijan tuoreet tiedot ja taidot voivat päästä käyttöön tehtävissä, joihin ei muuten löytyisi osaamista tai resursseja. Näistä esimerkkinä ovat harjoittelupaikan kehittämistehtävät, kansainvälistymispyrkimykset tai vaikkapa sosiaalisen median hyödyntäminen.

Tarkempia tietoja harjoitteluun soveltuvista tehtävistä saat harjoittelun yhteyshenkilöiltämme.

Harjoittelun kesto ja työtehtävät

Harjoittelun laajuus ja ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmasta riippuen. Esimerkiksi kätilöopinnoissa harjoittelu on 120 op ja tradenomiopinnoissa 30 op. Harjoittelun voi suorittaa myös lyhyemmissä osissa.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Tehtävät palvelevat työnantajien tarpeita sekä opiskelijan omia oppimistavoitteita.

Harjoittelun ohjaus, sopimus ja palkkaus

Opiskelijalla on harjoittelunsa aikana ohjaajat sekä harjoittelupaikasta että ammattikorkeakoulusta. Ohjauksesta huolehtii pääasiassa työpaikan harjoitteluohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja ammattialan erityispiirteisiin sekä tukee hänen ammatillista kasvuaan. Harjoitteluun kuuluu myös harjoittelupaikan työympäristöön ja kulttuuriin perehtyminen.

Harjoittelujaksosta kirjoitetaan työnantajan, harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun välinen harjoittelusopimus, jossa sovitaan harjoittelun kestosta, työtehtävistä ja oppimistavoitteista. Jos  opiskelijan ja työnantajan välillä on harjoittelun aikana työsuhde, tulee harjoittelujaksolta olla myös voimassaoleva työsopimus. Työsopimuksen sisällöstä, kuten työajasta ja palkasta, osapuolet sopivat keskenään.

Harjoitteluajan vakuutukset

Työsuhteessa oleva harjoittelija kuuluu harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa opiskelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Harjoittelussa oleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

Opinnäytetyö - kun etsit ongelmaasi ratkaisua

Lähes kaikki opinnäytetyöt tehdään yrityksille ja yhteisöille. Opinnäytetyö palvelee työelämän kehittämistarpeita ja vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Jos yritykselläsi on opinnäytetyön aihe, käänny yhteyshenkilöidemme puoleen tai käytä ilmoituslomaketta.

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyön tuotos voi olla työelämän kehittämisprojekti, tuote, tapahtuma tai tutkielma. Suunnittelu- ja kehitysprojekteja ovat esimerkiksi laatukäsikirjan, markkinointi- tai liiketoimintasuunnitelman, perehdyttämissuunnitelman, toimintaohjeen, prosessin tai tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö voi myös olla tuotteen, tapahtuman tai ohjelmapalvelupaketin suunnittelu ja toteutus. Tutkielma vastaa eniten perinteistä tieteellistä tutkimusta. Tutkielman tavoitteet ovat kuitenkin käytännönläheiset: tutkielmassa pyritään ratkaisemaan jokin alan erityisongelma sekä teorian että empiirisen tutkimuksen keinoin.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä sovelletaan tutkimustietoa ja käytetään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen vaativassa asiantuntijatyössä.

Opinnäytetyön laajuus

AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa laajuudeltaan noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

YAMK-tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka käytännössä vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Jamkin opiskelijaprojektit työelämälle

Opiskelijatiimit voivat tehdä yrityksille ja muille organisaatioille projekteja osana opintojaan. Opiskelijaprojektit voivat olla esimerkiksi selvityksiä, suunnitelmia, tutkimuksia, protojen rakentamista tai vaikkapa tapahtumajärjestelyjä. Olennaista on, että toimeksianto voidaan toteuttaa projektina, jolla on määritellyt tavoitteet ja aikataulu. Jamkin valmentajat ja asiantuntijat auttavat toimeksiannon suunnittelussa.

Future Factory ja InnoFlash -toimeksiannot

Kaikki Jamkin opiskelijat osallistuvat Future Factory -projektiopintoihin. FF-projektien toimeksiannot voivat olla monialaisia tai tarkemmin rajattuja. Usein projekteissa, kuten työelämässäkin, tarvitaan eri alojen osaajien yhteistyötä. Mietimme kanssasi, millainen kokoonpano sopisi parhaiten toteuttamaan sinun projektiasi.

FF-projekteissa vastataan tiettyyn, määriteltyyn haasteeseen, ja suunnitteluvaiheessa tiedetään, millaisia tuloksia odotetaan. Kun toimeksiantaja haluaa luoda uutta ja saada siihen laajan asiakasnäkökulman, paras ratkaisu on Jamk InnoFlash-toimeksianto. InnoFlash yhdistää kaikkien alojen opiskelijoita tiimeiksi, jotka ratkovat yritysten ja muiden organisaatioiden antamia kehityshaasteita uutta innovoiden. Tuloksena on satoja ideoita ja kymmeniä ratkaisuehdotuksia!

Ota yhteyttä, etsimme yhdessä kanssasi teille sopivimman tavan toteuttaa opiskelijaprojekti!

Tutkimus- ja analyysipalvelut opiskelijatoteutuksina

Tunnistatko avainkilpailijasi? Mitä mysteryshoppaaja tuumaisi yrityksenne palveluista? Milloin viimeksi asiakkaidenne tyytyväisyyttä on arvioitu? Tarjoamme tutkimus- ja analyysipalveluita asiantuntija- ja opiskelijatoteutuksena.

Työpäivä 2024

Työpäivä on vuosittainen rekrytapahtuma, jossa työnantajat ja Jamkin opiskelijat pääsevät kohtaamaan toisiaan kampuksella. Työnantajana pääset kertomaan työmahdollisuuksista suoraan Jamkin opiskelijoille. Ständipaikka tapahtumassa on maksullinen. Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä. 

Lisätietoja tapahtumasta

Katja Pihkasalo

Tuottaja, Producer
Viestintäpalvelut, Communication Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505972411

Harjoittelun yhteyshenkilöt

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Marika Puttonen

Tuntiopettaja, Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503381395

Liiketalous ja matkailu

Kaisa Partanen

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358407655291

Piia Hynynen

Asiantuntija, Specialist
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405591802

Alison Doolittle

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358504658715

Juha-Tapio Teno

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358505171569

Sari-Maarit Peltola

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358503386085

Kalle Raijonkari

Asiantuntija, Specialist
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358505980955

Teknologia ja luonnonvara-ala

Anneli Kakko

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400719531

Marjo Turunen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358404853853

Ulla Heinonen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648

Veli-Matti Häkkinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167469

Petri Pelkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358505268651

Tuula Kotikoski

Lehtori, Senior Lecturer
Kielikeskus, Language Centre
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358403506639