AMK-tutkinto

Sosionomi on kasvatustyön ja sosiaaliohjauksen asiantuntija

Sosionomin tutkinto-ohjelma, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosionomin tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin, kansalaisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen. Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK).

Hae opintopolussa
Nuori ja aikuinen ohjaustilanteessa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
50
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Sosionomi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
22.08.2022
Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK).

Opintojen eteneminen

Sosionomin tutkinnon sisällöt rakentuvat ihmisoikeuksista, sosiaalisesta kestävyydestä, yhteisöjen ja yksittäisen ihmisen ja perheen arjen tuesta, sosiaaliturvasta ja -palveluista sekä asiakkaan kohtaamisesta, verkostoista, vuorovaikutuksesta ja ohjauksesta. Näillä sisällöillä ja opiskelijan omilla valinnoilla hänen osaamisensa painottuu sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatuksen sosionomin työhön. Sosionomin tutkinto-ohjelman opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa käytetään joustavia pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja osaamisen mahdollistamiseksi.

Sosionomin osaaminen ja ammatti-identiteetti alkaa muotoutua ensimmäisenä opiskeluvuonna sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä sosiaalialan työn perusteissa. Sosionomin ammatillisen ydinosaamisen perusta on eettisyys, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, sosiaalialan palveluiden ja lainsäädännön tuntemus sekä asiakastyön osaaminen. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti sosiaaliohjausta ja varhaiskasvatuksen sosionomin työtä, toimintaympäristöjä ja verkostoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason näkökulmista. Kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen, asiakkaan edun perustelu sekä yhteiskunnalliset kehittämis- ja vaikuttamistaidot kehittyvät opintojen edetessä. Valmistuttuaan sosionomi osaa toimia sosiaalialan asiantuntijana sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijan päivä 2021. Sosionomikoulutuksen esittely

Sosionomi tekee yhetistyötä kaikkien ikäluokkien kanssa. 

Kysy lisää

Merja Nybacka

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841498
Sosionomin varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot

Laaja opintokokonaisuus

Sosionomin varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot

Hakuaika: 3.8.2022 - 14.8.2022

Koulutus alkaa: 29.8.2022

Hinta: 600 € (ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksu 150 €, loppuosa ilmoittautumisen yhteydessä tai laskutettuna, jolloin laskuun lisätään 5 €:n