jamk.fi

Opi hyödyntämään digitalisaation tuomat mahdollisuudet toimitusketjun hallinnassa! Digitaalisen toimitusketjun ylempi AMK-tutkinto on juuri sinulle, joka haluat oppia digitalisaatiosta liiketoiminnassa ja haluat tietää, miten teknologiset muutokset vaikuttavat toimitusketjujen hallintaan. Miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu? Mitä riskejä toimitusketjuihin liittyy? Miten taloutta, ihmisiä ja hankintoja johdetaan? Lue lisää ja hae.

Digitalisaatio tuo teknologiaa toimitusketjuihin

Teknologiset muutokset (esim. esineiden internet, big data, digitaalinen valmistus) aiheuttavat merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan, mikä vaatii uudentyyppistä osaamista.

Kuluttajakaupan merkittävät muutokset ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan perinteistä toimitusketjuajattelua. Millaiseksi tulee muodostumaan kuluttajien käyttäytyminen, jossa yhdistellään verkkokauppaa ja kivijalkakauppaa? Yhden skenaarion mukaan näistä tulee toisiaan täydentäviä toimintamalleja, mikä puolestaan muodostaa monikanavaisen kokonaisuuden, jonka hallinta on yhtenä koulutuksen painopisteenä.

Hae 14. - 28.3.2018

Hae digitaalisen toimitusketjun YAMK-koulutukseen korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakukohteen nimi on Insinööri (ylempi AMK), digitaalinen toimitusketju. Lue sivu loppuun tai laita suoraan hakemuksesi tulemaan!

Täytä hakulomake

Opi johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja muuttuvassa maailmassa

Koulutuksen avulla opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta korostuvat.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskienhallinnan tärkeyttä, johon saat valmiuksia tässä koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

Koulutuksessa on vahva tulevaisuusorientoinut näkökulma. Keskeinen sisältö liittyy yhä digitaalisempien toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Perehdyt uusien teknologioiden ja niiden tuomien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä soveltamiseen käytännössä.

Digitaalinen toimitusketju, insinööri (YAMK), 60 op

 • Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5 op

 • Ihminen ja johtajuus, 5 op

 • Talousjohtaminen ja päätöksenteko, 5 op

 • SCM – Digitalisaatio veturina, 5 op

 • Hankintojen johtaminen, 5 op

 • Kehity kehittäjänä, 5 op

 • Opinnäytetyö, 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

 

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia eri alojen osaajien kanssa.

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Digitaalinen toimitusketju -koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Kontaktipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kaksi kuukaudessa. Tenttejä ei järjestetä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on puolet insinöörin ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyössä pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 Lue lisää opinnäytetyöstä

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Mitä digitaalisen toimitusketjun YAMK-ohjelmasta valmistunut tekee työkseen?

Digitaalinen toimitusketju -tutkinto-ohjelma on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseen on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

 • Kehityspäällikkö
 • Kehitysinsinööri
 • Projektipäällikkö
 • Hankintapäällikkö
 • Suunnitteluinsinööri
 • Varastopäällikkö
 • Tuotantopäällikkö

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Pohjakoulutusvaatimus 

Insinööri (AMK) tai bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus tekniikan alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

Valintakoe

Digitaalisen toimitusketjun YAMK-ohjelmassa valintakoe järjestetään 29.5.2018. Valintakoe sisältää haastattelun (max. 40p.) ja kirjallisen osion (max. 60p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia vaan materiaali jaetaan valintakokeen yhteydessä. Huom. valintakoetta ei voi tehdä etänä tai muuna ajankohtana. 

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin tekniikan alan YAMK hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä (poislukien rakennustekniikka YAMK). Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK hakukohteista: digitaalinen toimitusketju, logistiikka, teknologiaosaamisen johtaminen tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

 

Hakeminen YAMK-tutkintoihin kevät 2018

Voit katsoa videon myös täältä »

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358 40 647 6546