AMK-tutkinto

Sosionomi on kasvatustyön ja sosiaaliohjauksen asiantuntija

Sosionomin tutkinto-ohjelma, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosionomin tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin, kansalaisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen. Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK).

Hae opintopolussa
Nuori ja aikuinen ohjaustilanteessa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
50
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Sosionomi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
21.08.2023
Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK).

Opintojen eteneminen

Sosionomin tutkinnon sisällöt rakentuvat ihmisoikeuksista, sosiaalisesta kestävyydestä, yhteisöjen ja yksittäisen ihmisen ja perheen arjen tuesta, sosiaaliturvasta ja -palveluista sekä asiakkaan kohtaamisesta, verkostoista, vuorovaikutuksesta ja ohjauksesta. Näillä sisällöillä ja opiskelijan omilla valinnoilla hänen osaamisensa painottuu sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatuksen sosionomin työhön. Sosionomin tutkinto-ohjelman opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa käytetään joustavia pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja osaamisen mahdollistamiseksi.

Sosionomin osaaminen ja ammatti-identiteetti alkaa muotoutua ensimmäisenä opiskeluvuonna sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä sosiaalialan työn perusteissa. Sosionomin ammatillisen ydinosaamisen perusta on eettisyys, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, sosiaalialan palveluiden ja lainsäädännön tuntemus sekä asiakastyön osaaminen. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti sosiaaliohjausta ja varhaiskasvatuksen sosionomin työtä, toimintaympäristöjä ja verkostoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason näkökulmista. Kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen, asiakkaan edun perustelu sekä yhteiskunnalliset kehittämis- ja vaikuttamistaidot kehittyvät opintojen edetessä. Valmistuttuaan sosionomi osaa toimia sosiaalialan asiantuntijana sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään toisessa yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus 36% 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% Päivätoteutus: 70%
Monimuoto: 60%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijan päivä 2021. Sosionomikoulutuksen esittely

Sosionomi tekee yhetistyötä kaikkien ikäluokkien kanssa. 

Kysy lisää

Merja Nybacka

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841498

Osaamiskokonaisuus

Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot, 60 op

Hakuaika: 2.8.2023 - 13.8.2023

Koulutus alkaa: 28.8.2023

Hinta: 600 €

Opiskelijatarina

Sosionomin polkuopinnot käyntiin kotikonnuilla

Niina Sunila tekee Lähihoitajasta sosionomiksi -polkuopintoja Keuruulla. Seutuopinnot tuovat opinnot lähelle ja tarjoavat oman pienryhmän tuen.

Sosiaali- ja terveysala. Luovuutta. Hyvinvointia.

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla ja vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin? Tarjoamme AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavaa koulutusta. Jamk master schoolissa koulutetaan osaajia vaativiin asiantuntijatehtäviin.