Syvenny energia-alan muutokseen ja opi luomaan liiketoimintaa kestävyys huomioiden. Saat taidot ja tiedot toimia asiantuntijuutta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä energia-alalla. Tunnet alasi uusimmat teknologiset ratkaisut ja osaat kehittää uusia tuotteita sekä palveluita.

Syvennä osaamistasi energia-alan kehityksestä

Kestävän energian YAMK-opinnoissa saat taidot ja tiedot toimia asiantuntemusta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä. Tunnet alasi uusimmat teknologiset ratkaisut, ymmärrät kestävyyden ohjauskeinoja, osaat kehittää uusia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa sekä osaat toimia yrittäjyyslähtöisesti. Pystyt kehittämään omaa ja organisaatiosi osaamista. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin ja analysoimaan uusia toimintamalleja. Osaat johtaa muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Kestävän energian YAMK-tutkinto sopii hyvin esimerkiksi energiatekniikan insinööri AMK-tutkinnon suorittaneille jatkotutkinnoksi, mutta myös muille AMK-insinööreille. Tutustu valintaperusteisiin.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae kevään yhteishaussa opintopolku.fi.ssä 16. - 30.3. ja aloita opinnot syksyllä 2022!

 

Opiskelet johtajuutta ja energia-alaa ympäristöasiat huomioiden

Tutkinto-ohjelman sisältöihin kuuluvia energia-alan kehittämisen näkökulmia ovat mm.

 • tulevaisuuden energiaratkaisut ja energialiiketoiminta
 • liiketoiminnan johtaminen ja organisointi sekä talouden ohjaus
 • johtajuus ja esimiestyöskentely
 • kestävyys ja resurssitehokkuus
 • uusien energiatuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • laatu, ympäristö ja turvallisuus

Tehtävien avulla kehität myös omaa työyhteisöäsi

Opinnoissa tehtävät harjoitustyöt ja kehittämistehtävät suunnataan opiskelijoiden omaa ammatillista kehitystä tukeviksi ja niiden aiheet pyritään valitsemaan oman työyhteisön ja yrityksen kannalta ajankohtaisista tarpeista.

Kaksi kontaktipäivää kuussa

Opintoihin sisältyy noin kaksi kontaktiopetuspäivää kuukaudessa. Lisäksi tehdään verkko-opintoja sekä harjoitustehtäviä.

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Energialiiketoiminnan kehittäminen -moduuli 20 op
 • Johtamisen opinnot Uudistuva johtajuus 5 op ja Talouden ohjaus 5 op,
 • Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5 op,
 • Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5 op TAI
 • Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen, 5 op
  vapaasti valittavissa tutkinto-ohjelman muista opintojaksoista, JAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakouluissa suoritetuista Master-tasoisista opinnoista

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Kestävän energian YAMK-koulutuksessa opit kehittämään energia-alaa! Opit tulevaisuuden energiaratkaisuista ja energia-alan liiketoiminnasta.

 

Mitä kestävän energian YAMK-ohjelmasta valmistunut tekee työkseen?

Kestävän energian tutkinto-ohjelma sopii erityisesti sinulle, joka haluat kehittyä ja syventää osaamistasi energia-alan asiantuntijana. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia alan esimies- ja johtotehtävissä, energialiiketoiminnan kehittämisessä, energia- ja ympäristötekniikan suunnitelussa tai muissa energia-alan tehtävissä esimerkiksi teollisuudessa.

Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

 • ympäristöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

YAMK-koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Kontaktipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään kerran kuukaudessa.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö (30 op) on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka ja Teknologialiiketoiminnan johtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!
 

Lisätietoja koulutuksesta

Honkanen Hannariina

Honkanen Hannariina

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504325820
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Teknologialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (YAMK)

Teknologialiiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmassa perehdyt johtamiseen ja päätöksentekoon liiketoiminnalliset ja taloudelliset tekijät huomioiden. Koulutus sopii insinööri (AMK) -tutkinnon ja pelastusalan AMK-tutkinnon suorittaneille, joita kiinnostavat esimies- ja johtotehtävät. Voit syventää osaamistasi tuotannon ja tuotekehityksen johtamiseen sekä teknologia-alan palveluliiketoimintaan.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Tekniikan alan tunnus

Tekniikan ala avoimessa

Haluaisitko syventää tietojasi ja taitojasi tekniikan alalla? Avoiman AMK:n opinnot soveltuvat sinulle, joka aiot hakea insinööriopiskelijaksi tai haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista tai yleissivistystäsi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristömme tekevät oppimisesta käytännönläheistä myös avoimen amk:n opintojen kautta.

Näytä lisää