Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen. Digitaalinen murros vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opi hallitsemaan murroksen johtaminen.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, tuovat mukanaan mahdollisuuksia, joiden avulla toimitusketjuista voidaan rakentaa entistä ketterämpiä ja nopeammin muutoksiin reagoivia.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset vaikuttavat toimitusketjuajatteluun. Miten kuluttajat käyttäytyvät, kun yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan niistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, mikä puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden. Koulutuksessamme opit hallitsemaan tätä monikanavaista kokonaisuutta.

Ilmoittaudu 16.4. - 16.8.2020

Digital Supply Chain Management on 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka opinnot ovat insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulun tasoa. Suoritettuasi kokonaisuuden, voit myöhemmin hakea korkeakoulujen yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa Insinööri (YAMK) -tutkinnon.

Ilmoittaudu tästä

Opi johtamaan digitaalisen ajan toimitusketjuja

Koulutuksen avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opit analysoimaan, hallitsemaan ja hyödyntämään tietoa, ja pystyt paremmin mukautumaan nopeisiinkin muutoksiin. Koulutuksessa kannustetaan rohkeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden avulla toimitusketjuja kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksiin.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallintaa, johon saat valmiuksia tässä koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja

 

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

Koulutuksessa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Perehdyt uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä soveltamiseen käytännössä.

Opintojen rakenne

Digital Supply Chain Management on osa insinöörin YAMK-tutkinto-ohjelmaa. Opintokokonaisuudessa opiskelet samoja opintoja kuin tutkinnossa, mutta vain 30 opintopisteen verran.

 • johtaminen (10 - 15 op): uudistuva johtajuus, talouden ohjaus, kehittyvät strategiat

 • digitaalisen toimitusketjun hallinta (10 op): digitalisaatio liiketoiminnassa, SCM - digitalisaatio veturina
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta, 5 - 15 op

 • Opinnäytetyö, 30 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

 

Verkostoidut ja saat uutta osaamista liiketoiminnan kehittämiseen

Digital Supply Chain Management on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

YAMK-tutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä

 • Kehityspäällikkö
 • Kehitysinsinööri
 • Projektipäällikkö
 • Hankintapäällikkö
 • Suunnitteluinsinööri
 • Varastopäällikkö
 • Tuotantopäällikkö

Katso video

Tutkintovastaava, lehtori Eero Aarresola kertoo, mikä on Digitaalinen toimitusketju, YAMK. Mitä tarkoittaa toimitusketju ja sen hallinta ja mitä digitalisaatio tuo siihen lisää? Keille koulutus sopii?

Voit katsoa videon myös täältä »
 
Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546