Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen! Digitaalinen toimitusketju on YAMK-tutkinto, josta saat uusinta tietoa digitaalisen murroksen vaikutuksista asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opit hallitsemaan murroksen johtamista.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, mikä vaatii uutta osaamista. Tiedon sanotaan olevan uusi öljy, joka on saatava virtaamaan läpi toimitusketjun, jotta se voitelee kaikkia ketjun eri osapuolia.

Kuluttajakaupan ja asiakaskäyttäytymisen mullistukset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, kun yhdistetään verkko- ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, jotka muodostavat aiempaa monikanavaisemman kokonaisuuden hallittavaksi.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienjohtamisen tärkeyttä. Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys toimitusketjussa tuo mukanaan huomattavia tietoturvaan liittyviä riskejä, joihin organisaatioiden tulee varautua. Tiedon jakaminen on jo melko helppoa, mutta se pitää osata tehdä myös turvallisesti.

Hae maaliskuussa, aloita elokuussa 2021

Digitaalinen toimitusketju -yamk-tutkintoon voit hakea kevään 2021 yhteishaussa 17. - 31.3.2021 opintopolku.fi:ssä. Hakukohteen nimi on Insinööri (YAMK), digitaalinen toimitusketju. Hae ja aloita syksyllä 2021!

Täytä hakulomake opintopolku.fi:ssä

Menestystä bisnekseen YAMK-opinnoilla

Digitaalinen toimitusketju (Digital Supply Chain Management, DSCM) on insinöörin ylempi korkeakoulututkinto-ohjelma, jonka avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kannustetaan rohkeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden avulla toimitusketjuja kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tulevaisuudessa menestyvät nopeimmin oppivat organisaatiot ja kokeilemalla oppii nopeasti – olethan yksi menestyjistä.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi sekä organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

DSCM-koulutuksessa katseet suunnataan vahvasti tulevaisuuteen. Perehdyt digitaalisten toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Opit uusista teknologioista, tunnistat niiden tuomia mahdollisuuksia ja pystyt soveltamaan eri teknologioita onnistuneesti käytäntöön.

Koulutuksesta saat myös uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä esimies- ja alaistyöhön. Opit johtamaan strategisesti digiajan jatkuvassa muutoksessa!

Insinööri (YAMK), 60 op

  • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5op
  • SCM - Digitalisaatio veturina, 5op
  • Uudistuva johtajuus, 5 op
  • Talouden ohjaus, 5 op
  • Tutkiva kehittäminen, 5 op
  • Hankintojen johtaminen, 5 op

Lue lisää opetussuunnitelmasta

 

Tulevaisuuden toimitusketjujen johtajille, suunnittelijoille ja kehittäjille

Digitaalinen toimitusketju on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Elinkaaren hallinta, Digitaalinen toimitusketju, Logistiikka ja Verkostojohtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!
 

Lisätietoja koulutuksesta

Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Ylempi AMK-tutkinto

Uralla eteenpäin? Valitse ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Verkostoidu, kansainvälisty ja hyödynnä laaja opintotarjonta. Opintoja voit suorittaa joustavasti - jopa kokonaan verkossa.

Tekniikan alan tunnus

Tekniikan ala avoimessa

Haluaisitko syventää tietojasi ja taitojasi tekniikan alalla? Avoiman AMK:n opinnot soveltuvat sinulle, joka aiot hakea insinööriopiskelijaksi tai haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista tai yleissivistystäsi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristömme tekevät oppimisesta käytännönläheistä myös avoimen amk:n opintojen kautta.

Näytä lisää