jamk.fi

Valintaperusteet kevään 2019 yhteishakuun

Ennakkotehtävä

Hakija täyttää yhteishakuaikana (20.3. – 3.4.2019 klo 15.00) yhteishakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi sekä musiikin lisälomakkeen (=ennakkotehtävä).

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin musiikkiopistotason opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja, jotka hakija kuvaa lisälomakkeella.

Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ennakkoon toimitettu näyttö ei vaikuta lopullisessa valinnassa.

Tutkinto

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintakoe 100 pistettä

Valintakoe

Musiikin valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat

  • hakukelpoisia,
  • palauttaneet yhteishakulomakkeen, sekä
  • suorittaneet ennakkotehtävän (musiikin lisälomake) hyväksytysti.

Musiikin yksipäiväinen valintakoe on viikolla 22 (27.-31.5.2019). Tästä löydät JAMKin musiikin tutkinto-ohjelman kevään VALINTAKOEOHJEEN ja valintakoeviikon aikataulun.

Valintakokeessa hakijan osaamista arvioidaan musiikin lisälomakkeessa ilmoitetussa pääinstrumentissa sekä sen genreorientaatiota (klassinen tai pop/jazz) vastaavassa teoria- ja säveltapailukokeessa sekä soveltuvuudessa.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tasapainoinen instrumenttijakauma. Hakijamäärä voi vaikuttaa siihen, että  suositun instrumentin edelle voi  mennä pienemmällä pistemäärällä sellainen instrumentti, johon on vähemmän hakijoita. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmien kanssa. 

Hakija ei voi tulla valituksi koulutus-/tutkinto-ohjelmaan JAMKissa, jossa hänellä on ollut hakuaikana voimassa oleva opiskeluoikeus.

Valintakokeen rakenne

Osio Max. Min.
1. Instrumenttikoe 25 14
2. Teoria- ja säveltapailukoe    
       a) teoria 15 6
       b) säveltapailu 10 4
3. Soveltuvuutta arvioiva haastattelu 25 13
    Osiot yhteensä 75  
                                                kerroin 1,333333333  
    Valintakokeen pistemäärä 100 50*

 
*Hakijan tulee saada vähintään 50 pistettä koko valintakokeesta voidakseen tulla hyväksytyksi (puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä).

Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Minimipisterajat on mainittu yllä.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin musiikkiopistotason opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja, jotka hakija kuvaa lisälomakkeella. Tämän johdosta paikkoja ei varata ensikertalaisille JAMKin musiikin tutkinto-ohjelmassa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 10.4.2019 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin 30.1.) mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.