jamk.fi

Ohjausosaaminen | Opesta ohjaajaksi -hanke

Opesta ohjaajaksi - opettaja opiskelijan toimijuuden tukijana

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ammatillisten opettajien ohjausosaamista lähtökohtana opiskelijan toimijuuden tukeminen. Hyvä ohjaus tukee opiskelijaa hänen yksilöllisellä opintopolullaan, opintojen läpäisyssä sekä siirtymissä opintopolun eri vaiheissa. Osallistujat saavat uusia työkaluja, välineitä ja menetelmiä omaan ohjaustyöhönsä.

Sujuvien siirtymien edistämiseksi koulutuskokonaisuuteen voivat osallistua myös lukion ja perusopetuksen opettajat.

Hankkeen toteutusaika on syksy 2016 - vuosi 2017. Kaikki koulutusosiot on nyt joko toteutettu tai varattu oppilaitoskohtaiseen toteutukseen.

Koulutusosiot

Taitavaksi ryhmänohjaajaksi 3 op

Osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ryhmänohjaajana. He perehtyvät oppilaitoksensa ohjausjärjestelmän merkitykseen, ohjauksen sisältöihin sekä ohjaajan tehtäviin osana oppilaitoksen yhteistoimintaverkostoa ja ohjauspalveluja sekä kehittävät osaamistaan opiskelijan ohjauksessa opiskeluvuoden aikana.
Kohderyhmä: ryhmänohjaajat

Vertaisuus voimavarana pienryhmäohjauksessa 3 op

Osallistujat perehtyvät pienryhmäohjaukseen ja sen mahdollisuuksiin opiskelijan oppimispolun eri vaiheissa sekä saavat valmiuksia hyödyntää vertaisuuden voimaa ja ryhmädynamiikkaa ohjauksessaan.
Kohderyhmä: pienryhmäohjauksesta kiinnostuneet opettajat

Opettaja yksilöllisen opintopolun tukijana 3 op

Osallistujat saavat välineitä tukea opiskelijan yksilöllistä opintopolkua ja siirtymistä toiselta asteelta työelämään tai jatko-opintoihin.
Kohderyhmä: opetushenkilöstö

Monenlaisten oppijoiden ohjaus 3 op

Koulutuksessa paneudutaan erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin ohjata monenlaisia oppijoita. Osallistujat saavat valmiuksia tukea oppijoiden vahvuuksia ammatillisen identiteetin rakentumisessa.
Kohderyhmä: opetushenkilöstö

Onnistunut ohjaus verkossa 3 op

Osallistuvat tutustuvat verkko-oppimista ja ohjaamista tukeviin välineisiin ja kokeilevat niitä käytännössä. He saavat monipuolisia vinkkejä ja apuja verkko-ohjauksen ajankohtaisiin haasteisiin.
Kohderyhmä: opettajat, jotka haluavat vahvistaa ohjaustaitojaan verkossa

Ohjauspalvelujen kehittäminen oppilaitoksessa 3 op

Osallistujat saavat valmiuksia ja välineitä oppilaitoksen ohjausjärjestelyjen kokonaisuuden suunnitteluun ja sen viemiseksi käytäntöön.
Kohderyhmä: ohjauksen kehittäjät kuten opinto-ohjaajat, erityisopetuksen vastuuhenkilöt ja ryhmänohjaajat

Koulutuksen kustannukset

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta.


 

Lisätietoja

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405959180