jamk.fi

Syksyn yhteishaun hakuohjeet ja valintaperusteet löydät täältä

Alla olevat ohjeet koskevat kevään yhteishakua.

AMK-tutkintoihin haetaan korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, yhteishaussa. Hakijalla on käytettävissä yksi hakulomake, jolle täytetään JAMKin englanninkieliset AMK-koulutukset 10. - 25.1.2017 ja suomenkieliset AMK-koulutukset 15.3. - 5.4.2017, enintään yhteensä 6 hakutoivetta. Hakuajat päättyvät klo 15.00. Valituksi voi tulla siihen koulutukseen, joka on ylin toive ja johon hakijan pisteet riittävät. 

Haku tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voit seurata haun edistymistä. Jos yhteystietosi muuttuvat, voit itse käydä ne päivittämässä Opintopolkuun kirjauduttuasi. Olemme yhteydessä hakijoihin ja lähetämme hyväksymiskirjeet sähköpostitse, joten merkitse toimiva sähköpostiosoitteesi hakemukseesi. Muista seurata sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkistaa myös roskapostilaatikko!

Päivä- vai monimuotototeutus

Suurimmat erot ovat toteutustavoissa. Myös sisällöissä voi olla eroja. Valitse joko päivä- tai monimuotototeus tai hae molempiin.

Kevään 1. yhteishakuaika: englanninkieliset AMK-tutkinnot

Haku JAMKin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin on 10. - 25.1.2017 klo 15 saakka. Voit hakea kevään 1. ja 2. hakuajoissa yhteensä enintään 6 koulutukseen. Toisena hakuaikana 15.3. - 5.4.2017 et enää voi poistaa yksittäisiä englanninkielisiä koulutuksia lomakkeelta tai muuttaa niiden keskinäistä järjestystä.

HUOM. International Logistics on poikkeuksellisesti haussa myös maaliskuun yhteishaussa, jolloin voit lisätä sen myös hakulomakkeellesi maaliskuun yhteishaussa mille toiveelle tahansa!
 

 • 8.2 Ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä klo 15.00.
 • Valintakokeet JAMKissa
  • 18.4 Nursing
  • 19.4 International Business 
  • 20.4 International Logistics
 • Valintojen julkistaminen viimeistään 30.6. 
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 14.7. klo 15.00
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.8. klo 15.00
 • Mahdolliset lisähaut saa järjestää 3.7. - 30.8.
 • Opinnot alkavat elokuun puolessa välissä/loppupuolella

 

Valintaperusteet englanninkielisiin koulutuksiin

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden saat esim. ylioppilastutkinnolla, lukion oppimäärällä tai ammatillisella tutkinnolla. Lue lisää tutkinnoista, joilla voit hakea. JAMKin Nursing, International Logistics ja International Business tutkinto-ohjelmiin kaikki hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintaan ei siis vaikuta koulumenestys. Joissakin muissa ammattikorkeakouluissa valintaan voi vaikuttaa myös koulumenestys.

Englanninkielen taitosi testataan valintakokeen yhteydessä. Kokonaisvaltaiset hakuohjeet, valintaperusteet sekä tarkemmat tiedot valintakokeista löydät englanninkieliseltä nettisivustoltamme.

Huomaa, että lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU-maiden kansalaisille!

Lisätietoa englanninkielisten tutkintojen hausta

Hakeminen englanninkielisiin amk-tutkintoihin 2017

Voit katsoa videon myös täältä »

Kevään 2. yhteishakuaika: suomenkieliset AMK-tutkinnot

Oletko suorittanut opintoja avoimessa AMKissa? Katso lisätietoja avoimen AMKin väylästä

Haku suomenkielisiin tutkintoihin on 15.3.-5.4.2017 klo 15.00. Tutkintoihin haetaan täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Englanninkielisten koulutusten, joiden haku päättyi 25.1., keskinäistä järjestystä ei voi enää tässä vaiheessa muuttaa. Suomenkielisiäkin hakutoiveita voi muuttaa vain yhteishakuaikana.

HUOM. International Logistics on poikkeuksellisesti haussa myös maaliskuun yhteishaussa, jolloin voit lisätä sen myös hakulomakkeellesi maaliskuun yhteishaussa mille toiveelle tahansa! Valintakoe on 20.4.2017. Lisätietoja ja hakeminen Opintopolussa.

 • Ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 20.4. klo 15.00.
 • Varsinaisten valintakokeiden kutsut lähetetään aikaisintaan 12.5. sähköpostiin.
  • Huomioi, että tekniikan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja agrologi koulutusten päivätoteutuksiin sekä restonomi päivä- ja monimuotototeutusten kokeisiin ei lähetetä valintakoekutsua!
 • Valintakokeet JAMKissa 2017:
  • Musiikki, yksipäiväiset aikavälillä 29.5. - 2.6.
  • Liiketalous: päivä 9.6., monimuoto 24.5. 
  • Tietojenkäsittely 8.6.
  • Tekniikan ala: päivä 1.6., monimuoto vko 22-23. Ks. tarkemmat valintakoepäivät tekniikan alan valintaperusteista.
  • Maaseutuelinkeinot: päivä 30.5.
  • Matkailu- ja palveluliiketoiminta 6.6.
  • Sosiaali- ja terveysala: Esivalintakoe 27.4.2017. Varsinaiset kokeet vko 21. Ks. tarkemmat valintakoepäivät sosiaali- ja terveysalan valintaperusteista.
 • Hakijan tulee ilmoittaa lopulliseen valintaan vaikuttavat työkokemusmuutokset 8.6.2017 klo 15 mennessä hakijapalvelut(at)jamk.fi osoitteeseen
 • Valintojen julkistaminen viimeistään 30.6.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen läsnäolevaksi  viimeistään 14.7. klo 15.00 opintopolku.fi -osoitteessa. Myös todistuskopioiden toimittaminen 14.7. mennessä korkeakouluun.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.8. klo 15.00
 • Mahdolliset lisähaut saa järjestää 3.7. - 30.8.
 • Opinnot alkavat pääsääntöisesti elokuun loppupuolella.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein (sen mukaan, mitkä näistä valintatavoista on käytettävissä kussakin koulutuksessa):

1. valintakoepisteet
(2. koulumenestyspisteet)
(3. työkokemuspisteet)
4. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasasijalla olevat hakijat tai ei valitse ketään tasasijalla olevista tai tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen. JAMK käyttää vaihtoehtoa: tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Valintojen tulokset - vastaanota opiskelupaikka

Syksyllä 2017 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 30.6.2017. JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Kevään haussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Valittujen opiskelijoiden tulee lähettää haussa käyttämistään todistuksista kopiot opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä eli 14.7.2017 mennessä. Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakijan tarkistetut pisteet eivät riitä opiskelijaksi ottamiseen tai hän ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan. Alkuperäiset todistukset verrataan kopioihin koulun alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 14.7.2017 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2017.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Lähetä kysymys hakijapalveluihin