jamk.fi

Jatkoimme viulujen hakuaikaa 16.5.2016 asti. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeeseen liitettävät suositukset tulee toimittaa osoitteeseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, PL 207, 40101 Jyväskylä (kuoreen merkintä "musiikin opintosihteeri").

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä hakijan henkilötunnus, yhteystiedot, opinnot ja taiteelliset ansiot (sekä pääpiirteittäinen suunnitelma lainakauden taiteellisesta toiminnasta). Hakemuksessa on myös syytä mainita, mitä soitinta hakemus koskee sekä mahdolliset toissijaiset vaihtoehdot. Soittimia on mahdollista kokeilla hakuaikana.

Vuorineuvos Juhani Heinosen viulukokoelma sisältää 6 viulua ja 3 jousta:

  1. Paolo Antonio Testore
  2. Paulus Castello
  3. Paciuksen viulu "Amati"
  4. Pierre Silvestre
  5. Stowasser
  6. Uuno Hartell
  1. jousi 1
  2. jousi 2
  3. jousi 3

Soitinkokoelmaan kuuluvien viulujen ja jousien laina-aika on kolme vuotta.

Esitykset lainansaajista tekee soitinkokoelman asiantuntijatoimikunta. Soittimia lainataan pääsääntöisesti Keski-Suomen alueella opiskeleville nuorille viulisteille.