Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen! Digital Supply Chain Management on napakka opintokokonaisuus, josta saat uusinta tietoa digitaalisen murroksen vaikutuksista asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opit hallitsemaan murroksen johtamista.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologiset muutokset, kuten esineiden internet, data-analytiikka ja digitaalinen valmistus, aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, mikä vaatii uutta osaamista. Tiedon sanotaan olevan uusi öljy, joka on saatava virtaamaan läpi toimitusketjun, jotta se voitelee kaikkia ketjun eri osapuolia.

Kuluttajakaupan ja asiakaskäyttäytymisen mullistukset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, kun yhdistetään verkko- ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, jotka muodostavat aiempaa monikanavaisemman kokonaisuuden hallittavaksi.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienjohtamisen tärkeyttä. Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys toimitusketjussa tuo mukanaan huomattavia tietoturvaan liittyviä riskejä, joihin organisaatioiden tulee varautua. Tiedon jakaminen on jo melko helppoa, mutta se pitää osata tehdä myös turvallisesti.

 

Ilmoittaudu 16.4. - 16.8.2020

Digital Supply Chain Management on 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka opinnot ovat insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulun tasoa. Suoritettuasi kokonaisuuden, voit myöhemmin hakea korkeakoulujen yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa Insinööri (YAMK) -tutkinnon.

Ilmoittaudu tästä

Opi johtamaan toimitusketjuja ja menesty

Digital Supply Chain Management (DSCM) on 30 opintopisteen napakka opintokokonaisuus, jonka avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kannustetaan rohkeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden avulla toimitusketjuja kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tulevaisuudessa menestyvät nopeimmin oppivat organisaatiot ja kokeilemalla oppii nopeasti – olethan yksi menestyjistä.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi sekä organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

 

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

DSCM-koulutuksessa katseet suunnataan vahvasti tulevaisuuteen. Perehdyt digitaalisten toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Opit uusista teknologioista, tunnistat niiden tuomia mahdollisuuksia ja pystyt soveltamaan eri teknologioita onnistuneesti käytäntöön.

Koulutuksesta saat myös uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä esimies- ja alaistyöhön. Opit johtamaan strategisesti digiajan jatkuvassa muutoksessa!

Opintojaksot, 30 op

Digital Supply Chain Management on osa YAMK-tutkinto-ohjelmaa, josta kokonaisuuteen on koottu seuraavat opintojaksot: 

  • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5op
  • SCM - Digitalisaatio veturina, 5op
  • Uudistuva johtajuus, 5 op
  • Talouden ohjaus, 5 op
  • Kehittyvä strategia, 5 op
  • Hankintojen johtaminen, 5 op

Lue lisää opintojaksoista

 

Aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetusta on perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin yhteensä 1 - 2 viikonloppuna kuukaudessa. Kontaktien välillä opiskelet itsenäisesti.

Katso aikataulut

 

Tulevaisuuden toimitusketjujen johtajille, suunnittelijoille ja kehittäjille

Digital Supply Chain Management on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

 
Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546
 

Aiheeseen liittyvää

Opiskelu avoimessa

Opiskelu avoimessa AMK:ssa on käytännönläheistä. Opinnot ovat samoja kuin tutkintokoulutuksessa.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää