Monimuoto-opintojen eteneminen fysioterapiopinnoissa

Opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Kevätlukukaudella fysioterapian ammattiaineopinnoissa on useampia kontaktiopiskelupäiviä. Jamkin perusopinnoissa, kuten kieliopinnoissa, opiskelija tekee erilaisia yksilöllisiä sekä ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Toisena ja kolmantena lukuvuonna ammattiopintojen suorittaminen toteutuu pääosin kontaktipäivinä kampuksella, joskus lähiopetusta jopa puolet kuukaudesta. Tämän lisäksi opinnoissa on itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä sekä etänä toteutuvia opetustilanteita.

Opiskelusta kolmannes on työelämässä tapahtuvaa harjoittelua, jonka opiskelija voi suorittaa oppimista tukevissa työpaikoissa ja projekteissa, missä tahansa Suomessa tai ulkomaan vaihtona. Myös teoriaopintoja on mahdollista suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät opiskelijalta kokopäiväistä osallistumista.