jamk.fi

Kohti digitaalista opettajuutta hankkeen koulutuksissa kehitetään monipuolisesti opettajien digitaitoja. Osallistujat saavat valmiuksia laadukkaiden verkko-oppimisprosessien toteuttamiseen, TVT:n hyödyntämiseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla sekä oppilaitoksen digitalisaation kehittämiseen.

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle.

Koulutukset

Digitaaliset aineistot osana oppimista 2 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • eOppimateriaalit ja eOppimateriaalin laatu
 • Digitaaliset tietovarannot ja tiedonhaku
 • Tekijänoikeudet ja niiden soveltaminen
 • digitaalisen aineistojen hallinta ja oman digikirjaston perustaminen

Koulutus on toteutettu toteutus alkaa 6.9. - 21.10.2016 ja 12.9 - 15.11.2017

Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 3 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • Verkkotehtävät opintojakson osana
 • Erityyppiset oppimistehtävät verkossa
 • Oppimistehtävä prosessina: vaiheistaminen, ennakoiva ohjaus, ohjaus, työvälineet, tehtäväksi annon muotoja: video, teksti, animaatio, prosessikaavio
 • Palaute ja arviointi
 • Arkistointi ja uudelleenkäytettävyys

Koulutus on toteutettu 26.10. - 14.12.2016 

Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa 5 op

Sisällöt:

 • ohjaajan rooli ja ohjaustaidot
 • ryhmäytyminen ja vuorovaikutus
 • yksilö ja ryhmäohjaus verkossa
 • oppimista ja ohjausta tukevat välineet

Koulutus on toteutettu 31.10. - 14.12.2016.

Kohtaamisia ja yhdessä oppimista uusissa ympäristöissä 5 op

Sisällöt:

 • kohtaamisen ja osallisuuden tunteen merkitys oppimiselle
 • osallistavat menetelmät
 • oppimista muuntojoustavissa tiloissa
 • oppimista verkko-istunnoissa
 • oppimista hybriditoteutuksissa: etä- ja lähiryhmä

Koulutus on toteutettu 23.1. - 29.3.2017.

Videot oppimisen ohjaamisessa 5 op

Sisällöt:

 • Video taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena
 • Video ammatillisen osaamisen osoittamisessa
 • Video vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa
 • Johdatus kuvausteknologioihin ja -välineisiin
 • Kuvausluvat, tekijänoikeudet, käyttöoikeudet, videomateriaalin hallinta ja arkistointi

Koulutus on toteutettu 10.2. - 10.4.2017.


Paloista kokonaisuudeksi – Digiprosessin rakentaminen 5 op

Sisällöt:

 • kokonaan tai osittain verkossa toteutuvan oppimisprosessin suunnittelun ABC

Koulutus on toteutettu 26.9. - 29.11.2017

Digisparraaja oppilaitoksen muutoksen mahdollistajana 5 op

Sisällöt:

• Minä pedagogisena sparraajana – digisparraajan monet roolit
• Pedagogiikan muutos digitalisoituvassa oppilaitoksessa
• Oman osaamisen kehittäminen ja jaettu asiantuntijuus verkostoissa
• Oman organisaation TVT-ympäristö ja kehittämisen painopisteet

Koulutus on toteutettu 24.10. - 12.12.2017

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Koulutuksen kustannukset


Koulutukset ovat maksuttomia kohderyhmiin kuuluville osallistujille         

 

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.