jamk.fi

Tietoiskut ja puheenvuorot

 

Torstai 13.11.2014

Tekijänoikeudet verkko-opetuksessa

Visa Hiltunen (Tietoisku. 13.11. klo 12:00-12:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Puolen tunnin tietoisku tekijänoikeuksista verkko-opetuksessa vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä taloudellisia ja moraalisia oikeuksia tekijänoikeuslaki tuo tekijänoikeuden haltijalle? Mitä oikeuksia työnantajalla on käyttää työntekijän aikaansaamaa tekijänoikeuden alaista teosta? Millä eri perusteilla tekijänoikeuden alaista oppimateriaalia voi opetuksessa käyttää? Mitä eroa on verkko-opetuksella ja perinteisellä luokkahuoneessa tapahtuvalla opetuksella tekijänoikeuslain näkökulmasta? Mitä opettajan tulisi huomioida verkko-opetusta valmistellessaan?

1:1 ratkaisu koulun toimintaympäristön kehittäjänä, Ylitornion yhteiskoulun lukio.

Sari Lantto (Tietoisku. 13.11. klo 12:30-13:00 sekä 14:00-14:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Ylitornion yhteiskoulun lukiolla (Applen Majakkakoulu) on ollut vuodesta 2013 lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen iPad käytössä koko opintojen ajan. Tämä ns. 1:1-ratkaisu on mahdollistanut koulun toimintaympäristön kokonaisvaltaisen muutoksen. Tablet-laitetta käytetään monipuolisesti opetuksen, oppimisen ja arvioinnin työvälineenä. Pajassa kerrotaan miksi lukio valitsi 1:1- ratkaisun ja tablet-laitteet, miten prosessi käynnistyi ja missä nyt ollaan menossa. Pajassa kuvaillaan konkreettisesti opettajan ja opiskelijan paperiton työprosessi tiedonhausta ja sen tuottamisesta, materiaalin laatimisesta ja jakamisesta valmiiden opiskelijatöiden arviointiin ja kommentointiin sekä miten tablet-laitteiden käyttö on mahdollistanut lukion ovien avautumisen maailmaan.

Pelilliset menetelmät opetuksessa

Tanja Välisalo (Tietoisku. 13.11 klo 13:00-13:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Peliliset menetelmät puhuttavat. Miten pelillisyyttä voi käytännössä hyödyntää erilaisissa opetusmuodoissa pienryhmäopetukessta massakursseihin? Mitä muuta pelit voivat tuoda opetukseen kuin pisteiden ja kunniamerkkien keräilyä? Aihetta lähestytään käytännön esimerkkien ja hiukan tutkimuksenkin kautta.

Ajankohtaista Digabi-projektista

Anna von Zansen. Digabi. (Tietoisku. 13.11. klo 13:30-14:00 Auditorio)

» Katso tallenne

Virtaa sähköisen ylioppilastutkinnon kielikokeeseen

Anna von Zansen (Tietoisku. 13.11. klo 14:30-15:00 Auditorio)

» Katso tallenne]

Videot työssä oppimisen tukena 

Sirpa Laitinen-Väänänen (Tietoisku. 13.11. klo 15:00-15:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Otamme kuvia ja videoimme vapaa-ajalla, mutta oppimiseen videoiden valjastaminen on vasta aluillaan. Määrätietoisen osaamisen dokumentointi ja siihen liittyvät ohjaus ja arviointimuodot vertaisarviointeineen haastaa opettajan luomaan puitteet kysymyksiin mitä, miten ja miksi.

ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena: oppijalähtöistä pedagogiikka ja käyttäjälähtöistä kehittämistä

Ilona Laakkonen (Tietoisku. 13.11. klo 15:30-16:00 Auditorio)

» Katso tallenne 
» Esitys

Asiantuntijaksi kasvamista ja oman osaamisen järjestelmällistä kehittämistä pyritään tukemaan erilaisin ura- ja työlämäopinnoin ja ohjauksellisin ratkaisuin, sillä niiden nähdään vaikuttavan paitsi opiskelijoiden kokemaan opetuksen laatuun ja motivaatioon, myös tukevan koulutusorganisaatioiden tavoitteita: nopeaa ripeää valmistumista, napakkaa osaamista ja hyvää työllistymistä. Jyväskylän yliopiston ePortfolio kokoaa elämän eri osa-alueilta syntynyttä osaamista kokonaisuudeksi, tukee työelämätaitojen kehittämistä ja herättää pohtimaan työelämätavoitteita jo opiskelujen alkuvaiheessa. Pedagogisilla ratkaisuilla ja teknologian ympärillä tapahtuvalla toiminnalla syntyy myös mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja vuorovaikutukseen. Opiskelijat ja opetushenkilöstö ovat olleet mukana alusta saakka ympäristön kehittämistyössä jo ensimmäisestä prototyypistä alkaen. Käyttäjien toiveita on viety pilotointivaiheessa käytäntöön ja sovelluksesta on vähitellen muodostumassa tarkoituksenmukainen ja helposti käytettävä työväline, jonka opiskelijat kokevat oikeasti palvelevan heidän tarpeitaan. Toimintamallit ja pedagogiset ratkaisut on synnytetty yhdessä laitosten väen kanssa. Esityksessä kuullaan siis paitsi itse ePortfoliosta ja sen ympärille syntyneestä pedagogiikasta, myös käyttäjälähtöisen kehittämisen mallista ja sen vaikutuksista.

