jamk.fi

Kohti digitaalista opettajuutta hankkeen koulutuksissa kehitetään monipuolisesti opettajien digitaitoja. Osallistujat saavat valmiuksia laadukkaiden verkko-oppimisprosessien toteuttamiseen, TVT:n hyödyntämiseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla sekä oppilaitoksen digitalisaation kehittämiseen.

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle.

Koulutukset

Digitaaliset aineistot osana oppimista 2 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • eOppimateriaalit ja eOppimateriaalin laatu
 • Digitaaliset tietovarannot ja tiedonhaku
 • Tekijänoikeudet ja niiden soveltaminen
 • digitaalisen aineistojen hallinta ja oman digikirjaston perustaminen

2. toteutus alkaa 12.9.2017. Ilmoittautuminen on päättynyt.

(1. toteutus 6.9. - 21.10.2016) 

Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 3 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • Verkkotehtävät opintojakson osana
 • Erityyppiset oppimistehtävät verkossa
 • Oppimistehtävä prosessina: vaiheistaminen, ennakoiva ohjaus, ohjaus, työvälineet, tehtäväksi annon muotoja: video, teksti, animaatio, prosessikaavio
 • Palaute ja arviointi
 • Arkistointi ja uudelleenkäytettävyys

Koulutus on toteutettu 26.10. - 14.12.2016 

Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa 5 op

Sisällöt:

 • ohjaajan rooli ja ohjaustaidot
 • ryhmäytyminen ja vuorovaikutus
 • yksilö ja ryhmäohjaus verkossa
 • oppimista ja ohjausta tukevat välineet

Koulutus on toteutettu 31.10. - 14.12.2016.

Kohtaamisia ja yhdessä oppimista uusissa ympäristöissä 5 op

Sisällöt:

 • kohtaamisen ja osallisuuden tunteen merkitys oppimiselle
 • osallistavat menetelmät
 • oppimista muuntojoustavissa tiloissa
 • oppimista verkko-istunnoissa
 • oppimista hybriditoteutuksissa: etä- ja lähiryhmä

Koulutus on toteutettu 23.1. - 29.3.2017.

Videot oppimisen ohjaamisessa 5 op

Sisällöt:

 • Video taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena
 • Video ammatillisen osaamisen osoittamisessa
 • Video vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa
 • Johdatus kuvausteknologioihin ja -välineisiin
 • Kuvausluvat, tekijänoikeudet, käyttöoikeudet, videomateriaalin hallinta ja arkistointi

Koulutus on toteutettu 10.2. - 10.4.2017.


Paloista kokonaisuudeksi – Digiprosessin rakentaminen 5 op

Sisällöt:

 • kokonaan tai osittain verkossa toteutuvan oppimisprosessin suunnittelun ABC
 • saavutettavuus, käytettävyys, oppijalähtöiset palvelut

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Digisparraaja oppilaitoksen muutoksen mahdollistajana 5 op

Sisällöt:

• Minä pedagogisena sparraajana – digisparraajan monet roolit
• Pedagogiikan muutos digitalisoituvassa oppilaitoksessa
• Oman osaamisen kehittäminen ja jaettu asiantuntijuus verkostoissa
• Oman organisaation TVT-ympäristö ja kehittämisen painopisteet

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Koulutuksen kustannukset


Koulutukset ovat maksuttomia kohderyhmiin kuuluville osallistujille         

 

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.