artikkeli

Kokonaisvaltaista liikuntapolitiikan tutkimusta

Teksti
Tiina Riuttanen
Kuva
Tiina Riuttanen

Liikuntapolitiikka on nopeasti muuttuva politiikan ala, joka kiinnittyy moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja Vaasan yliopisto tutkivat Be a Sport -hankkeessa suomalaisen liikuntapolitiikan systeemistä muutosta.

Henkilö pyörittää painotettu hulavannetta.

Be a Sport -hankkeen tutkijana Likesillä on aloittanut FM, TtM Sari Lappalainen. Tutkimuksesta valmistuu väitöskirja Vaasan yliopistolle. Hankkeelle on saatu rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisille tutkimushankkeille kohdistetuista avustuksista.

”Tässä tutkimuksessa on mielenkiintoista päästä hyödyntämään systeemiteoreettista viitekehystä, jota olen käyttänyt aiemmissa opinnoissani. Hankkeessa tarkastellaan liikuntapolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja suhteessa muihin politiikan aloihin. Samalla tutkitaan liikuntapolitiikkaa edistäviä ja ehkäiseviä toimintamalleja.”

Tutkimuksesta saatu tieto laajentaa ymmärrystä esimerkiksi liikuntapolitiikan mekanismeista, valtasuhteista, arvoista, johtamistavoista ja verkostoista. Aihe on ajankohtainen, sillä suomalaisten liikkuminen – tai liikkumattomuus – on noussut laajasti esiin muun muassa hallitusohjelmassa.

Lappalainen keskittyy tarkastelussaan hyvinvointialueiden ja kuntien väliseen rajapintaan liikunnan edistämisessä. Tutkimuksen ensimmäisenä artikkelina tehdään narratiivinen analyysi terveyspolitiikan vaikutuksista liikuntapolitiikan systeemiseen kokonaisuuteen.

Sari Lappalainen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi (yhteiskuntapolitiikka) Jyväskylän yliopistosta ja terveystieteiden maisteriksi (sosiaali- ja terveyshallintotiede) Itä-Suomen yliopistosta. Tutkijan työn rinnalla hän opiskelee tietojärjestelmätieteen maisterin tutkinto-ohjelmassa Jyväskylän yliopistossa.

”Tällä taustallani voin toivottavasti tuoda tuoreita ajatuksia liikuntapolitiikan tutkimukseen ja liikkumisen edistämiseen”, Lappalainen sanoo.

Sari Lappalaisen väitöskirjan pääohjaajana on professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta, ja ohjaajina ovat myös johtava tutkija, dosentti Kati Lehtonen Jamkin Likesiltä ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä Vaasan yliopistosta.

Sari Lappalainen pyörittää vaivattomasti painotettua hulavannetta. Toivotetaan tutkijalle lennokkaita hetkiä liikuntapolitiikan tutkimuksen ja väitöskirjan parissa.

 

Sari Lappalainen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503407433

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737