jamk.fi

Specima-opettajankoulutus | Kysymykset ja vastaukset

Usein kysytyt kysymykset

Askarruttaako joku asia mieltäsi? Joku muu on jo saattanut kysyä samaa asiaa aikaisemmin. Tältä sivulta löydät vastauksemme meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Millaisen pätevyyden ammatillinen opettajankoulutus antaa?

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutuksen antamista pedagogisista taidoista on hyötyä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä.

Millaisen pätevyyden Specima 4 -pätevöitymiskoulutus antaa?

Specima-koulutus antaa saman yleisen kelpoisuuden. Katso edellinen kohta.

Kauanko Specima-opinnot kestävät?   

Opinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja koulutus kestää noin 6 kuukautta.

Onko opiskelu päätoimista?

Opinnoista kertyy noin 5 opintopistettä / kuukausi, joka on KELA:n määritelmä päätoimiselle opiskelulle.

Voiko opinnot suorittaa vaikka käy samalla töissä?

Kyllä voi, mutta huomaathan, että lähijaksoilla läsnäolo on pakollista. Koulutus on monimuotokoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohella edellyttäen, että pystyy vapautumaan työtehtävistään lähijaksojen ja harjoittelun ajaksi.

Kuinka usein lähijaksoja on ja kuinka pitkiä ne ovat? 

Koulutus alkaa orientaatiojaksolla, joka on kolmipäiväinen. Lisäksi koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa, eli intensiivijaksoja, joita on yhteensä kolme. Yksi intensiivijakso kestää viisi päivää (pääasiallisesti ma-pe).

Pitääkö kaikille lähijaksoille osallistua?

Kyllä, läsnäolo on pakollista.

Ovatko lähijaksot aina Jyväskylässä?

Kyllä, kaikki ryhmän lähijaksot järjestetään Jyväskylässä.

Eroavatko Specima-opinnot jollakin tavalla ammatillisesta opettajankoulutuksesta?

Specima-koulutuksessa opiskellaan lyhyemmän aikaa kuin ammatillisessa opettajankoulutuksessa, jonka laajuus on 60 opintopistettä. 30 opintopisteen laajuisisissa Specima-opinnoissa opintojaksoja on vähemmän ja opettajaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy 10 op suomen kielen opintoja.

Järjestättekö majoitusta lähijaksojen ajaksi?

JAMK ei järjestä majoitusta, vaan koulutukseen osallistujat huolehtivat itse majoituksen järjestämisestä sekä mahdollisista majoituskustannuksista.

Onko koulutus maksullista?

Koulutus ei ole maksullista. Osallistujat huolehtivat itse matka- ja majoituskustannuksistaan.

Paljonko opintoihin sisältyy harjoittelua?

Harjoittelun laajuus on 3-5 opintopistettä.

Missä harjoittelu suoritetaan? Voiko sen tehdä omalla kotipaikkakunnalla?

Harjoittelun voi tehdä eri kouluasteilla, ja harjoittelun voi halutessaan suorittaa kotipaikkakunnalla, mikäli saa sieltä soveltuvan harjoittelupaikan.

Edellyttääkö opintojen aloittaminen, että olen työssä jossakin oppilaitoksessa? Voinko osallistua opintoihin työttömänä?

Ei edellytä. Työttömyys ei ole millään tavalla este opinnoille.

Voinko saada opintotukea, kun opiskelen opettajaopintoja?

Voit, sillä koulutus on päätoimista opiskelua. Päätoimisen opiskelun edellytys on, että opintoja kertyy vähintään 5 opintopistettä / opiskelukuukausi.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Specima 4 -pätevöitymiskoulutuksen täydennyshaku maahanmuuttajataustaisille opettajille oli käynnissä 4.9.2015 asti.

Tutustu Specima-koulutukseen!

Tilaa koulutus alueellesi!

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.