Projekti

# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle (251015)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Retkeilyks
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.10.2016 - 28.2.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hankkeessa edistettiin Keski-Suomen luontomatkailua ja sen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia parantamalla keskeisten retkeilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä.
 
Hankkeessa parannettiin alueen retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa paikallisessa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Päätoimenpiteinä olivat 1) retkeilyreittien opasmateriaalien tuottaminen ja digitalisointi (ml. mobiiliopastus), 2) luontomatkailun yritystoiminnan edellytysten parantaminen (valmennukset, tapahtumat),3) luontomatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa (videot, esitteet) ja 4) reittialueiden investointihankkeiden aktivointi ja koordinointi

Toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Metsähallituksen luontopalvelut.
Hanke oli mukana Visit Finlandin Outdoors Finland-kansainvälistymisohjelmassa.Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoa: projektipäällikkö Mirva Leppälä, mirva.leppala@jamk.fi, puh. 040 431 7574

Projektin tulokset

#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle oli maakunnallinen yhteistyöhanke, joka toimi eri puolilla maakuntaa. Hanke näkyi ja toteutui erityisesti kaikissa alueen viidessä kansallispuistossa sekä seuraavissa kunnissa: Petäjävesi, Jämsä, Joutsa, Saarijärvi, Kivijärvi, Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi.

Kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit saavutettiin. Hanke sau positiivista palautetta maakunnan ja muiden alueiden yrityksiltä, reittien käyttäjiltä sekä kunnilta nimenomaan vahvaan osallistavaan tekemiseen tapaan liittyen ja kestäviin ja laadukkaisiin lopputuloksiin pyrkimisestä.

Hankkeen neljä merkittävää teemallista tulosta:

1) Keski-Suomen retkeilyreitit ovat nyt maailmankartalla ja alueen kohteiden vetovoima on lisääntynyt, sillä kohteista tuotettu viestintä tavoitti kymmeniä tuhansia ihmisiä Suomessa ja maailmalta. Pelkästään hankkeessa tuotettuja videoita katsottiin hankkeen loppuun mennessä yli 90 000 kertaa. Hankkeessa tuotettiin alueen kärkikohteista uutta, monikanavaista esittelymateriaalia, mutta myös kohteiden kehittämistä ja liiketoiminnallista hyödyntämistä helpottavia kehittämissuunnitelmia ja tuotemanuaaleja eli käsikirjoja eri aktiviteettien ja tapahtumien järjestämiseen.

2) Hankkeen toinen merkittävä päätulos oli alueen reitistöjen laadun parantaminen ja sitä kautta kohteiden vetovoimaisuuden kasvu sekä paikallisten virkistyskäyttömahdollisuuksien selkeä parantuminen. Hankkeessa aktivoitiin käyntiin reittien palvelurakenteiden mittavia investointihankkeistuksia koskien 13/14 hankkeen reiteistä (yht. 270 000 eur). Lisäksi hankkeen eri toimenpiteillä vahvistettiin reittien ylläpidon ja huollon osaamista koko maakunnassa sekä siihen liittyvää toimijayhteistyötä.

3) Retkeilyn ja luontomatkailun teemoissa toimivien yritysten ja kuntien osaamista parannettiin järjestämällä tilaisuuksia liittyen reittien matkailukäyttöön ja tuotteistamiseen, kansainvälistymiseen, markkinointiin sekä lisättiin alueen ymmärrystä kestävän ylläpidon ja huollon ratkaisuista. Lisäksi hankkeessa tuotetut ja pilotoidut tapahtumat olivat yleisömenestyksiä ja saivat suurilta osin omistajuuden hankkeen jälkeen. Hankkeella tavoitettiin suoraan 2 800 henkilöä.

4) Tärkeä lopputulos on, että hankkeen tuotoksilla on selkeä omistajuus hankkeen jälkeen. Hankkeessa käyttöönotettu Outdoors Finland- ja Outdooractive –portaalien omistajuus siirtyi Visit Jyväskylän haltuun hankkeen lopussa. Lisäksi hankkeessa tuotetut kuvat, videot ja reittikohtaiset esitteet löytyvät suurilta osin reittien omistajien eli kuntien ja Metsähallituksen jakelukanavista.