jamk.fi

Tietoturvallisuuden todentaminen järjestelmissä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tuntemusta testausprosesseista, työkaluista sekä esimerkkejä käytännön testaustoiminnasta. Koulutuksessa käydään läpi mm. laki, standardit ja toimialavaatimukset, vaatimuksenmukaisuuden
arviointi, auditointi ja todentamismenetelmät sekä prosessit, tietoturvatestaustyökalut, raportointi eri toimijoille sekä jatkuva kehittäminen.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat työssään tietämystä tietoturvallisuuden todentamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista. Esimerkiksi tietohallintopäälliköt, tekniset asiantuntijat ja muu henkilöstö, joiden vastuulla on suunnitella ja toteuttaa tietoturvatestausta omassa organisaatiossaan.

Toteutustapa: Kontaktiopetus, käytännön harjoitukset

Laajuus: 2 päivää

Hinta: 1 040 € / hlö (vaadittava ryhmäkoko 12 henkilöä)