Plagioinnin havaitsemisesta online-arviointiin 

Risto Korhonen (Tietoisku. 13.11. klo 16:00-16:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Oppilaat palauttavat tekemiään kirjallisia tehtäviä yhä enemmän sähköisesti, hyvä niin. Näin opettaja saa myös uusia "sähköisiä" mahdollisuuksia ohjata ja arvioida opiskelijaa. Tietoiskussa kerrotaan ja näytetään uuden Turnitin järjestelmän mahdollisuuksia, jotka varmuudelle kiehtovat kaikkia opettajia. Siksipä kaikille kiinnostuneille järjestetään myös mahdollisuus kokeilla itse vaikka loppuvuoden ajan veloituksetta & sitoumuksetta.

Turnitin pilvipalvelulla voit antaa opiskelijalle palautetta helpoilla pudotustyökaluilla suoraan "netissä" tai tabletissa oppilaan tehtävään. Voit kirjoittaa kommentteja ja palautetta suoraan tehtävän sivulle haluamaasi kohtaan. Jos tehtäviä palautetaan paljon ja haluat tehostaa arviointia, voit hyödyntää myös arviointimateriiseja. Äänipalaute on kanssa kiva ominaisuus.

Tehtävien arviointi ja niiden ohjaaminen tapahtuu nopeasti ja tehokkaasi myös mobiilisti. Arviointi on mahdollista myös offline-tilassa, jos tiedät sen etukäteen. iPadille on jo olemassa oma apps, Androidille se on tulossa. Turnitin järjestelmä tunnetaan siitä, että sitä käytetään yliopistoissa plagioinnin tunnistamiseen.

Kun opiskelija tekee tehtävän itsenäisesti ja sähköisesti, voi tulla virheitä, jolloin unohtuu mainita tai muokata lähteitä. Yleisimmät kopioinnin lähteet ovatkin wikipedia ja edellisten vuosikurssien oppilastehtävät. Turnitin-järjestelmä havaitsee nämä virheet nopeasti ja tehokkaasti, riittää kun "pyyhkäiset" iPadillä raportin esille ja näet, mitä lähteitä oppilas on käyttänyt. Näin opettaja voi keskittyä ohjaamiseen.

Perjantai 14.11.2014

Bulimiaopetuksesta - kohti uusia oppimisympäristöjä

Olli Niemi (14.11. klo 9:00-10:00 Auditorio)

» Katso tallenne

Oppimiskäsityksemme on muuttunut. Eräiden tutkijoiden mukaan opimme formaalin opetuksen kautta vain 10 % oppimastamme. Non-formaali oppiminen on kaksi kertaa tehokkaampaa (20 %) ja informaali oppiminen kaikkein tehokkainta (70 %).

Myös tietotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Puhumme käänteisestä oppimisesta; kotona kuuntelemme luennot tietokoneelta ja perinteiset kotiläksyt teemme koulussa. Kaverit tai opettajat auttavat jos en itse osaa ongelmaa ratkaista. Näin sellaisetkin tehtävät tulee tehtyä jotka kotona olisin jättänyt tekemättä ja oppimistulokset ovat oleellisesti parempia ja koulussa olo on aktiivisempaa, osallistuvampaa ja reflektiivistä.

Miksi kuitenkin lähes kaikki oppimisympäristömme perustuvat edelleen formaaliin opetukseen: oppilaat istuvat passiivisina penkeillään ja opettajat puhuvat yksikseen luokkahuoneen edessä? Miksi emme uskalla muuttaa oppimisympäristöjämme? Miksi löytyy vain muutama rohkea joka uskaltaa muuttaa tilannetta?

eTutor-malli - matalan kynnyksen TVT-tukimalli

Keijo Vehkakoski ja Henry Paananen. (Tietoisku. 14.11. klo 10:30-11:00 Auditorio)

