Syvenny energia-alan muutokseen ja opi luomaan liiketoimintaa kestävyys huomioiden. Saat taidot ja tiedot toimia asiantuntijuutta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä energia-alalla. Tunnet alasi uusimmat teknologiset ratkaisut ja osaat kehittää uusia tuotteita sekä palveluita.

Opiskele energia-alan asiantuntijaksi

Kestävän energian YAMK-opinnoissa saat taidot ja tiedot toimia asiantuntemusta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä. Tunnet alasi uusimmat teknologiset ratkaisut, osaat kehittää uusia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa sekä osaat toimia yrittäjyyslähtöisesti. Pystyt kehittämään omaa ja organisaatiosi osaamista. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin ja analysoimaan uusia toimintamalleja. Osaat johtaa muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Kestävän energian YAMK-tutkinto sopii hyvin esimerkiksi energiatekniikan insinööri AMK-tutkinnon suorittaneille jatkotutkinnoksi, mutta myös muille AMK-insinööreille. Tutustu valintaperusteisiin.

 

Opiskelet johtajuutta ja energia-alaa ympäristöasiat huomioiden

Tutkinto-ohjelman sisältöihin kuuluvia johtamisen kehittämisen näkökulmia ovat mm.

 • liiketoiminnan johtaminen ja organisointi sekä johdon laskentatoimi
 • johtajuus ja esimiestyöskentely
 • tulevaisuuden energiaratkaisut ja energialiiketoiminta
 • resurssitehokkuus
 • laatu, ympäristö ja turvallisuus
 • uusien energiatuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Opinnoissa tehtävät harjoitustyöt ja kehittämistehtävät suunnataan opiskelijoiden omaa ammatillista kehitystä tukeviksi ja niiden aiheet pyritään valitsemaan oman työyhteisön ja yrityksen kannalta ajankohtaisista tarpeista.

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Yhteinen Master -osaaminen, 5 op
  • Tutkiva kehittäminen
 • Asiantuntijan ydinosaaminen, 50 op
  • Johtaminen, kaksi 5 op opintojaksoa
  • Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta, 5 op
  • Liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen, kaksi valinnaista 5 op opintojaksoa joista valitaan toinen
  • Opinnäytetyö, 30 p
 • Täydentävä osaaminen, 5 op
  vapaasti valittavissa  tutkinto-ohjelman muista opintojaksoista, JAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista

Lue lisää opinto-oppaasta

Tehtävänimikkeitä

 • ympäristöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

YAMK-koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Kontaktipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kaksi kuukaudessa.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö (30 op) on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 
Honkanen Hannariina

Honkanen Hannariina

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504325820
Näytä lisää