jamk.fi

Kohti digitaalista opettajuutta hankkeen koulutuksissa kehitetään monipuolisesti opettajien digitaitoja. Osallistujat saavat valmiuksia laadukkaiden verkko-oppimisprosessien toteuttamiseen, TVT:n hyödyntämiseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla sekä oppilaitoksen digitalisaation kehittämiseen.

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle.

Koulutukset

Digitaaliset aineistot osana oppimista 2 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • eOppimateriaalit ja eOppimateriaalin laatu
 • Digitaaliset tietovarannot ja tiedonhaku
 • Tekijänoikeudet ja niiden soveltaminen
 • digitaalisen aineistojen hallinta ja oman digikirjaston perustaminen

Koulutus on toteutettu 6.9. - 21.10.2016. 

Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 3 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • Verkkotehtävät opintojakson osana
 • Erityyppiset oppimistehtävät verkossa
 • Oppimistehtävä prosessina: vaiheistaminen, ennakoiva ohjaus, ohjaus, työvälineet, tehtäväksi annon muotoja: video, teksti, animaatio, prosessikaavio
 • Palaute ja arviointi
 • Arkistointi ja uudelleenkäytettävyys

Koulutus on toteutettu 26.10. - 14.12.2016 

Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa 5 op

Sisällöt:

 • ohjaajan rooli ja ohjaustaidot
 • ryhmäytyminen ja vuorovaikutus
 • yksilö ja ryhmäohjaus verkossa
 • oppimista ja ohjausta tukevat välineet

Koulutus on toteutettu 31.10. - 14.12.2016.

Kohtaamisia ja yhdessä oppimista uusissa ympäristöissä 5 op

Sisällöt:

 • kohtaamisen ja osallisuuden tunteen merkitys oppimiselle
 • osallistavat menetelmät
 • oppimista muuntojoustavissa tiloissa
 • oppimista verkko-istunnoissa
 • oppimista hybriditoteutuksissa: etä- ja lähiryhmä

Koulutus alkaa 23.1.2017 Vantaalla. Jos haluat mukaan, kysy lisätietoja yhteyshenkilöltä.

Videot oppimisen ohjaamisessa 5 op

Sisällöt:

 • Video taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena
 • Video ammatillisen osaamisen osoittamisessa
 • Video vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa
 • Johdatus kuvausteknologioihin ja -välineisiin
 • Kuvausluvat, tekijänoikeudet, käyttöoikeudet, videomateriaalin hallinta ja arkistointi

Koulutus alkaa 10.2.2017 Vantaalla. Jos haluat mukaan, kysy lisätietoja yhteyshenkilöltä.


Paloista kokonaisuudeksi – Digiprosessin rakentaminen 5 op

Sisällöt:

 • kokonaan tai osittain verkossa toteutuvan oppimisprosessin suunnittelun ABC
 • saavutettavuus, käytettävyys, oppijalähtöiset palvelut

Toteutetaan syksyllä 2017.

Digisparraaja oppilaitoksen muutoksen mahdollistajana 5 op

Sisällöt:

 • Kansalliset strategiat ja oppilaitosten suunnitelmat: oman organisaation TVT-ympäristö TVT- johtaminen: oman organisaation TVT-strategia ja kehittämisen painopisteet
 • Pedagoginen kehittäminen digitalisoituvassa oppilaitoksessa
 • Minä pedagogisena sparraajana
 • Verkostot osaamisen kehittämisen tukena

Toteutetaan syksyllä 2017.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Koulutuksen kustannukset


Koulutukset ovat maksuttomia kohderyhmiin kuuluville osallistujille         

 

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
,
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358408256330