jamk.fi

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy -koulutus soveltuu kaikille sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalalla toimiville ammattihenkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan läheisväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden ohjaus- ja neuvontatyössä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen sisältö koostuu läheisväkivallan ilmiön ulottuvuuksien ymmärtämisestä ja tunnistamisesta sekä valmiuksista ottaa väkivalta puheeksi asiakkaita ja perheitä kohdatessa. Koulutuksessa perehdytään läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi luotuihin valtakunnallisiin suosituksiin ja ehdotuksiin sekä lainsäädäntöön ja niiden soveltamiseen omassa työssä. Koulutuksessa paneudutaan myös ennaltaehkäisevän työn merkityksen ymmärtämiseen ja läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden tukemiseen voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa käyttäen.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Piispanen Pia

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Jaa

Takaisin