Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen! Digital Supply Chain Management on napakka opintokokonaisuus, josta saat uusinta tietoa digitaalisen murroksen vaikutuksista asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opit hallitsemaan murroksen johtamista.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, mikä vaatii uutta osaamista. Tiedon sanotaan olevan uusi öljy, joka on saatava virtaamaan läpi toimitusketjun, jotta se voitelee kaikkia ketjun eri osapuolia.

Kuluttajakaupan ja asiakaskäyttäytymisen mullistukset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, kun yhdistetään verkko- ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, jotka muodostavat aiempaa monikanavaisemman kokonaisuuden hallittavaksi.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienjohtamisen tärkeyttä. Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys toimitusketjussa tuo mukanaan huomattavia tietoturvaan liittyviä riskejä, joihin organisaatioiden tulee varautua. Tiedon jakaminen on jo melko helppoa, mutta se pitää osata tehdä myös turvallisesti.

 

Ilmoittaudu viimeistään 16.8.2020

Ilmoittaudu Digital Supply Chain Managementin 30 opintopisteen kokonaisuuteen viimeistään 16.8.2020.

Ilmoittaudu tästä

Suorita 30 opintopisteen DSCM-kokonaisuus avoimessa ja menesty

Digital Supply Chain Management (DSCM) on 30 opintopisteen napakka opintokokonaisuus, jonka avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kannustetaan rohkeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden avulla toimitusketjuja kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tulevaisuudessa menestyvät nopeimmin oppivat organisaatiot ja kokeilemalla oppii nopeasti – olethan yksi menestyjistä.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi sekä organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Vai YAMK? Hae tutkintoon 7. - 20.1.2021

Jatka tutkintoon saakka! Digital Supply Chain Managementin 30 opintopisteen kokonaisuudella voit hakea kevään 2021 yhteishaussa tutkintoon. Tutkintoon voit hakea myös ilman, että olet suorittanut DSCM-opintoja. Lisätietoja syksyllä 2020.

 

Hinta

Avoimessa suoritettavan opintokokonaisuuden hinta on 10 € / opintopiste eli maksat 30 opintopisteen kokonaisuudesta 300 €. 

Vuonna 2020 avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia työttömille työnhakijoille (myös lomautetuille) ja turvapaikanhakijoille.

Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

DSCM-koulutuksessa katseet suunnataan vahvasti tulevaisuuteen. Perehdyt digitaalisten toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Opit uusista teknologioista, tunnistat niiden tuomia mahdollisuuksia ja pystyt soveltamaan eri teknologioita onnistuneesti käytäntöön.

Koulutuksesta saat myös uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä esimies- ja alaistyöhön. Opit johtamaan strategisesti digiajan jatkuvassa muutoksessa!

Opintojaksot, 30 op

Digital Supply Chain Management -kokonaisuudessa suoritat seuraavat YAMK-tason opintojaksot: 

  • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5op
  • SCM - Digitalisaatio veturina, 5op
  • Uudistuva johtajuus, 5 op
  • Talouden ohjaus, 5 op
  • Tutkiva kehittäminen, 5 op
  • Hankintojen johtaminen, 5 op

Lue lisää opintojaksoista

 

Aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetusta on perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin yhteensä 1 - 2 viikonloppuna kuukaudessa. Kontaktien välillä opiskelet itsenäisesti.

Katso aikataulut

 

Tulevaisuuden toimitusketjujen johtajille, suunnittelijoille ja kehittäjille

Digital Supply Chain Management on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Voit jatkaa myöhemmin YAMK-tutkintoon

DSCM -kokonaisuuden opintojaksot (30 op) ovat osa insinööri (YAMK) -tutkintoa. Myöhemmin voit halutessasi jatkaa tutkintoon.

 

Lue lisää

 
Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546
 

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan alan tunnus

Tekniikan alan avoimet AMK-opinnot

Haluaisitko syventää tietojasi ja taitojasi tekniikan alalla? Avoiman AMK:n opinnot soveltuvat sinulle, joka aiot hakea insinööriopiskelijaksi tai haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista tai yleissivistystäsi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristömme tekevät oppimisesta käytännönläheistä myös avoimen amk:n opintojen kautta.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

MUKA

Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta hyvinvoivasta yrityksestä

Näytä lisää