jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen. Digitaalinen murros vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opi hallitsemaan murroksen johtaminen.

Huomaa, että kevään 2019 haussa voit hakea logistiikan YAMK-tutkinto-ohjelmaan ja suuntautua digitaaliseen toimitusketjuun.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, tuovat mukanaan mahdollisuuksia, joiden avulla toimitusketjuista voidaan rakentaa entistä ketterämpiä ja nopeammin muutoksiin reagoivia.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset vaikuttavat toimitusketjuajatteluun. Miten kuluttajat käyttäytyvät, kun yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan niistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, mikä puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden. Koulutuksessamme opit hallitsemaan tätä monikanavaista kokonaisuutta.

Vaihtoehtona myös avoimen polkuopinnot

Digitaalisen toimitusketjun YAMK-koulutukseen voit osallistua myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Ilmoittautumalla avoimen AMK:n polkuopintoihin, voit suorittaa ensimmäisen vuoden opinnot tutkintoryhmän mukana. Halutessasi voit myöhemmin hakea korkeakoulujen yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa Insinööri (YAMK) -tutkinnon.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Opi johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja muuttuvassa maailmassa

Koulutuksen avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta korostuvat.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallinnan tärkeyttä, johon saat valmiuksia tässä koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

Koulutuksessa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Perehdyt uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä soveltamiseen käytännössä.

Digitaalinen toimitusketju, insinööri (YAMK), 60 op

 • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5 op

 • Ihminen ja johtajuus, 5 op

 • Talousjohtaminen ja päätöksenteko, 5 op

 • SCM – Digitalisaatio veturina, 5 op

 • Hankintojen johtaminen, 5 op

 • Kehity kehittäjänä, 5 op

 • Opinnäytetyö, 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

 

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Digitaalinen toimitusketju -koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Kontaktipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kaksi kuukaudessa. Tenttejä ei järjestetä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on puolet insinöörin ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyössä pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Mitä digitaalisen toimitusketjun YAMK-ohjelmasta valmistunut tekee työkseen?

Digitaalinen toimitusketju -tutkinto-ohjelma on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

 • Kehityspäällikkö
 • Kehitysinsinööri
 • Projektipäällikkö
 • Hankintapäällikkö
 • Suunnitteluinsinööri
 • Varastopäällikkö
 • Tuotantopäällikkö
 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus 

Insinööri (AMK) tai bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus tekniikan alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

Lisähaun valintakoe

Digitaalisen toimitusketjun YAMK-ohjelmassa lisähaun valintakoe järjestetään 17.8.2018. Valintakoe sisältää haastattelun (max. 40p.) ja kirjallisen osion (max. 60p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia vaan materiaali jaetaan valintakokeen yhteydessä. Huom. valintakoetta ei voi tehdä etänä tai muuna ajankohtana. 

Lisähaku ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Yhteishaussa kuitenkin kaikki JAMKin tekniikan alan YAMK hakukohteet tekivät valintakoeyhteistyötä (poislukien rakennustekniikka YAMK). Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK hakukohteista: digitaalinen toimitusketju, logistiikka, teknologiaosaamisen johtaminen tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), sai hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

 

Opintopolku.fi Hakuaika 25.7. - 7.8.2018 klo 15.00 saakka! Hae!

Katso video

Tutkintovastaava, lehtori Eero Aarresola kertoo, mikä on Digitaalinen toimitusketju, YAMK. Mitä tarkoittaa toimitusketju ja sen hallinta ja mitä digitalisaatio tuo siihen lisää? Keille koulutus sopii?

Voit katsoa videon myös täältä »
 
Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546