» Katso tallenne
» Esitys

Koulutuskuntayhtymässä on kehitetty matalan kynnyksen tvt-tukimalli, eli eTutor-malli, helpottamaan opettajan arkea. eTutor-mallissa opettaja toimii oman koulutusalansa tvt-tukiopettajana muille opettajille. eTutorin ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija, vaan hän saa tukea tietohallinnosta ja verkko-opetuksen asiantuntijoilta. eTutoreilla on yhteisiä tapaamisia, joissa opitaan uusia tietoja ja taitoja sekä vaihdetaan tietoja. Tiedonvaihdon myötä koulutusalojen väliset tasoerot kaventuvat tietämyksen kasvaessa. eTutor-mallia kehitetään edelleen. Kokemusten perusteella eTutorin valinnalla on suuri merkitys. Hyvä eTutor on innostunut ja kiinnostunut oman koulutusalansa tieto- ja viestintäteknisestä kehittämisestä. Lisäksi eTutoreille pitää resursoida riittävästi aikaa kehittämiseen ja opastamiseen. Esityksessä kerromme tarkemmin erilaisten koulutustoteutusten toimivuudesta sekä eTutor-mallin hyvistä ja huonoista puolista sekä esitämme kehittämistoimenpiteitä mallin parantamiseksi.

Muuttuvat työ- ja oppimisympäristöt : Muunneltavuus ja kohtaamiset avainasemassa 

Mikko Murto, Kinnarps (Tietoisku. 14.11. klo 11-11:30 Auditorio)

Työ ja oppimismenetelmät ovat muuttumassa, joten työympäristöjen on mukauduttava tukemaan uusia tapoja. Uudet oppimismallit, ryhmätyöskentely ja monikanavainen tiedonhankinta tarvitsevat ympäristön, joka joustaa tehtävien mukaisesti ja tarjoaa tilaa keskustelulle. Kalusteiden muunneltavuus ja niihin integroidut teknologiaratkaisut tukevat oppimista, jossa informaatio ja kommunikaatiratkaisuja käytetään jatkuvasti uusilla tavoilla.

Sähköiset oppikirjat

e-Oppi Oy. (Tietoisku. 14.11. klo 11:30-12:00 Auditorio)

»Katso tallenne

e-Oppi Oy kustantaa muokattavia, vuorovaikuttteisia oppimateriaaleja Peda.net- ja OnEdu-ympäristöihin.  Pajassa esitellään miten kirjat toimivat ko. ympäristöissä ja miten niiden käyttö antaa opettajille laajat mahdollisuudet monipuolistaa opetustaan.

Case Kuopion klassillinen lukio - OnEdu

Jukka Sormunen. (Tietoisku. 14.11. klo 12:00-12:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Mobie OnEdu – esteetön ja ekologinen verkkopalvelu

OnEdu on kokonaisvaltainen sähköinen oppimisympäristö ja viestintäjärjestelmä, joka toimii samalla uudenaikaisen digitaalisen oppimateriaalin julkaisu- ja jakelualustana. Ekologinen järjestelmä vähentää turhaa paperin käyttöä ja mahdollistaa sisältöjen toimittamisen kaikille laitteille kosketusnäytöllisistä matkapuhelimista, tablet-laitteisiin, tietokoneisiin ja tv-vastaanottimiin.

Järjestelmä on kehitetty yhdessä koulujen kanssa ja se sisältää kaikki opetuksessa ja verkkoviestinnässä tarvittavat toiminnot yhdessä helposti ylläpidettävässä kokonaisuudessa. Sähkoinen oppimisympäristö vuorovaikutteisine oppimateriaaleineen, koulun internetsivut, opettajaintranet, oppiainekohtaiset www-sivut, blogit, sähköiset uutiskirjeet, tapahtuma-/lukuvuosi-/varauskalenteri, Info-TV ja koulun turvakanava jne. eli kaikki mitä tarvitset yhdesä ja samassa helppokäyttöisessä ja helposti päivitettävässä modulaarisessa järjestelmässä. Voit ottaa käyttöösi koko järjestelmän, tai vain tarvitsemasi osat siitä.

https://www.onedu.fi/mobie-onedu-pahkinankuoressa/

TVT ja havainnollistaminen

Markku Rissanen (Tietoisku. 14.11. klo 12:30-13:00 Auditorio)

» Katso tallenne

Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa erilaisten ilmiöiden havainnollistamisen eritavoin kuin oppikirja. Oppimisympäristön välineet mahdollistava havainnollistamisen, mutta opitaanko videota katsomalla sen kummemmin?

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena 

Pirjo Pohjolainen, Informaatikko JAMK (Tietoisku 14.11. klo 13-13:30 Auditorio)

» Katso tallenne

Kirjastot ovat siirtymässä yhä voimakkaammin digitaalisiin aineistoihin, vaikka perinteinen painettu aineisto säilyykin rinnalla. Tulevaisuus haastaa sekä kirjastot että opettajat ja opiskelijat muuttamaan omia tottumuksiaan. Kirjastoista tulee uudenlaisia oppimisympäristöjä!