uutinen 18.3.2019

Korkeakoulujen yhteishaun toinen vaihe alkaa keskiviikkona 20.3.

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen vaihe alkaa keskiviikkona 20.3. ja jatkuu 3.4.2019 klo 15.00 saakka. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) on tarjolla noin 1200 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla, joista ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia tarjotaan 290:lle aikuisopiskelijalle. Uutena YAMK-tutkintona JAMK tarjoaa energialiiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmaa.

Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. YAMK-tutkintoa havittelevilta edellytetään alan alempaa korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Aikuiskoulutustarjonta on kasvanut vuosi vuodelta JAMKissa. Työelämässäkin painotetaan yhä enemmän jatkuvaa oppimista, ja monilla aloilla oman osaamisen lisääminen on edellytys urakehitykselle. JAMKin koulutustarjontaa on kasvatettu yhteistyössä yritysmaailman kanssa ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot pureutuvatkin alakohtaisiin nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

JAMKin uusi energialiiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkinto keskittyy tulevaisuuden energiaratkaisuihin, liiketoimintamalleihin ja resurssitehokkuuteen. Opinnoissa näkyvät vahvasti myös ympäristöasiat.

– Meneillään oleva energiamurros vaatii energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Resurssitehokkuuden edistämisen taustalla ovat muun muassa luonnonvarojen hupeneminen sekä ilmastonmuutos. Kestävä kulutus, uusiutuva energia ja kiertotalous ovat teemoja, jotka näkyvät yhä enemmän yritysten toiminnassa sekä kuluttajan valinnoissa. Tämä kasvattaa osaamisen tarvetta energia-alalla tuotannon ja liiketoimintamallien osalta, kertoo yliopettaja Hannariina Honkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksiköstä.

YAMK-koulutus toteutuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko verkossa ja muutamina kontaktipäivinä kuukaudessa tai kokonaan verkossa. Opiskelu sisältää myös erilaisia projekteja ja itsenäistä opiskelua. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja yleensä opinnot suoritetaan 1-3 vuodessa. Opiskelu onnistuu työn ohessa ja opinnäytetyökin tehdään usein omalla työpaikalla, työnantajan tarpeisiin keskittyen. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Hakeminen koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voi myös seurata haun edistymistä. Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa ja opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Opinnot alkavat elokuussa 2019.
JAMKin koko tarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla www.jamk.fi/tutkinnot.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p.040 556 0409

Hannariina Honkanen, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 432 5820
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö