jamk.fi

Opiskele ylempi korkeakoulututkinto kokonaan verkossa! YAMK-ohjelmamme keskittyy organisaation ja talouden johtamiseen yrityksissä. Opintojen avulla voit kehittää osaamistasi esimiehenä ja talouden ammattilaisena muuttuvassa ja monimuotoisessa yritysmaailmassa.

Kenelle?

Ensisijaisesti tradenomeille, jotka ovat toimineet vähintään 3 vuotta liiketalouden tehtävissä valmistumisensa jälkeen ja jotka haluavat nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen urallaan. Oppimishaluisille ammattilaisille, joilla on kiinnostus organisaatioiden ja talouden toimintojen ja johtamisen kehittämiseen.

Miksi YAMK?

 • verkostoidut opiskelijoiden, muiden alan ammattilaisten kanssa
 • kehityt kouluttajien ja yhteistyökumppaneiden avulla
 • kohotat koulutustasoasi: YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto
 • saat uutta näkökulmaa työhösi
 • opiskelun myötä varaat aikaa itsesi kehittämiseen

Tutkinnon rakenne

Johtaminen | 35 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää johtamisosaamista digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä yritysmaailmassa. Opinnoissa käsitellään mm. strategista johtamista, muutosjohtamista, vastuullista johtamista, henkilöstöjohtamista sekä valmentavaa johtajuutta. Talousjohtamisen opinnoissa opiskellaan ajankohtaisia teemoja mm. talousjohtamisen etiikasta, yrityksen informaatiojärjestelmistä ja verosuunnittelusta sekä talousanalyyseistä ja –viestinnästä. 

 • Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen
 • Valmentava johtajuus
 • Muutoksen johtaminen
 • Johtaminen digiajassa
 • Myynti ja myynnin johtaminen
 • Responsible Management
 • Strategic Human Resource Management
 • Strategic Management
 • Talouden analyysit ja talousviestintä
 • Johdon tieto- ja informaatiojärjestelmät
 • Talousjohtamisen etiikka
 • Yrityksen verosuunnittelu
 • Tilinpäätösstandardit ja raportointi

Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 15 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla omaa tai organisaatiosi toimintaa. Opintojen aikana laadit portfolion omasta osaamisestasi.

 • Asiantuntijuuden kehittyminen
 • Soveltavat tutkimusmenetelmät
 • Laadullinen tutkimus
 • Määrällinen tutkimus

Vapaavalintaiset | 10 op

Vapaavalintaisina opintoina voit valita lisää liiketalouden yamk-tutkinnon johtamisen opintoja tai tutorin hyväksynnällä voit valita myös muita opintojaksoja JAMKin tarjonnasta tai muiden amkien YAMK-kesätarjonnasta. Tarjolla on myös työlainsäädännön oppia esimiehille. YAMK-opiskelijat voivat erillismaksusta osallistua opintomatkoihimme, jotka suuntautuvat esim. Silicon Valleyhin (USA) tai Hong Kongiin.

Opinnäytetyö | 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Voit tutustua tradenomi (YAMK) -opiskelijoiden opinnäytetöihin Theseus-tietokannassa

Opinnäytetyöt

Opintojaksot ja opetussuunnitelma

YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 op. Millaisista opintojaksoista koulutus koostuu ja mitä aineistoa opiskelussa käytetään? Mitkä ovat opintojaksojen tavoitteet? Tutustu opetussuunnitelmaan ja opintojen rakenteeseen opinto-oppaassamme. Samalla selviää mitkä ovat ydinopintoja, mitkä vaihtoehtoisia opintoja ja mitkä vapaasti valittavia.
Lue lisää opinnoista

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta Oganisaation ja talouden johtamisen hakukohde sekä Verkostojohtaminen, Tradenomi (YAMK) hakukohde tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis molempiin JAMKin Tradenomi (YAMK) hakukohteisiin saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun. Valintakoetta ei voi suorittaa etänä tai muuna ajankohtana.

Ennakkomateriaali

Ennakkomateriaali julkaistaan huhtikuussa 2019 (tällä nettisivulla). Tutustu siihen ennen valintakoetta, sillä materiaali ei saa olla mukana koetilanteessa.

Kalliomaa Sami

Kalliomaa Sami

Yliopettaja, Principal Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400707536