Pirkko Kinnunen

Pirkko opiskelee iltaisin olohuoneen sohvalla

"Verkko-opinnot sopivat hyvin tällaiselle työssä käyvälle opintojen täydentäjälle. Työskentelen päivät Keski-Suomen keskussairaalassa uroterapeuttina."

Pirkko Kinnunen on opiskelijana jo konkari. Hän suoritti sairaanhoitajan opistotutkinnon 80-luvun lopussa ja valmistui sisätautien ja kirurgisen hoitotyön erikoissairaanhoitajaksi 1993. Sen jälkeen hän on suorittanut erilaisia täydennyskoulutuksia aina seksologiasta syöpäsairaanhoitoon. Viime syksynä aktiivinen itsensä kehittäjä innostui täydentämään sairaanhoitajan tutkintonsa AMK-tasoiseksi.

- Varsinkin verkkoluennot ovat olleet hyviä. Niitä voi seurata silloin, kun itselle parhaiten sopii. Useimmiten opiskelen iltaisin kotisohvalla tai kuuntelen luentoja automatkoilla. Hankalimmista luennoista, erityisesti farmakologiasta, olen myös ottanut videoklippejä puhelimeen. Niihin on helppo palata jälkikäteen. Viikonloput yritän opiskelun sijaan pyhittää vapaa-ajalle.

Pirkon tavoin monimuoto-opintoihin hakeutuvilla on usein edeltävää kokemusta tai koulutusta alalta. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon ja arvioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Sairaanhoitajan työtä ei ole mahdollista oppia pelkästään verkossa. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetuksen päiviä, jolloin harjoitellaan esimerkiksi kädentaitoja käytännössä. Lähiopetus koululla tarjoaa myös mahdollisuuden tavata opiskelukavereita ja jakaa kokemuksia.

- Varsinkin nuoremmille opiskelijoille muilta saatu tuki on varmasti tärkeää. Itse en enää tarvitse samalla tavalla vertaistukea. Opinnäytetyöprosessissa ryhmän merkitys kuitenkin korostuu. On hyvä kuulla, miten muut ovat ratkaisseet eteen tulleita haasteita, Pirkko sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2015 hoitotyöntekijäksi valitun Pirkon palo opiskeluun ei näytä olevan hiipumassa.

- Mielessä siintää sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto terveyden edistämisessä. Katsotaan nyt kuitenkin nämä opinnot rauhassa loppuun, Pirkko toteaa.

 

Teksti: Katri Kunelius

Sinustako sairaanhoitaja? Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017 Lue lisää
Takaisin