AMK-tutkinto

Toimintaterapeutti mahdollistaa merkityksellisen ja toimivan arjen toimintaa

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, päivätoteutus

Toimintaterapian opinnoissa hankit valmiudet arvioida ja tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä.

Hae opintopolku-palvelussa
Äiti ja lapsi toimintaterapiassa
Aloituspaikat
25
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Toimintaterapeutti, AMK
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
28.08.2022
Koulutus täyttää Toimintaterapian maailmanliiton (WFOT World Federation of Occupational Therapists) toimintaterapeuttikoulutukselle asetetut minimistandardit ja tämä vastaavuus tarkistetaan kansainvälisessä auditoinnissa.

Asiakkaan toimintakyvyn tukemista

Toimintaterapian opinnoissa hankit valmiudet arvioida ja tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Tarkastelet eri-ikäisten asiakkaiden toimintaa, opiskelet toimintakeskeisiä arviointimenetelmiä sekä toiminnan mahdollistamisen keinoja. Opit analysoimaan erilaisia arjen toimintoja, työtoimintoja, vapaa-aikaa ja leikkiä. Tutustut myös käsillä tekemiseen ja erilaisten luovien menetelmien käyttöön terapian välineenä.

Opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Opintojen läpileikkaavana teemana kulkee monialainen kuntoutumisen osaaminen, joka perehdyttää opiskelijan asiakaslähtöisiin ja innovatiivisiin kuntoutusalan tulevaisuuden ratkaisuihin, kuten esim. digitalisaation ja etäkuntoutuksen mahdollisuuksiin monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.
 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kysy lisää:

Jaana Ritsilä

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456

Toimintaterapeutin monipuolinen toimenkuva