jamk.fi

Koulutus antaa valmiudet kehittää PK-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmista. Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa PK-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Osaat kehittää yrityksen strategiaa ja PK-yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin, taloushallinnon ja/tai logistiikan näkökulmista.

Toteutus

Ammattikorkeakouluverkosto toteuttaa opintoja yhteisopettajuutena.Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, josta pääosa on verkko-opintoja. Koulutuksessa on kolme lähipäivää:

  • Jyväskylä 23.3.2018, kick-off: Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op
  • Pori 31.8.2018: Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op
  • Kotka: 7.9.2018: Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus valmisteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen suunnittelussa oli mukana lähes 90 työelämän edustajaa. Haastattelujen avulla selvitettiin yritysten nykytilaa, digitaalisuuden vaikutusta työtehtäviin ja tulevaisuuden osaamistarpeita.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kasvu- ja kehittymishaluisten PK-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville, myynnin ja markkinoinnin osaajille ja taloushallinnon asiantuntijoille. Koulutus sopii soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi tradenomi, insinööri ja restonomi.

Opintojen sisältö

Yhteiset opinnot | 10 op

 • Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Kehittämistyö 5 op

Valinnaiset opinnot | 20 op

Opintoihin kuuluu 20 op valinnaisia opintoja. Valitse itsellesi sopiva 15 op:n kokonaisuus sekä tämän lisäksi yksi 5 op opintojakso.

Markkinointi ja viestintä | 15 op 

 • Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op
 • Digitaalinen palvelukohtaaminen 5 op
 • Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op

Talous ja logistiikka | 15 op

 • Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op
 • Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 5 op
 • Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 5 op

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Blogi: Digitaalinen liiketoimintastrategia

Kun puhumme liiketoiminnasta, tarkoitamme sitä yrityksen toimintaa, johon useimmiten sisältyy myynti, markkinointi, HR ja tuotekehitys tai tuotanto ja usein myös ostotoiminta. Jostakin kumman syystä, kun lisäämme eteen sanan ”digitaalinen”, eli puhumme digitaalisesta liiketoiminnasta, niin moni vetää yhtäläisyysmerkit markkinointiin. Eli että digitaalinen liiketoiminta on sama asia kuin digitaalinen markkinointi. Ei ole.

Lue Riikka Ahlgrénin blogikirjoitus

Digillä menestykseen

Digitaalisuudella on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen. Suomen yrittäjät

Digi vaatii muutosta

Digitaalisen liiketoiminnan kasvu vaatii nykyisten toimintamallien kyseenalaistamista ja ajattelutavan muutosta. (Suomen yrittäjät)

Peruutusehdot

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta/keskeyttämisestä perimme koko koulutuksen hinnan. Opinnot alkavat 13.2.2018. 

Digi edellyttää ymmärrystä

Digitaalisuus itsessään ei luo vaikuttavuutta, jos yritys ei ymmärrä omia liiketoimintaprosessejaan syvällisesti. Digitaalisuuden hyödyntäminen tuloksellisesti edellyttää yrityksen ansaintalogiikan sekä asiakastarpeiden jatkuvaa ja syvällistä analyysiä.

Lisätietoja

Ahlgren Riikka

Ahlgren Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358404802094
Näytä lisää
Korhonen Soile

Korhonen Soile

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408403423
Näytä lisää