jamk.fi

Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

HUOM! Syksyn 2018 valintaperusteet ja paikkamäärät päivitetään elokuussa!

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin, syksy 2017

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Avoimen AMKin väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Valintaperusteet poikkeavat sosiaali- ja terveysalalla, jossa kaikki avoimen AMKin väylän hakijat osallistuvat myös valintakokeeseen, lisätietoa alempana.

Avoimen AMKin väylän syksyn 2017 haku tapahtuu tällä sivulla olevalla erillisellä lomakkeella hakuaikana 6.-20.9.2017 (linkki alempana). 

Syksyllä 2017 JAMKin avoimen AMKin väylän haussa on kolme tutkinto-ohjelmaa. Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

Tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2017 haussa
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 5
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 5
Insinööri (AMK), Logistiikka, monimuotototeutus 5
Kätilö (AMK), päivätoteutus Ei mukana avoimen väylän haussa, haku yhteishaun kautta.
International Business, päivätoteutus Ei mukana avoimen väylän haussa, haku yhteishaun kautta.


Huomaathan, että syksyllä 2017 avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kätilön tutkinto-ohjelmaan tai englanninkieliseen International Business -koulutukseen, vaan niihin hakeutuminen tapahtuu yhteishaun kautta yhteishaun valintaperusteiden mukaisesti. 

Huomaathan, että syksyn 2017 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.12.2017 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

  • väh. 20 op suoritettuna 20.9.2017 mennessä (20/55 op)
  • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
  • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmaa)
  • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.12.2017 mennessä. 

Avoimen AMKin väylä
- väylä tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja saa opiskelupaikka jopa ilman valintakoetta!

Valintaperusteet - Sosiaali- ja terveysala

Suoritettujen avoimen ammattikorkeakouluopintojen (55 op) tulee olla JAMKissa suoritettuja ja tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 20.12.2017. Opinnoista vain rajattu määrä eli 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, tämän lisäksi 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmaan hakiessa voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut. Huomaathan, että hakulomakkeella voit laittaa sairaanhoitajan AMK-tutkintoon hakiessa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi monimuotototeutuksen.

Valintakoe

Haku avoimen AMKin väylän kautta edellyttää osallistumista avoimen AMKin väylän omaan valintakoepäivään. Valintakoe järjestetään perjantaina 3.11.2017. Kaikki tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja vähintään 20 op 20.9.2017 mennessä suorittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeessa on kirjallinen osio ja pienryhmässä tapahtuva opettajan haastattelu. Huom. valintakoekutsu lähetetään vain sähköpostilla.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, josta hakijan tulee saada vähintään 45 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijat asetetaan järjestykseen kokonaispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa opettajan haastattelun pisteet ratkaisevat, mutta kaikki, joilla on tasapisteet myös haastattelussa, otetaan opiskelijoiksi.

Hyväksymiskirjeet lähetetään hakijoille sähköpostitse marraskuussa. Valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op) 20.12.2017 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Valintaperusteet - Insinööri (AMK), logistiikka

Ammattikorkeakouluopintojen (55 op) tulee olla haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja ja niiden tulee olla suoritettuna viimeistään 20.12.2017, valinta on ehdollinen siihen saakka. Logistiikan tutkinto-ohjelmaan haettaessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksytään. Opinnoista vain rajattu määrä eli 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja. Lisäksi 20 op saa olla avoimeen AMKiin hyväksiluettuja opintoja. 

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko yllä), kaikki vähintään 20 op tutkintoon soveltuvia opintoja 20.9.2017 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 20.9.2017 mennessä suoritetuista opinnoista.

Tulokset tulevat sen jälkeen, kun hakijapalvelut ovat tarkistaneet opintosuoritusotteet ja asettaneet hakijat järjestykseen. 

Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.12.2017 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opintosuoritusote

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 20 op avoimen AMKin opintoja näkyvissä opintosuoritusotteella 20.9.2017 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja). Logistiikan AMK-tutkintoon hakiessa opintosuoritusotetta tarvitaan myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja.

Logistiikan AMK-tutkintoon hakiessa haettavaan tutkintoon soveltuvat avoimen AMKin opinnot voivat olla suoritettu missä tahansa Suomen avoimessa AMKissa. Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 20.9.2017 mennessä (jos et liittänyt opintosuoritusotetta jo hakemukseen). Voit lähettää sen myös sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Sosiaali- ja terveysalan avoimen AMKin väylässä hyväksytään vain JAMKin avoimessa AMKissa suoritetut opinnot. Sinulla tulee olla vähintään 20 opintopistettä näkyvissä avoimen AMKin opintosuoritusotteella 20.9.2017 mennessä. Tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä, joten sinun ei tarvitse lähettää mitään hakuun liittyviä liitteitä itse hakulomakkeen lisäksi.

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.12.2017 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin 55 opintopisteen kertymän, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja ja tekniikan alalla 5 op matematiikan opintoja!).  Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017. Valinta on ehdollinen, ja lopullinen opintosuoritusote ja 55 opintopisteen kertymä (sis. 3 op pakollisia kieliopintoja ja 5 op matematiikkaa tekniikan alalla) tarkistetaan 20.12.2017. Opinnot alkavat tammikuussa 2018.  

Mikäli hakijalla ei ole vaadittavia opintoja näkyvissä opintosuoritusotteellaan 20.12.2017, tarjottu ehdollinen opiskelupaikka perutaan. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.