Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen! Digitaalinen toimitusketju on täysin verkossa toteutettava YAMK-tutkinto, josta saat uusinta tietoa digitaalisen murroksen vaikutuksista asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opit hallitsemaan murroksen johtamista.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, mikä vaatii uutta osaamista. Tiedon sanotaan olevan uusi öljy, joka on saatava virtaamaan läpi toimitusketjun, jotta se voitelee kaikkia ketjun eri osapuolia.

Kuluttajakaupan ja asiakaskäyttäytymisen mullistukset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, kun yhdistetään verkko- ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, jotka muodostavat aiempaa monikanavaisemman kokonaisuuden hallittavaksi.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienjohtamisen tärkeyttä. Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys toimitusketjussa tuo mukanaan huomattavia tietoturvaan liittyviä riskejä, joihin organisaatioiden tulee varautua. Tiedon jakaminen on jo melko helppoa, mutta se pitää osata tehdä myös turvallisesti.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae Digitaalinen toimitusketju -yamk-tutkintoon kevään yhteishaussa opintopolku.fi:ssä 16. - 30.3. ja aloita opinnot syksyllä 2022!

Menestystä bisnekseen YAMK-opinnoilla

Digitaalinen toimitusketju (Digital Supply Chain Management, DSCM) on insinöörin ylempi korkeakoulututkinto-ohjelma, jonka avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kannustetaan rohkeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden avulla toimitusketjuja kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tulevaisuudessa menestyvät nopeimmin oppivat organisaatiot ja kokeilemalla oppii nopeasti – olethan yksi menestyjistä.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi sekä organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Opiskele verkossa
Ei kuitenkaan yksin

Digitaalinen toimitusketju YAMK sopii juuri sinulle, joka haluat opiskella logistiikan uusimpia tuulia täysin etänä. Ja mikä parasta, pääset silti verkostoitumaan opiskelevien kollegoidesi kanssa, verkossa! Tapaat ryhmäsi noin kahden viikon välein kontaktipäivissä, joita pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin.

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

DSCM-koulutuksessa katseet suunnataan vahvasti tulevaisuuteen. Perehdyt digitaalisten toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Opit uusista teknologioista, tunnistat niiden tuomia mahdollisuuksia ja pystyt soveltamaan eri teknologioita onnistuneesti käytäntöön.

Koulutuksesta saat myös uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä esimies- ja alaistyöhön. Opit johtamaan strategisesti digiajan jatkuvassa muutoksessa!

Insinööri (YAMK), 60 op

  • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5op
  • SCM - Digitalisaatio veturina, 5op
  • Uudistuva johtajuus, 5 op
  • Talouden ohjaus, 5 op
  • Tutkiva kehittäminen, 5 op
  • Hankintojen johtaminen, 5 op

Lue lisää opintojaksoista ja aikatauluista

 

Tulevaisuuden toimitusketjujen johtajille, suunnittelijoille ja kehittäjille

Digitaalinen toimitusketju on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Elinkaaren hallinta, Digitaalinen toimitusketju, Logistiikka ja Verkostojohtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

 

Simo Ollanketo, projektipäällikkö, Kiho Oy

"Koen onnistuneeni, kun tavoittelin asiantuntijuutta digitaalisten teknologioiden ja työkalujen hyödyntämisessä."

Lue lisää

Opinnäytetyö robotiikasta

Robotiikka on jatkuvasti kehittyvä tulevaisuuden ala, jolla voidaan vastata moneen työelämän muutokseen ja haasteeseen. JAMKissa lehtorina työskentelevä Ville Karjalainen tutki digitaalisen toimitusketjun opinnäytetyössä robotiikkaa sisälogistiikassa. Katso video.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Lisätietoja koulutuksesta

Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Ylempi AMK-tutkinto

Uralla eteenpäin? Valitse ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Verkostoidu, kansainvälisty ja hyödynnä laaja opintotarjonta. Opintoja voit suorittaa joustavasti - jopa kokonaan verkossa.

Tekniikan alan tunnus

Tekniikan ala avoimessa

Haluaisitko syventää tietojasi ja taitojasi tekniikan alalla? Avoiman AMK:n opinnot soveltuvat sinulle, joka aiot hakea insinööriopiskelijaksi tai haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista tai yleissivistystäsi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristömme tekevät oppimisesta käytännönläheistä myös avoimen amk:n opintojen kautta.

Näytä lisää